Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 31

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 30. Dnes pokračujeme popisem nově postaveného pomníku M.J.Husa, který se stal předmětem velkých sporů.

Popis:

Na betonovém základě 80cm hlubokém, 250cm širokém a 350cm dlouhém, jenž vyčnívá o 30cm nad zemí, by úroveň země mohla býti zvýšena, stojí betonový podstavec 1m vysoký, 80cm dlouhý a 50cm široký, spojený se základy ocelovými tyčemi, obložený vápencovými kvádry (40g ze Štramberka); na tom podstavci stojí balvan ze žlutého pískovce o výšce 190 cm, zhruba otesaný, představující v hrubých obrysech postavu.

Na balvanu vytesán jest kalich ověnčený a nápisy: “Milujte se a pravdy každému přejte”. “Nikdo nepojal Boha jasněji a vznešeněji nežli Kristus a nikdo Krista jako Hus”. J. Zeyer “Věnováno bojovníkům za svobodu”. Na balvaně nahoře připevněna jest hlava M.J.Husa v nadpřirozené velikosti z bílého hořického pískovce. Pomník jest dílem sochaře Palíka, zhotovena v dílně Vávrově v Moravské Ostravě. Mezi balvany zasazen mech a břečťan s divokými květinami a kapradím.

Náklad na “Husův pomník” činil: P. Vávrovi za pomník 5698 Kč, vápencové kvádry ze Štramberka zdarma, jen nakládání 72 Kč, dovoz jich 300 Kč, potřeby (cement, roury k odvodnění okolí a jiné) 533 Kč, práce zdarma, jen 2 nezaměstnaným 205 Kč, různé 95.40 Kč, notáři Dr. Petrovi 195.54 Kč = celkem 7098 Kč. (Ne jak v “D.č.” uvedeno 7236.20 Kč, což bylo počítáno i s vydáním při slavnosti 332.80 Kč a bez účtu notáře). Příjem činil: T.J. Sokol – 600 Kč, S.S.D.B. – 600 Kč; církev čsl. 700 Kč; politická organizace sociální demogracie – 300 Kč; sbírka po obci a odznaky – 448 Kč; Laník František, ředitel legiobanky v Praze, rodák hrabovský 1000 Kč; Kořínek z Moravské Ostravy 100 Kč; klub čes. cyklistů 107 Kč; zisk ze slavnosti
1522.20 Kč = celkem 5377.20. Schodek činí 1721.74 Kč.

O slavnosti psak pak: “Palcát” 3.7. – pozvání, “Palcát” 17.7. dík za pomoc při slavnosti odhalení, “Palcát” 10.7. o slavnosti odhalení, “Náš kraj” 2.8. o slavnosti (uveřejněn jen počátek a konec ze zaslaného referátu). “Ostravský kraj” 29.8. odpověď “Našemu kraji”.

18.10. přišlo oznámení okresnímu soudu o služebnosti spolků “Sokol” a “D.T.J.” pro Husův pomník, jelikož osvětová komise není dle právního nároku institucí trvalou a nemůže jí býti v pozemnkové knize připsán.

26.7. Výlet t.j. zahradní koncert v zahradě hostince “U lípy” s různýmí atrakcemi a bufetem uspořádal svor dobrovolných hasičů.

9.8. Výlet s veřejným cvičením uspořádala D.T.J.

23.8. Dožinkovou slavnost uspořádala “Besídka venkovského dorostu” společně se sborem dobrovolných hasičů. V průvodě, jenž vyšel od hostince F. Dvorského na Žižkově, jelo 11 mužů v kroji na koních, pak následovaly 3 žací stroje, 1 secí stroj, 2 stroje hrabací, hudba, vůz žebřiňák se 16 účastníky, druhý vůz s 10 hasiči, třetí vůz se 30 dorosty a čtvrtý vůz se 30 dětmi. Všechny vozy i stroje byly slavnostně ozdobeny. Na vyletišti v zahradě “U lípy” předvedena dožínková scéna. Večer byla v hostinci “U lípy” a u Chlupatého taneční zábava.

30.8. Sokolské veřejné cvičení bylo pro déšť konáno v sále hostince “U lípy” s následujícím pořadem: Žákyně zacvičily prostná, žáci prostná, žáci a žákyně hry, dorost prostná, žáci a žákyně tance, muži nářadí, ženy a dotostenky rejm muži cvičení s plachtou.

18.10. Humoristický večírek uspořádala politická organizace živnostenská. Účinkoval při něm humorista – holič Inocenc Březina.

28.10. Na oslavu svátku 28. října sehrála církev čsl. divadelná hru “Poprava Josefa Kudrny”. Před divadelní představením uspořádala místní osvětová komise přednášku. Přednášel profesor Neklan Parma z Moravské Ostravy.

15.11. Výstavu sociální péče uspořádal v hasičském skladišti spolek “Ochrana matek a kojenců”. Znázorňovala péči o dítě v utlém věku: diagramy, obrazy a praktické potřeby. Školní děti navštívily tuto výstavu za vedení třídních učitelů. Výstava byla velmi poučná.

22.11. Akademii pěveckou a telocvičnou s rozvinutím státní vlajky uspořádala T.J.Sokol s následujícím pořadem; báseň “Zborov” přednesl Josef Závada, slavnostní proslov přednesl učitel František Figar, rozvinutí státní vlajky, jež dosud složena byla za obrazem pana prezidenta (olejomalba vypůjčená ze Zádruhy na Slezské Ostravě). Pak následovalo: státní hymna, báseň, dorostenecký sbor od B. Smetany “Vzhůru Čechové”, mužský sbor “Já jsem Slovan”, žákyně “Zimní pohádka”, žáci prostáná, dorostenky prostná 8. sletu, skupiny žen na koze, ženy prostná 8. sletu.

10.12. “Zvířátka družstevníky” a pohádky, přednáčku pro děti se světelnými obrazy uspořádalo konsumní družstvo “Budoucnost” v sále hasičského skladiště. Přednášel skladník Močkoř.

10.12. “Výstava v Gentu” přednášku se světelnými obrazy uspořádalo konsumní družstvo “Budoucnost” v sále hasičského skladiště. Přednášel skladník Močkoř. K promítání světelných obrazů po celý rok zapůjčován byl skioptikon S.S.D.B zdarma neb za mírný poplatek.

31.12. Humoristický večírek uspořádala T.J.Sokol.

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 30

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]