Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 25

Stavební ruch

Sigmund Turandt č. 69 představil ledovnu na kuchyň a světnici.
Chlupatý Bohumil č. 217 přestavil chlév na kuchyň.
Kudělka Frant. č. 223 postavil při kuchyni světnice.
Olšanský Boh. č. 160 postavil dílnu.
Veřmiřovský Jan č. 130 postavil skladiště a kabinet.

Včelařství

Počet včelařů a včelstev 1922-1923

počet včelstev
Jméno včelaře 1922 1923
Rudolf Chudý (dělník) 9 10
Frant. Janík (holič) 1 7
Jan Piskoř (rolník) 1 2
Dohnal (četník) 3
Rašková (domkářka) 3 4
Zd. Oliva (učitel) 4 5
Josef Balušek (dělník) 4 4
Jan Fojtášek (dělník) 5 5
Jan Los (dělník) 4
Frant. Peter (rolník) 8 7
Fr. Konečný (mlýn) 1 2
Viktor Lička (rolník) 2 2
Jan Ropper 1 3
Míček (rolník) 1
Štěp. Němec (správce školy) 1
Felix Slíva (rolník) 2
Fr. Gerold (krejčí) 8
A. Blecha (železič. zříz.) 1
Blahut 1

Roční přehled maloobchodních cen nejdůležitějších životních potřeb

Druh zboží Cena v Kč
největší nejmenší
Chlebová mouka 2.10 1.70
Mouka bílá k vaření 3.50 2.50
Brambory 1kg 50 14
Maso hovězí 12 8
Maso vepřové 18 16
Vepřové sádla 14.40 11
Máslo nepřepuštěné 30 22
Margarin 20 18
Jiné jedlé tuky (ceres, Kunerol, atd.) 14 12
Mléko 1l 2.40 2
Vejce ks 1.40 0.60
Cukr 4.80 4.60
Hrách 6 4.80
Zelí čerstvé 1.50 0.40
Zelí nakládané 1.60 1
Káva sladová 4.40 3
Pivo obyčejné 1l 3 2.70
Uhlí kamenné 1q 29 24
Dříví tvrdé palivové s dovozem 1m prostý 75 70
Dříví měkké palivové s dovozem 1m prostý 55 50
Petrolej 1 lit 2.60 1.90
Mýdlo jadrové obyč. 8.40 7.50
Bavlněné látky šat (74 cm š.) 13 12
Oxford (76 cm š.) 6.50 5.50
Flanel (76 cm š.) 6.50 5.80
Kreton (70 cm š.) 7 6.50
Barchet (70 cm š.) 9.50 7
Kaliko (66 cm š.) 6 5.20
Kanafas (80 cm š.) 7.50 5
Obuv mužská č. 40-40 z hověziny rámově šitá (stroj nebo ruč.) 62 50
Klobouk plstěný měkký (střední jakost) 34 30
Sůl 2 2
Soda 1.80 1.40
Cibule 2.40 1.40
Káva zrnková 30 30
Cikorka 7.20 7
Líh ku pálení 5.40 5.20

 

Nepopsaná fotografie [str. 40/277]

Nepopsaná fotografie [str. 40/277]

1924

Divadla

1.1. “Soucit” od Sokola-Tůmy sehrála DTJ z Louisovy jámy z Vítkovic ve prospěch SSDB v Hrabové.

27.1. “Maryša” od br. Mrštíků, sehrála “Besídka venkovského dorostu” “U lípy”

3.2. “Ruský večer” uspořádali ruští studenti. Předváděli ruské zvyky, tance a písně. Účast byla slabá.

23.3. “Na statku a v chaloupce”, sehrála DTJ “U lípy” za slušné návštěvy.

30.3. “Dr. Faust z Manheimu”, loutkové divadlo pro děti sehrála komunistická strana u Turadta. Návštěva dětí byla dosti četná.

6.4. “Slepá babička”, dětské divadlo, sehrálo žactvo D.T.J odpoledne pro děti za režie s. Ant. Novosádka.

20.4. “Staříček Holuša” od Fr. Sokola-Tůmy, sehrály spojené organisace soc. dem. t.j. DTJ, politická organisace a SSDB za velké účasti.

11.5. “Flachsmann vychovatel” od Ernsta, sehrála “Volná Myšlenka” z Hrabůvky pro SSDB v Hrabové za dobré účasti.

14.9. “Drama otroků” od Řeřichy, sehrály spojené organisace soc. dem. V 1. a 3. jednání postavena šachta dle skutečnosti dle plánu s. Novosádka, havíře. Rozebrání a složení ve 3. jednání možno bylo pouze pro důmyslné sestavení a obětavosti soudruhů. Návštěva byla velká

5.10. “Ptačí mozky”, veselohra, sehrály spojené organisace soc. dem za slabé účasti.

2.11. “Pasekáři” od Fr. Sokola-Tůmy, sehrály spojené organisace soc. dem.

9.11. “To byla noc”, veselohra, sehráli členové různých spolků pro pol. org. živnostenskou s výpomocí herců z Ostravy za dosti dobré návštěvy.

21.12. “Charleyova teta”, veselohra, sehrána Besídkou venkovského dorostu.

26.12. “Václav Hrobčický z Hrobčic”, od L. Stroupežnického. Sehrály spojené org. soc. dem. za pěkné návštěvy.

Ve všech divadlech vypomáhal holič p. Březina Inocenc, jenž má najatou garderobu při jevišti za holičskou síň. Maskuje při divadlech a přispívá svým hereckým uměním nemálo k jejich zdaru. Taktéž kuplety při zábavných večírcích zpívá po většině on. Kroje ke hrám půjčovány po většině z půjčovny Nár. divadla moravsko-slezského v Mor. Ostravě za cenu asi 15 Kč za 1 kroj.

Veřejné přednášky a oslavy

12.1. “Panna Orleánská” se světelnými obrazy v sále “U Mištů”. Uspořádala SSDB. a přednášel s. Vašíček Ant. a Černík Inocenc za účasti 43 mužů a 35 žen.

26.1. “Bílá hora” se světelnými obrazy v sále “U Mištů”. Uspořádala SSDB. Přednášel uč. Fr. Figar za účasti 36 mužů a 20 žen.

2.2. “Cesta legionářů” se světelnými obrazy v sále “U Mištů”. Uspořádala SSDB. Přednášel uč. Fr. Figar za účasti 41 mužů a 9 žen.

10.2. “Naše zahraniční situace politická” “U Mištů”uspořádala pol. org. soc. dem. Referoval Dr. Witt z Ostravy za účasti 60 lidí.

8.3. “Pravěk lidí” se světelnými obrazy od Valtry z Přerova. Uspořádala “U Mištů” SSDB a přednášel už. Z. Oliva za účasti 45 mužů a 20 žen.

16.3. “Význam a úkoly DTJ” uspořádala DTJ “U Mištů” a referoval soudr. Rola za představenstvo 12. okresu DTJ z Mor. Ostravy za účasti 58 posluchačů.

16.3. “Smetanovu oslavu” uspořádala místní osvětová komise s následujícím pořadem:

 1. Proslov o Bedřichu Smetanovi přednesl Fr. Figar
 2. Bedřich Smetana: “Slavnostní sbor” … (muž. sbor)
 3. Bedřich Smetana: “Libuše” směs slavnostní opery (kvartet)
 4. Ant. Sova: “Kvarteto z mého života” (báseň přednesl Jos. Závada)
 5. Bedřich Smetana: “Vlaštovička” (ženský sbor)
 6. Bedřich Smetana: Fantasie z opery “Dalibor” (kvartet)
 7. Bedřich Smetana: Arie z opery “Hubička” (trojzpěv s doprovodem klavíru: Matouš, Vendulka, Martinka)
 8. Bedřich Smetana: “Věno” (smíšený sbor)
 9. Bedřich Smetana: “Cibulička” český tanec (kvartet)
 10. Bedřich Smetana: “Má hvězda” (ženský sbor)
 11. Bedřich Smetana: “Česká píseň” (mužský sbor s průvodem klavíru)
 12. Bedřich Smetana: Směs z opery “Prodaná nevěsta” (kvartet)

Sbory řídil uč. Fr. Figar. Sbory tvořily členové Sokola, DTJ a Sdružení soc. dem. bezvěrců.

Kvartet tvořili:

 • Gunther Josef (I. housle),
 • Vlček Augustin (II. housle),
 • Gunther Emil (čelo),
 • Oliva Zdenek (klavír).

Sbory na klavíru doprovázel Figar Ladislav a Z. Oliva. Účast činila 110 mužů a 95 žen. Zpráva o této oslavě uveřejněna byla v “Rudém kraji” dne 29.3.

6.4. “Koalice, korupce, kontribuce” pořádali komunisté v hostinci u Turadta za slabé účasti.

27.4. “15. let v klášteře” uspořádali SSDB v sále hostince “U lípy”. Přednášel Dr. Schackerle za účasti jaké nebylo od památné schůze církve čsl. před sčítáním lidu (200 mužů a 120 žen).

5.7. “Husovu oslavu” uspořádala místní osvětová komise. Průvodu od dolního konce obce k hostinci “U lípy” súčastnilo se hojně lidí a církev čsl. s prapory referoval spisovatel Fr. Sokol-Tůma za účasti asi 300. Zpráva o této oslavě uveřejněna byla v “Palcátě” dne 4.7., v “Rudém kraji” dne 19.7. a ve “Volném slově” dne 1.8.

12.10. “Výchova žactva a dorostu v DTJ” uspořádala “U Mišty”. DDTJ referoval s Otto Štěpánek, starosta 12. okresu DTJ z Mor. Ostravě a s uč. Fr. Mikolajek za účasti 46 lidí.

28.10. “Smysl a význam českých dějin” uspořádala SSDB. Přednášel spisovatel Fr. Horálek z Ameriky za účasti 350 osob.

19.11. “Mateřství” se světelnými obrazy. uspořádal spolek “Ochrana matek a kojenců” (předsedkyně pí. strážmistrová Hotová). Přednášku již napsal Dr. Kratochvíl, přečetla sl. z Ostravy za malé účasti.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]