Žádosti o dotace na rok 2017

Za účelem zabezpečení podpory a rozvoje v oblastech školství,  kultury, sociální péče, volného času dětí a mládeže, prevence  kriminality, tělovýchovy a sportu a dalších společenských aktivit v MOb  Hrabová vyzývá Rada městského obvodu Hrabová k předkládání žádostí o dotace na rok 2017.

Dokumenty ke stažení:

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
k uveřejnění na úřední desku

Tyto žádosti budou předloženy a projednány na Zastupitelstvu městského obvodu Hrabová.
Poskytování peněžních prostředků bude na podporu projektů v těchto oblastech:

  • kód TV – sportovní činnosti v tělovýchově a sportu dětí, mládeže a dospělých;
  • kód KA – kulturní a volnočasové akce;
  • kód SP – činnosti organizované pro zdravotně a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel.

Dotace  jsou poskytovány na projekty realizované na území městského obvodu  Hrabová, organizacím, které působí na území městského obvodu Hrabová a  poskytují služby občanům tohoto městského obvodu.

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. 11. 2016 do 17:00 hodin.

Přihlášky musí být písemně doručeny na adresu úřadu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4
720 00 Ostrava–Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]