Bezpečnost dětí na přechodech končí u žádostí o asistenci

Když se občané necítí v obci bezpečně, měli by o tom někomu říct. V ideálním případě by to mělo stačit nahlásit jako podnět (úřadu, svému zastupiteli), který to bude řešit s radními, zastupiteli nebo na poradách (s Městskou policií či mistrovou pracovníků VPP), týká-li se to i některých složek.

Každému je jedno, kdo situaci vyřeší, protože hlavní je, aby opakované podněty nešly stále do ztracena.

Záměrně nebudu uvádět, o kom si myslím, že k problému přistupuje liknavě, ale ono to je ve výsledku úplně jedno. Podstatné je, že problém (ne-bezpečnost chodců na přechodech, především dětí při cestě z/do školy) tady existuje již dlouho a v těchto dnech graduje exponenciální rychlostí!

Po opakovaných stížnostech občanů, kteří psali za poslední rok několikrát na FB obce, podala v září 2017 komise pro děti a mládež přes tajemníka úřadu několik návrhů. Jeden z nich se týkal zajištění bezpečnosti na přechodech pracovníky VPP.

Radmila Lysáková Balušková
> Monday, September 25, 2017 12:27 PM
> Socha Jan; Bollogová Ivana
> Návrh do rady
>
> Dobrý den, za komisi pro děti a mládež zasílám 2 návrhy k projednání
> Radě obce. Děkuji Lysáková Balušková

Odpověď se zdála být na jednu stranu podivná (neuveden důvod nevhodnosti), ale věc se měla řešit… 😉

Hlídání 4 přechodů v ranních hodinách pracovníky VPP se jeví jako nevhodné. Tuto záležitost projedná starosta na jednom z dalších pravidelných jednáních z vedením Městské policie.

Aktuální situace je taková, že po uzavření jednoho směru přetížené Rudné ulice nastává v Hrabové minimálně každé ráno v dopravě kolaps. Komise tak, shodou náhod přesně o půl roku později, odeslala přes svou předsedkyni novou odpověď/žádost na „původní mail“ v této podobě:

Radmila Lysáková Balušková
> Monday, March 19, 2018 9:17 AM
> Socha Jan
> RE: Návrh do rady

Dobrý den, nestálo by za to znovu zvážit návrh zajištění přechodů pro
chodce – děti, a to s ohledem na aktuální dopravní situaci?

Radmila Lysáková Balušková

Pominu-li nepochopitelnou situaci (dotyčný se jistě zamyslí), kterou jsem „zažil“ po vypublikování tohoto článku Komise pro děti a mládež opětovně podala návrh na zvýšení bezpečnosti přechodů a fakt, že nikdo předsedkyni komise neodpověděl, dočkali jsme se prakticky stejné odpovědi na FB a Hrabová.Info, jako před půlrokem – „budeme to řešit s MP„.

Ještě uvádím reakci tajemníka, protože zapadla někde v útrobách komentářů. Co na tom, že před půlrokem musela jít na MP podobná žádost od starosty… a nic se nezměnilo.

Situací se zabývala dne 19.3.2018

Rada MOb Hrabová, která uložila starostovi, aby požádal PČR a MP o zvýšený dohled.

Dnes jsem osobně apeloval na velitele PČR a velitele MP telefonicky i písemnou žádostí:

„Po zahájení stavebních prací na ul. Rudné, se od počátku tohoto týdne zvyšuje provoz na ul. Paskovské v městském obvodu Hrabová. Vytváří se zvýšené bezpečnostní riziko, vznikají kolony vozidel, přejíždějí ve zvýšené míře nákladní automobily.

Nebývalý dopravní provoz je nebezpečný nejen pro motorová vozidla, ale též pro chodce, zejména děti a starší či nemocné spoluobčany.

Touto situací se zabývala na svém jednání Rada MOb Hrabová a uložila starostovi Igoru Trávníčkovi požádat Policii ČR a Městskou policii i součinnost.

Ve Vašem případě bychom chtěli požádat o zvýšený dohled hlídek PČR na inkriminovaných úsecích ul. Paskovské zejména v době dopravních špiček.“

4 Komentáře

 1. Miroslav Houžvička říká:

  Posílám odpověď tajemníka na můj podnět ohledně nasazení VPP pracovníků:

  Dobrý den,

  tento podnět řešila 2x Rada MOb na svých jednáních a považuje nasazení stávajících pracovníků VPP na inkriminovaná místa a přechody pro chodce za nevhodné a neuložila mi úkol toto provést.
  Radní k tomu vedla celá řada důvodů:
  Např. že pracovníci VPP nejsou pro tuto činnost určeni, oprávněni, mají určitou pracovní dobu, není určeno, v kterou dobu se o přechody mají starat, nejsou vytipovaná nebezpečná místa, mají se starat pouze o děti jdoucí do školy nebo celodenně, atd. atd. Také v současném početním stavu nejsou schopni pokrýt veškerá problematická místa. Otázkou zůstává, když budeme na přechodech hlídat děti přicházející do školy, jak to bude s jejich hlídáním při nejednotném návratu ze školy. Také není tajností, že početní stav VPP se má výrazně snížit, kdežto dopravní problémy letos nezmizí…..
  Proto byl uložen úkol p. starostovi, aby o zvýšeném dohledu jednal s Policií ČR a MP, což se stalo.
  Jsem přesvědčen, že postavení strážníka Městské policie, který je k tomu oprávněn a kompetentní, na inkriminované místo, je pro chodce i automobilisty transparentnější než dobrovolníka bez oprávnění.
  Souhlasím s Vámi, že zvýšené dopravní zatížení zvyšuje bezpečnostní riziko a je třeba tuto situaci, která nebude jednorázová, řešit.
  Můžeme se poučit i z ostatních měst, obcí, městských obvodů. Někde se při zvýšeném dopravním zatížení přechody vůbec nehlídají, ale řeší to důslednou dopravní výchovou dětí a rodičů.
  V každém případě je to úkol samosprávy a jeho vedení, jak se s tímto problémem vypořádají.
  Pokud dostanu příkaz, abych stávající dotované pracovníky přesunul k řešení tohoto akutního problému, zaškolil a změnil jim pracovní náplň, učiním tak.

  Pěkný den

  • Radomír Orkáč říká:

   Čím více lidí bude apelovat, tím lépe, děkuji Mirku.

   Tajemník Ti odpoví během několika minut a předsedkyni komise, která psala neodpověděl vůbec. Místo toho se ptal, jakto že Jura Cholewa zveřejňuje něco takového (žádost komise) na FB obce!

   Samospráva řídí i komise, není tak? Kdyby komise měly čekat na to, až jim dá někdo příkaz a nepřicházely s návrhy samy, tak bychom tady nic neměli. Kinematograf, evidenci zápachu, úklidy občanů, informovanost… Kdo chce, hledá řešení…

   Tady nejde o peníze nebo o kulturu, ale o zdraví našich dětí a těžko u takových dopravních kolapsů apelovat na rodiče, jak se píše v odpovědi.

   Jedná se o naše děti a čekat na příkazy… radši se stanu dobrovolníkem a půjdu každé ráno chodit k přechodu pomáhat.

   Toto jsem si kdysi napsal (Stephen King) a zde to myslím padne na úrodnou půdu:

   „Stejně to je taková legrační záležitost ten zdravý rozum. Když o něj člověk přijde, ani si to neuvědomí. Necítí, že by mu chyběl. Uvědomí si, že se mu vrátil, až když se skutečně vrátí – jako nějaký vzácný divoký pták, žijící a zpívající na základě vlastní volby, ne na základě nějakého nařízení.“

 2. Jan Dvořák říká:

  Již včera jsem se obrátil e-mailem na zastupitele s žádosti, aby podpořili dohled na přechodech pro chodce dobrovolníky (když použití VPP považuje rada za nevhodné a policie to v tomto rozsahu evidentně nemůže zajistit). Co neřeší rada, musí řešit zastupitelé a proto 26. 3. s tímto návrhem na jednání zastupitelstva vystoupím (ostatně nikoli poprvé).

 3. Vladimír Petana říká:

  Vzpomínám si, jak se bojovalo ještě před 1989 o semafor před školou pro přechod hlavně dětí. Nešlo to, někdy příště a podobně znělo z ObNV v Hrabůvce. Až jednoho nepěkného dne, kousek před začátkem školního roku, zemřelo na přechodu dítě pod koly automobilu. Semafor byl nainstalován hbitě.
  Pamatuji ještě z pracovního procesu, jak nebyl na nic čas, plnil se plán. A při smrtelném úrazu pak byl zastaven provoz na několik dnů a všichni měli spoustu času na hledání důkazů o své nevinně.
  Tož tak.

[email protected] [email protected]