(Rozhovor) Dvacet let Tříkrálové sbírky v Hrabové [3]

Brzy se dozvíme, jak v Hrabové dopadla letošní Tříkrálová sbírka, respektive kolik peněz se podařilo v roce 2022 vybrat koledníkům na území našeho městského obvodu. U příležitosti dvaceti let této sbírky v Hrabové jsem udělal pro Hrabová.Info rozhovor s organizátorkou místní sbírky Kateřinou Zieglerovou a dnešní třetí díl je posledním.

Krátký sestřih videí z Tříkrálové sbírky 2022 v městském obvodu Ostrava-Hrabová. Video od Libora a Ilony Hromádkových + Radomíra Orkáče je na Youtube:

Jednotlivé díly:

Letos jsem měl tu možnost být přítomen na Vašem srazu koledníků v místním kostele. Byl jsem hodně překvapen, kolik úkonů jsi musela řešit, než byla připravena jedna skupinka koledníků. Můžeš popsat, co je vše potřeba předem připravit a udělat, aby mohla vyrazit jedna skupinka koledníků?

Než koledníci vyrazí do ulic je potřeba vše rozumně promyslet. Kromě komunikace s „mými“ vedoucími, komunikuji s Charitou Ostrava, která zajišťuje pokladničky a dováží na sjednané místo.

Mezi vánočními svátky si pokladničky připravím do košíků, společně s cukrem, kalendáři, křídou, korunkami a drobnostmi pro koledníky k posvěcení do kostela. Každoročně, vždy 6. ledna (tedy na Tři krále), požehná při mši svaté otec Adrian koledníkům a posvětí jejich košíky.

Kromě košíků se také musí před sbírkou vyžehlit 30 obleků pro koledníky a po sbírce se zase musí vše vyprat. Tyto obleky máme díky, jak já říkám „bábrlinkam“ v kostele, které přispěly na nákup látky a dvě zkušené krejčové je zdarma pro koledníky ušily.

Pak už „jen“ sedím nad papíry s rozdělením rajónů, jmény vedoucích, seznamem dětí a dávám dohromady skupinky. Dělám si poznámky, co je potřeba.

Většinou v pondělí před sbírkou všem telefonicky připomínám sobotní koledu a prosím je, ať mi ještě v pátek účast potvrdí.

V sobotu “předám” vedoucím malé koledníky, košík s pokladničkou a předvyplněnou průkazkou, kterou musí podepsat. Rodičům předávám telefonní čísla vedoucích, se kterými chodí jejich děti, ať mají možnost si zavolat, jestli už si mohou dítko vyzvednout.

Mezitím mi větší holky pomáhají ustrojit malé koledníky. Nesmí zapomenout ani na „černého vzadu“, kterého namalují černými stíny. Pak už jen bezpečnostní pokyny, společné foto, odpovědi na případné dotazy a hurá může se vyrazit.

Zaslechl jsem, že dokonce připravuješ všem koledníkům i svačinky? Kolik peněz dostaneš od organizátorů sbírky na svačinky (pozn. redakce: organizátorem je Charita Ostrava)? A nebo Ti na to peníze dává někdo jiný, např. městský obvod Hrabová či místní farnost?

Ano, zavedli jsme menší občerstveni po skončeni Tříkrálové sbírky. Finančně přispívaly na počátku „bábinky“ z kostela. Posledních pár let je to organizace KDU-ČSL při farnosti v Hrabové.

V mém okolí se stalo zvyklostí, že dáváme koledníkům i vedoucím sladkou pozornost za to, že k nám přišli. Je to běžné i jinde nebo spíše výjimečné?

Je to opět zase jen o lidech, záleží tedy na jednotlivcích. Kdo chce obdarovat koledníky, vždy má pro ně něco nachystáno (sladkost, ovoce, peníze).

A máte vidět rozzářená očka malých koledníků, když si sladkosti rozdělují. Pro mě je to největší odměna, vidět radost v dětských očích a takové to „teto příští rok jdu znova“.*

Jak je to s “občerstvením”? Zvou lidé koledníky i do tepla na bábovku a čaj?

Ano zvou. A já to nechávám na vedoucích, jak se rozhodnou a zda pozvání přijmou.

Výchozím místem koledníků je kostelík sv. Kateřiny, odkud se skupinky rozejdou okolo 9. hod. do svých obchůzkových rajónů. Můžeš nám popsat jak vypadá “konec”?

Sbírka byla zakončována na faře v Hrabové malým pohoštěním. Posledních pár let jsme občerstvení a konec přesunuli z časových důvodu k mojí mamince, kde vedoucí vše odevzdají.

Maminka je pozve dál a připraví koledníkům oblíbené párečky, uvaří čaj, dospělým kávu. Oni se zahřeji, rozdělí koledu a vyrazí domů.

V letošním roce však situace nedovolovala se scházet a tak jsem pro koledníky připravila balíčky s občerstvením (měli tam housku se šunkou, sýrem, salát, okurkou a rajčetem, tatranku, malé pitíčko, bonbónky a mandarinku, kterou koledníkům darovali manželé Balážovi z Ovoce- zelenina v Hrabové).

Charita se na financování nepodílí, je to naše dobrá vůle, že koledníky aspoň trošku odměníme.

Pokud to tedy chápu správně, tak Ti zodpovědný vedoucí předá pokladničku, ty musíš překontrolovat, že je stále řádně zapečetěná a vše odvezeš do Charity Ostrava? A jak je to s pokladničkami z Kvítka, lékarny a prodejny Ovoce a zeleniny?

Ano, vedoucí předá pokladničku mně, já ji zkontroluji a zajistím odvoz do Charity Ostrava.

Pokladničky z lékárny, Ovoce a zelenina a Kvítka si vyzvedávám osobně. Všech 13 pokladniček odevzdávám najednou.

Musím podotknout, že spolupráce s koordinátory z Charity Ostrava, kteří mají Tříkrálovou sbírku pod sebou, probíhá skvěle. Vždy jsou ochotni pomoci a to i dokonce když je potřeba v den Tříkrálovky.

Kdy a kdo pokladničky otevře a spočítá vybraný obnos peněz?

Pokladničky se otvírají až v Charitě Ostrava a jejich obsah počítají osoby k tomu určené. Výsledky sbírky z naší farnosti Hrabová mi pak zasílá koordinátorka na e-mail, ale tím, že je to má kamarádka, zavolá mi to i osobně;-)

Nyní na samém konci našeho rozhovoru Ti dávám prostor pro tvůj osobní vzkaz…

Co napsati závěrem? Snad jen to, že děkuji všem, kdo se na Tříkrálové sbírce za farnost Hrabová podílejí. Nebudu jmenovat jednotlivě, abych na někoho nezapomněla, ale myslím si, že komu dané díky patří, to určitě ví.

Sbírka v Hrabové není totiž jen moje zásluha. Je to zásluha nás všech – vedoucích, děti, jejich rodičů, kteří jsou ochotni ve svém volnu pomoci a to za každého počasí.

Dík patří také Lékárně na Šídlovci, Květinářství Kvítko, a Ovoce – zelenina v budově Hrušky, kde již druhým rokem mohou být umístěny pokladničky a Městské policii, která zajišťuje bezpečnost našim koledníkům.

Katko, děkuji Ti za rozhovor a děkuji Ti za to, co pro nás nezištně děláš. Přeji Ti pevné nervy do dalších let a hodně úspěchu v osobním i pracovním životě.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]