Příspěvek se štítkem: "kronika"

Hrabová včera, dnes a zítra, aneb současnost nebude zapomenuta!

Je mi ctí a potěšením představit Vám nového kronikáře Ostravy-Hrabové, kterým je Mgr. Radomír Seďa. Nebojím se napsat, že se jedná o osobnost s talentem pro psaní chytlavého a čtivého textu, přestože se může jednat o jinak nezajímavá historická fakta.

(FOTO) Kronika ČAFK Hrabová

Tělovýchovná jednota Sokol Hrabová je moravský fotbalový klub z ostravského městského obvodu Hrabová, hrající od sezóny 2019/20 I. B třídu Moravskoslezského kraj (7. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1929 pod názvem ČAFK Hrabová.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 27

Škola 1.2. Na místo po zemřelém uč. Vojtěchovi Pospěchovi byl ustanoven Ladislav Klega, rodák z Vratimova, absolvent ostravské obchodní akademie.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 26

23.11. “Oslavu Jana Žižky z Trocnova” uspořádala místní osvětová komise. Přednášel prof. Jan Smolík z Přívozu při návštěvě 25 osob.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 25

Stavební ruch Sigmund Turandt č. 69 představil ledovnu na kuchyň a světnici. Chlupatý Bohumil č. 217 přestavil chlév na kuchyň.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 24

30.9. Starostou zvolen: Lud. Duhan, I. náměstkem: Černík Inocenc, II. náměstkem: František Lička. 6.10. Odbývalo se biřmování v Hrabové. Provedl světící biskup Dr. Viesnar. Přijel den před tím večer a po biřmování zase večer odjel. K uvítání dostavilo se několik kněží z okolí.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 22

Rok 1921 1. 2. „Vláda tmy“, divadelní hra od Tolstého byla sehrána bezvěrci z Loisovy jámy ve Vítkovicích v hostinci „U lípy“ ve prospěch sekce soc.dem. bezvěrců v Hrabové. Návštěva byla velmi četná, asi 600 osob.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 20

Rok 1898 18.8. V den narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. zasazeny byly na oslavu jeho 50-ti letého panování 4 lípy mezi hasišským skladištěm a starou lípou za účasti školních dětí, obecního výboru a zástupců spolků.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 19

Nářečí hrabovské V Hrabové mluvilo se vždy nářečím moravským jako na Kravařsku, na rozdíl od nářečí slezského za Ostravicí.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 18

František Záviský, učitel Narodil se 11. prosince 1908 jako syn Josefa Záviského z č.p. 164, dělníka v továrně na celulosu ve Vratimově.

[email protected] [email protected]