(VIDEO) Století ostravských kronik: Vizuálně nejkrásnější je z Hrabové!

Nejstarším kronikám městských obvodů je sto let, jejich vedení tehdy přikázal zákon z roku 1920. Jak zaznělo v reportáži, právě naše kronika Hrabové je tou vizuálně nejkrásnější v celém Archivu města Ostravy. Autorem naší první kroniky je řídící učitel Zdeněk Oliva, který v kronice pro pozdější generace zanechal i obrazovou výzdobu.

Tradice ručně psaných kronik byla ukončena teprve nedávno

I novodobá kronika Hrabové byla ještě do nedávné doby psána ručně. V 90. letech ji začala ručně psát paní Irena Polanská a později pak po ní převzala štafetu má sestra Markéta Orkáčová. Posledním zápisem v novodobé kronice Hrabové je tuším;-) rok 2016.

Pro některé z nás je naprosto nepochopitelné, proč vedení městského obvodu v čele se starostou Igorem Trávníčkem a tehdejším předsedou letopisecké komise Martinem Slepičkou rozhodlo, že se stoletá tradice ručně psané kroniky ukončí a dále se bude již vést elektronicky.

Video je na Youtube:

Zdroj: Události v regionech (Ostrava), 17.2. 2022
Poděkování: Děkuji paní Dorotce Kubešové, že mě upozornila na odvysílanou reportáž.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]