Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 26

23.11. “Oslavu Jana Žižky z Trocnova” uspořádala místní osvětová komise. Přednášel prof. Jan Smolík z Přívozu při návštěvě 25 osob.

13.12. “Istrie, přímoří” se světelnými obrazy uspořádala SSDB v sále “U Lípy”. Přednášel učitel Z. Oliva za účasti 80 osob.

15.12. “Paříž a umělecké památky” se světelnými obrazy, uspořádala SSDB v sále “U Lípy”. Přednášel učitel Z. Oliva za účasti 35 osob.

20.12. “Toulky Afrikou” se světelnými obrazy uspořádala SSDB. Přednášel s B. Čurda-Lipovský, jenž cestoval po severní Africe a hojnost obrázků se sebou přivezl. Výborný řečník podal tu svoje dojmy mnohdy s přilehavým humorem a satirou a připravil všem milý večer. Přednášku vyslechlo 75 osob.

Akademie, veřejná cvičení a společenské slavnosti

1.5. DTJ pořádala akademii s následujícím pořadem. Čísla hudební zahrála dechová hudba Valent. Baluška.

 1. Proslov přednesl A. Novosádek
 2. Živý obraz při zapění sboru “Marseillaise”
 3. Živý obraz společné žactvo
 4. Žačky: prostná
 5. Recitace: “Kdo na moje místo”
 6. Hudba: “Hubička”
 7. Žáci: prostná
 8. Dorostenky: rytmická prostná
 9. Recitace: “Rudej svátek”
 10. Muži: skupiny
 11. Žáci a žačky: společné skupiny
 12. Recitace: “Rudé květy”
 13. Žačky: skupina s obručemi
 14. Dorostenky: prostná s kruhem
 15. Hudba: “Prodaná nevěsta”
 16. Recitace: “Pohádka máje”
 17. Muži: skupiny
 18. Žáci: dvojice v kruhu
 19. Recitace: “Psi Lazarovi”
 20. Žačky: skupina se švihadly a obručemi
 21. Muži: prostná
 22. Recitace: “Dělníci”
 23. Dorostenky: rej
 24. Recitace: “Lešetínský kovář”
 25. Živý obraz při zapění písně “Rudý prapor”.

8.6. Odhalení spolkové vlajky “klubu čsl. velocipedistů”. Kmotrem vlajky byl MUDr. Jos. Adámek. Slavnost pořádána byla u hasičského skladiště. Průvodu zúčastnilo se 92 cyklistů na kolech a Dr. Jos. Adámek s autem.

22.6. Sokolské veř. cvičení IV. okrsku, k němuž patří Hrabová, Paskov, Nová a Stará Bělá, Krmelín, Proskovice a Výškovice. Pořádáno bylo na oslavu 10 leté památky sokol. okr. cvičení v Hrabové (1914) po atentátu na následníka trůnu za nacionálních bouří. Dopolední déšť byl příčinou mnohem menší účasti, než jaká byla z celého ostravska a sousedního Slezska očekávána. Zpráva o tom uveřejněna byla v “Mor.-slezském deníku” dne 13.6. a v “Sokolském Věstníku” dne 14.6. a 11.10.

22.6. DTJ konala poučnou vycházku i se žactvem do mitrovického lesa. Účastnilo se jí 60 osob.

25.6. DTJ zúčastnila se uvítání p. prezidenta T.G.Masaryka v Mor. Ostravě.

5.7. Zájezd do Brna uspořádala DTJ na veř. cvičení II. kraje. Účastnilo se a cvičilo 7 dorostenek, 3 členky a 4 členové.

V červenci uspořádala “Besídka venkovského dorostu” vycházku do Beskyd k prohlídce salašů.

21.9. Sbor dobrovolných hasičů konal slavnost otevření nového skladiště s následujícím slavnostním pořadem:

 1. V neděli dne 21. září o 6. hodině ranní “budíček”.
 2. Od 9-10 h. dopoledne uvítání bratrských sborů a hostů před hostincem br. Chlupatého.
 3. O 10. h. dopoledne shromáždění sboru tamtéž, k nímž promluví uvítací řeč starosta sboru br. Piskoř.
 4. O půl 11 h. dopoledne odchod průvodem k novému skladišti, kde promluví slavnostní řeč župní vzdělavatel, br. Jindřich Dohnal z Hukvaldů a br. Duhan, starosta obce.
 5. Odevzdání klíčů starostovi sboru a zbrojířovi.
 6. Prohlídka hasičského skladiště a převezení strojů.
 7. O 12. h. dopoledne společný oběd.
 8. O 1/2 2. hod. odpol. koncert v zahradě a ve všech místnostech “U Lípy”.
 9. O 7. h. večer taneční zábava v sále br. Slaniny a bratra Chlupatého.

Akademii pořádala TJ Sokol s následujícím pořadem:

 1. Ch. Gounod: “Faust a Markéta” fantasie (kvartet)
 2. Žákyně: Rej andílků
 3. a) Dvojzpěv – Hlavička; b) B. Smetana – Sbor mlatců (smíšený sbor)
 4. Žáci: pětice (prostná)
 5. Dorostenky: cvičení se stuhami
 6. B. Smetana: “Dalibor”, fantasie (kvartet)
 7. F. Flotov: “Marta” (kvartet)
 8. Dorostenci: symbolická prostná
 9. Hrazdira: “Hubička” (smíšený sbor)
 10. Ženy: Rej s věnečky
 11. Muži: Řecká sedma, znázorňující život řeckého vojína
 12. B. Smetana: “Prodaná nevěsta” fantasie.

Sbory řídil uč. Fr. Figar. V kvartetě hráli: I. housle Jos. Gunther, II. housle Grygar Jos., čelo Gunther Emil, klavír uč. Z. Oliva.

 

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]