Kdo navrhne řešení uznávanému restaurátorovi panu Jakubkovi?

Dopravní dostupnost k ateliéru uznávaného restaurátora Jaroslava Jakubka je v ohrožení. Navrhovaná přístavba kulturního sálu za úřadem v Ostravě-Hrabové totiž s žádnou příjezdovou cestou k přilehlému ateliéru nepočítá. Mohlo by se zdát, že někdo pochybil, ale viníka není třeba hledat, protože za to mohou všichni a vlastně nikdo.

Když se pan Jakubek v devadesátých letech přestěhoval do nových (současných) prostor, již tehdy se zajímal o odkoupení pozemků vedle úřadů. Možnost k odkoupení dostal, ale cenu stanovil tehdy Magistrát města Ostravy tak vysokou, že mu všichni radili, ať to nekupuje, že se v okolí úřadu nebude nikdy nic stavět.

Roky utíkaly, zakázky přibývaly a pan Jakubek se synem Adamem od myšlenky odkupu pozemku odstoupili a začali řešit příjezdovou cestu, po které by mohli vozit materiál k restaurování. Když se na úřadě ptali, jestli mohou cestu zpevnit, bylo jim řečeno, že ano. Vše však musí financovat na vlastní náklady. Cesta tam již dnes je a využívají ji i technici, kteří jezdí dělat revize do přilehlého “baráčku”.

Příjezd si vybudovali Jakubkovi na své náklady

A v čem je vlastně ten problém?

Pan Jakubek nikdy neřešil “legalizaci” příjezdové cesty, nebyl k tomu ani důvod. Na užívání tedy neexistuje žádné věcné břemeno nebo smlouva, která by pozemek umožnila v budoucnu užívat – vše vždy bylo na dobré slovo.

Když se předávaly materiály architektovi, aby navrhl onu přístavbu kulturního sálu a později zde přesunul i celou školku, v materiálech žádná příjezdová cesta pana Jakubka nefigurovala a pan architekt ve svém návrhu s ničím takovým nepočítal.

Řešení existuje

Poslední zastupitelstvo v současném složení se blíží…

Řešení situace však existuje! Jen bude potřeba, ať ho na posledním jednání zastupitelstva, které proběhne 24. září, někdo ze zastupitelů navrhne. Pokud se pletu, omlouvám se a prosím, ať mě někdo opraví a navrhne jiné řešení. Usnesení by mělo uložit panu architektovi požadavek na doplnění projektu o příjezdovou cestu k ateliéru pana Jakubka, nic víc, nic míň.

Navrhne to někdo?;-)

Zámková dlažba pro příjezd zásobování již v návrhu je

 

Potvrzení o restaurátorské licenci

Sdělujeme Vám tímto, že pan Jaroslav Jakubek, spoluvlastník domu v Ostravě-Hrabové, v němž má zřízen restaurátorský ateliér, je držitelem licence Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR z oboru uměleckého řemesla.

Zabývá se dlouhodobě a velmi profesionálně restaurováním cenného uměleckořemeslného nábytku, obnovou dřevěného mobiliáře kostelů (oltářní architektura, lavice, kazatelny, oratoře, rámy oltářních obrazů atd.) a dřevěného vybavení dalších památkově chráněných objektů.

Jako renomovaný a zkušený restaurátor spolupracuje také s Národním památkovým ústavem. V minulosti se podílel např. na restaurování památkově chráněného mobiliáře státního zámku Hradec nad Moravicí ve správě NPÚ, z nedávné doby stojí za zmínku velmi náročné restaurování rozměrného dřevěného obložení přednáškového sálu v sídle NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Významná část restaurátorkých zákroků na kulturních památkách nebo jejich částech probíhá, s ohledem na závazné technologické postupy, v restaurátorském ateliéru pana Jaroslava Jakubka v Ostravě-Hrabové.

S pozdravem

Mgr. Michal Zezula
ředitel

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OSTRAVĚ

 

Štítky: , ,

30 Komentáře

 1. Miroslav Houžvička říká:

  Jestli se nemýlím na zastupitelstvu, ještě v zasedačce, s tímto problémem p. Jakubek seznámil zastupitele – od té doby žádná změna? Nebo to bylo na besedě se starostou?

 2. Jan Dvořák říká:

  Ta otázka mi připadá jako vlamování do otevřených dveří, protože už to dávno “někdo navrhl”. Toto téma jsem totiž otevřel již na Komisi výstavby, dopravy a ekologie 27.6.2018. Byli jsme informováni o tom, že úřad již mezitím s panem Jakubkem jednal a dohodl se na tom, že v rámci stavby MŠ bude upraven chodník kolem Paskovské a tím vytvořen vjezd na jeho pozemek. I nadále tak bude možno splnit jeho podmínku vykládky a nakládky vzadu. Pan Jakubek také uvažuje výhledově o možností příjezdu ze severní strany, proto komise doporučila posunout pozemek zabraný školkou západněji, aby zde bylo tuto cestu možno postavit. Řešení problému příjezdu k panu Jakubkovi je i předmětem usnesení komise. Osobně jsem o tom mluvil 30.6. i s panem Jakubkem se závěrem, že na řešení jsou s úřadem domluveni (byť by pan Jakubek uvítal zachování současného stavu). Pokud tedy nenastala změna, měl by být problém vyřešen. Určitě je ale hrubou chybou úřadu, že toto vůbec neřešil v rámci projektu školky a samozřejmě náklady na řešení příjezdu k pozemku pana Jakubka pan starosta neuvedl v tabulce, v níž prezentoval údajnou ekonomickou výhodnost přesunu školky.

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Pokud má být oním řešením červená čára v plánu, tak je to možná ideální řešení pro pana Jakubka, ale ne pro plánované centrum. Pokud vidím správně, cestě padnou navržené herní prvky a altán. Taktéž pochybuji, že zámková dlažba zakreslena v plánu je plánována jako pojízdná pro vozy těžší 1,5 tuny. Když jsem se dival na situaci na satelitních a leteckých snímcích, tak na všech, co jsem shlédl, parkuje žlutá dodávka a stříbrné auto, takže cesta není používána jen k zavážení restaurátorských předmětů, ale i jako parkoviště pro ateliér, takže onen průjezd by byl využíván vcelku intenzivně, nikoliv pouze pro zavážení předmětů k restaurování. Co se týče telefonní ústředny, technikům určitě nebude vadit, když zaparkují na parkovišti u kulturního domu a těch pár desítek metrů dojdou pěšky.
  Řešení je určitě zapotřebí hledat, ale mělo by to být řešení koncepční a bude se muset sáhnout ke kompromisům. Řešení hledané společně s architektem a odborníky. Vzhledem k hustotě inženýrských sítí však nebude snadné a dá se předpokládat, že bude muset být vedeno i po pozemku pana Jakubka.
  Navržené řešení z plánku se mi osobně nelíbí vůbec a byl bych nerad, aby se z tohoto problému dělala na posledním jednání zastupitelstva v tomto volebním období předvolební agitka jakékoliv strany. Naopak se mi zdá ideální, zkusit najít možná řešení na besedě k tomu určené, která se bude konat 4.9. a následně prověřit možnosti realizace. Předpokládám, že i starosta přijde na besedu s možným řešením závozu ateliéru, protože tento problém je již nějakou dobu znám.

  • Jan Dvořák říká:

   Nenene, nebojte se, není to ta čára – snad je to i z mého textu zřejmé, zkuste ho přečíst pozorněji.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Váš text jsem četl, chápu a Vámi uvedené řešení se mi zdá mnohem rozumnější. Ale z plánku a textu se mi zdá jasné, že by pan Jakubek rád prosadil řešení vyznačené červenou čarou, to znamená stávající stav. Žádný jiný význam toho plánku neshledávám.

    • Jan Dvořák říká:

     Ano, to by chtěl. Ale souhlasím s Vámi, že není možné dopustit, aby auta jezdila mezi dětmi po pozemku školky. Myslím, že to, co se dohodlo, je dobré. Jen doufám, že to platí a úřad to uhradí. Taky bych chtěl poprosit, ať se toto nestane hlavním tématem besedy 4.9. – ta by přece jen měla být o věcech pro Hrabovou významnějších. A když tak jen o tom, co udělat pro to, abychom již nikdy nemuseli veřejně řešit náhradu cesty, která je přitom vidět z okna úřadu městského obvodu.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Co se týče dětí, tak naprostý souhlas, nedovedu si představit, že by měly dodávky a nákladní auta couvat přímo na vchod do areálu školky. Nemám obavy, že se ona cesta stane nosným tématem bosedy 4.9., nosným tématem se vždy doposud stalo parkování na Šídlovci. Pokud je mi známo, beseda by měla být moderována nezávislým moderátorem, takže očekávám, že tento zabředávání do neproduktivního komunikačního bahna rázně utne a beseda bude přínosná.

      • Jan Dvořák říká:

       Bohužel zatím to bylo vždy s cílem jak ho co nejvíce zkomplikovat… Ale jsem rád, že máme ve vztahu k besedě stejná očekávání. A že jejich naplnění je reálné.

 4. Bartoň Jiří říká:

  Stavba školky a vznik centra Hrabové
  Jelikož se mě tato problematika také přímo dotýká, nezbývá než se připojit do diskuze. Jsem na tom podobně jako pan Jakoubek. Jsme sousedi. Na pozemku kde se tak pěkně plánuje, máme pronajatou parcelu a za ty roky tam vznikla úrodná zahrada. O odkoupení parcel jsme taktéž žádali a to několikrát. První žádost byla zamítnutá s komentářem: neprodáme, pronajmeme, užívejte jak je vám libo. Tady se stavět nikdy nebude je tady hřiště. Druhá žádost ztroskotala na nesmyslně vysoké ceně. Stavbou školky v podstatě celá zahrada padne, stromy se pokácí, skleník se rozmontuje atd. Bohužel majitel pozemku na to právo. Je to celkem nefér jednání ale co se dá dělat. Je pro mě smutné, že se v podstatě o této situaci dozvídáme tichou poštou. Informoval jsem úřad mailem o skutečné situaci a také o tom, že zastavěním účelové komunikace k panu Jakoubkovi budu mít také drobný a nepříjemný problém. Máme tam totiž žumpu a řečeno lidově, hovnocuc, jezdí právě tudy. Byl jsem přítomen u jednání pana Jakoubka s úřadem a bylo mi sděleno, že tento problém zkusí vyřešit posunem celé stavby o pár metrů do polí, tím by byla zachována i zahrada. Za tuto variantu se přimlouvám, pokud nepůjde jinak. Např. varianta jak tento problém vyřešit je, postavit školku jinde a z původního hřiště udělat zase hřiště. Tím by také nedošlo k devastaci zbytků přírody v okolí hřiště. Nezdá se to, je tam celkem pestrý život. Občas se tam schovají i srny. Jsem možná trošku ovlivněn, ale nemyslím si, že umístění školky do těchto míst je ta nejlepší varianta. Stejně většina jezdí i na Šidlovec autem, atak je jedno jak to mají daleko. S tím jsou spojeny další problémy s parkováním a absencí cesty.
  Myslím si, že celý nápad Srdce Hrabové, včetně stavby školky je tak silný zásah do rázu krajiny, že by si zasloužil lepší průzkum mezi lidmi, co vlastně chtějí a nechtějí. Dle mých průzkumů ve svém okolí se všichni jen diví co se to děje a spíš by nesouhlasili. Myslím, že některým spíš vyhovuje vesnický vzhled obce s divokými přírodními remízky, než industriální zeleň a beton.
  Doufám, že tento problém se nestane záminkou pro politické boje a rozdělování lidí, ale naopak vyvolá plodnou diskusi a konečně někdo začne lidi sjednocovat.
  Bartoň Jiří
  Paskovská 27/78
  Tel: 603432372
  [email protected]

  • Milan Slíva jr. říká:

   Bohužel celý prostor od Šídlovce až po ulici Bažanovu je v územním plánu určen k zastavění obytnou výstavbou (u Paskovské na Šídlovci vedle školy dokonce vícepatrovými bytovými domy). Takže umístění školky je pro přírodu ve Vašem okolí ten nejmenší problém.

   Mapu územního plánu naleznete zde: http://mapy2.ostrava.cz/uha/mapa2/

   Já jsem také pro zachování vesnického rázu obce a utlumení další výstavby, samozřejmě s výjimkou veřejně prospěšných staveb, které aktuálně obec postrádá. Vzhledem k tomu, že změny na obytnou výstavbu již byly v územním plánu provedeny a pozemky jsou v soukromém vlastnictví, tak je nyní již možnost případné nápravy velmi komplikovaná.

   • Bartoň Jiří říká:

    S územním plánem jsem se seznámil dřív než jsem začal ty ovocné stromy sadit a ošetřovat. Obytné domy jsou v plánu mimo a věřil jsem, že hřiště dle katastru sportoviště a účelová komunikace zůstane hřištěm a účelovou komunikací. Plánovaná výstavba obytných domů nezasahuje do přírody okolo hřiště. Je v podstatě až na poli.

    • Jan Dvořák říká:

     Co k tomu říct? Takhle to dopadá, když se mění názor představitelů obce ze dne na den (pardon, abych nekřivdil: z měsíce na měsíc). Asi Vám nezbývá než poděkovat panu Šumberovi za jeho návrh…

    • Radomír Orkáč říká:

     Já jsem Honzovi Šumberovi za to mnohokrát upřímně poděkoval, dokonce jsem ho o to prosil, aby na Hrabová.Info napsal článek a teprve pak se to rozhýbalo.

     Proč se 100. výročí oslav republiky bude konat v plánovaném srdci Hrabové? Nebo rozsvěcování vánočního stromu? Proč je start stezky odvahy nebo lampiónového průvodu vždy domlouván ke kostelíku/moštárně? Stejně tak Štafetová míle? Proč je i Kateřinská pouť v těchto místech? Protože se k tomu to místo nabízí a stejně se tak nabízí i pro kulturní sál a školku!

     To, že se přesun školky neobejde bez dalšího plánování, schůzek, kompromisů, to snad musí být každému jasné. Nebo někdo říkal, že to je snadné? Kdo? Já mám za to, že se to schválilo, protože to je realné.

     Ano, je chybou všech zastupitelů, že se o to více nezajímají (ať je to koalice nebo opozice) a proto jsem se rozhodl, že za panem Jakubkem zajdu a zkusím mu pomoci, respektive o tom alespoň napíšu.

     To, že má někdo (Bartoň Jiří) stejný problém jako pan Jakubek, to je důkaz toho, že v Hrabové selhává komunikace, protože pokud vím, tak o přesunu školky se rozhodlo na konci loňského roku a nikdo z komisí (stavební), úřadu, zastupitelstva a Rady o tom nic nepsal.

     Stejně tak to bylo s bytovými domy v zatáčce na Šídlovci a stejně tak to bylo i s třídirnou odpadu.

     Článek vznikl jen a pouze proto, aby někdo oficiálně sdělil projektantovi, že tady existuje takový problém a jak ho navrhuje řešit. To já jako občan už vážně nedokážu…, dokonce je možné, že mě i za to Klub přátel Hrabové zažaluje nebo podá podnět, tak jak to dokázali v případě nesmyslného obvinění, že se nabourávám do emailových schránek úřadu nebo že Martinu Slepičkovi nikdo v článku nepoděkoval za představení kronik.

     Takhle tady žijeme…

     A Honzovi Šumberovi za to, že to dokázal, děkovat nepřestanu. Budoucí generace to ocení…

     • Jan Dvořák říká:

      No já pevně věřím, že všechny skvělé nápady pana Šumbery ocení již tato generace v podzimních volbách. To že přesun školky bude snadný, řekl víceméně pan starosta – konkrétně, že se původní projekt použije včetně vyjadřovaček, jen se “přesune”. Pokud se týká problému pana Jakubka, tak zápis z komise 27.6.2018 zde byl zveřejněn. A pokud úřad za 2 měsíce nebyl schopen říct projektantovi, aby projekt upravil dle toho, co sám dojednal (a co mimochodem mělo být řešeno od počátku, protože základem práce na projektu je podívat se na budoucí staveniště), tak to už fakt no comment. Já plně chápu Radkovu upřímnou snahu pomoci panu Jakubkovi, ale přece není možné, aby to nadále v Hrabové fungovalo tak, že k tomu, aby úřad něco řekl svému projektantovi, se musely psát články. Veď to je absurdné.

     • Radomír Orkáč říká:

      Jsem rád, že na můj článek zareagoval i Jiří Bartoň, protože takových věcí určitě bude více. Stejně jako se přišlo na to, že na Hradčanech bude po napojení plánovaných bytovek obrovský problém s vodou a to jen díky tomu, že se lidé ozvali – zase na článek, který nikdo nechtěl napsat (až s informacemi od úřadu se to podařilo mně). Proto je potřeba lidi informovat hned při záměru, protože zastupitelstvo nemá tolik očí a uší jako má zbytek Hrabové.

      Jinak se připojuji k tomu, co napsal Jiří Bartoň.

      “Doufám, že tento problém se nestane záminkou pro politické boje a rozdělování lidí, ale naopak vyvolá plodnou diskusi a konečně někdo začne lidi sjednocovat.”

     • Ludmila Gromnicová říká:

      Pane Orkáči, jako zmocněnec volební stravy STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ-Klub přátel Hrabové oznamuji, že Klub přátel Hrabové nikdy nikoho nežaloval. Pokud vím, zažalovala Vás soukromá osoba pro pomluvy a lži.

      • Radomír Orkáč říká:

       Jelikož mě policie zatím stále nekontaktovala a nekontaktoval mě ani nikdo z úřadu, tak buď to ta osoba vůbec nepodala, nebo je to již vše odloženo.

       Členové KPH podali prakticky identickou stížnost Radě, jako anonym podal trestní oznámení. Obě věci jsou odloženy a jak jinak, protože se nestaly.

       Můžete jako zmocněnec sem napsat všechna jména z KPH, která byla na stížnosti Radě podepsána? Nebo se radši k tomu nebudete vyjadřovat?

       • Ludmila Gromnicová říká:

        Vaše reakce je irelevantní oznámila jsem pouze ,že zde byla uvedena zavádějící informace o Klubu přátel Hrabové.

      • Milan Slíva jr. říká:

       Paní Gromnicová, Klub přátel Hrabové nikoho nemohl zažalovat již čistě z toho důvodu, že žádný Klub přátel Hrabové jako právní subjekt neexistuje. Existuje pouze volební strana, mající toto v názvu, ale tam si může dát kdo chce co chce. Stejně jako de jure neexistuje společná kandidátka STAN a Sdružení nezávislých kandidátů KPH, protože kombinaci Strana nebo hnutí a sdružení nezávislých kandidátů volební zákon nezmiňuje a nemůže tedy ve volbách kandidovat (dle vyjádření ministerstva vnitra). Jste tedy klasičtí nezávislí kandidáti na kandidátce STAN.

       Jediné oficiální KPH zde v republice je Klub přátel Holešovic.

       Druhou věcí je to, že podání trestního oznámení či oznámení o přestupku neznamená, že se oznámený něčeho dopustil. V případě přestupku dokonce, že vůbec bude nějaké řízení zahájeno (jakožto do této chvíle nebylo), řízení o přestupku je totiž zahájeno až okamžikem sdělení podezřelému z přestupku o zahájení řízení.

     • poláček miroslav říká:

      A nyní nastala názorná ukázka porušení toho, oč Vás prosili pánové Jakubek a Bartoň, aby zde nedocházelo k politickým půtkám. S tím sice Radek Orkáč vřele souhlasí, ale hned v příspěvku který se týká příjezdové cesty, napadne a lživě obviní KPH. Dále se dopouští přesně toho, před čímž varoval pan Slíva, že nyní před volbami každá pomoc komukoli, může vést k podezření k získání volebních bodů. Tak pak nevím, proč Radek Orkáč toto téma otevřel. Pánové Jakubek a Bartoň jsou svéprávní, umí se bránit sami a jejich případ je řešen již od června na úřadě. Ale vůbec se nedivím, že mají obavy, aby byl vyřešen k jejich spokojenosti. Velmi držím palce panu Jakubkovi, aby o svou příjezdovou cestu nepřišel a velmi přeji panu Bartoňovi, aby nepřišel o svou zahradu, kterou vysadil a s láskou o ni dosud pečoval.

      • Radomír Orkáč říká:

       Tohle napsal Milan Slíva kde?
       “Dále se dopouští přesně toho, před čímž varoval pan Slíva, že nyní před volbami každá pomoc komukoli, může vést k podezření k získání volebních bodů.”

       Tohle jsem udělal? “Lživě obviní KPH?”
       Cožpak KPH nepodporoval svého člena v trestních oznámeních a v podnětech (viz komentáře na Vašem FB)? Nepsali o tom souhlasná stanoviska a teď, když je evidentní, že to Martin Slepička nepodal nebo to je odloženo, tak dáváte jako KPH od toho ruce pryč?

       Cožpak KPH, respektive drtivá většina členů, nepodal stížnost Radě? Cožpak členové KPH si nestěžovali úředníkům a komisi?

       Cožpak KPH nesmazal články ve Vašem časopisu (blog pana Slavíka), které by dokládaly to, že veřejnosti psal jako první o svém plagiátorství sám Martin Slepička?

       Pokud Váš zmocněnec není ochoten napsat za reinkarnovaný KPH kdo z jeho virtuálních členů podepsal stížnost Radě, tak buďte chlap a napište to vy… . Podepsal jste to? Odkud to KPH měl? Informace, že se údajně nabourávám do schránek úřadu… nebylo to náhodou od Vás osobně, když jste mi to několik měsíců před tím psal sám do mailu?

       Anonym v odloženém trestním oznámení jen uvedl, že má tu informaci od manželů Poláčkových, proto byla Vaše paní podat vysvětlení a pak se další stížnost Radě náhodou velice podobá trestnímu oznámení…

       Takže kdo tady lže a udává? Já myslím, že je to evidentní…

       • Ludmila Gromnicová říká:

        Jako zmocněnec nevím , proč bych s Vámi měla rozebírat věci netýkající se mého oznámení, viz výše. Co je na Radě je věcí Rady, co na úřadě je věcí úřadu. Kdo podal či nepodal trestní oznámení není starost Klubu přátel Hrabové. Nebojujte pořád s každým, kdo má jiný názor .

       • poláček miroslav říká:

        Já, ani moje paní nikdy nejednáme anonymně a nejraději diskutujeme z očí do očí. Takže navrhuji osobní formu diskuze a vzhledem k tomu, že ctím oprávněná přání pánů Jakubka a Bartoně tento způsob diskuze ukončuji. Jde zde přece o úplně jiné téma.

  • Šárka Tomisová říká:

   Máte pravdu pane Bartoni,

   fandím Vám, stejně jako panu Jakubkovi a celé jeho rodině, které si velice vážím. Jsou to profesionálové každým coulem a velmi skromní lidé.
   KAŽDÝ, kdo na úřadě pracuje, velmi dobře ví, že zadním vchodem navážejí rozměrné věci k restaurování. Památky, celonárodního významu. Ne šolich, na kterém se dá vydělat.
   NENÍ pravdou, že NIKDO za NIC nemůže. Věděl to zadavatel (pravděpodobně starosta), ale hlavně stavební úřad. Je to investice, tudíž MINIMÁLNĚ – investiční referentka Svatava Králová. Tyto zodpovědné osoby na to měly upozornit projektanta stavby, který na projektu stavby již skládal – ne vlastní vinou – reparát. Protože projekt na stavbu školky za těžké peníze, dělal už podruhé. Nejprve na ulici Viktora Huga – současné umístění jedné ze školek – a v  současnosti prostor u úřadu – budoucí umístění.
   Měli bychom se hlavně ptát, kolik to zbytečně stálo daňové poplatníky a vůbec neřešit příjezdovou cestu k aťasu rodiny Jakubků.
   Na co tady máme místní stavební úřad?!? Jeho arogance je pověstná…

   To, že je tady máme – již desetiletí – skvělý ateliér rodiny Jakubků, není rodinné sříbro, ale diamant.
   Přestaňte žvanit, kdo za co může a přestaňte honit předvolební trapné sliby. A když už je nedokážete a NECHCETE podporovat, nechte je, alespoň – normálně žít.

   JEDINÉ, co potřebují ke své práci, je svobodný PŘÍJEZD k ateliéru.

   A na to mají právo – MORÁLNÍ a koneckonců… im lidské.

   • Jan Dvořák říká:

    Na to, kolik stál projekt školky na V.Huga není třeba se ptát, to se ví – přes 600 tisíc Kč.

 5. David Machálek říká:

  Myslím si, že by se zastupitelé měli zastat svých občanů, pokud se (ne vlastní vinou), do podobných problémů dostanou. Jistě by se více snažili, kdyby se tento problém týkal jich nebo někoho z rodiny…

  Technické řešení (a ne jen jedno), které by upokojilo všechny strany, dle mého názoru existuje, ale kde není vůle, tam není ani cesta.
  Snad si v nadcházejícíh volbách dobře vybereme.

  • Jan Dvořák říká:

   No především by je (někteří) do problému neměli vůbec dostávat…

   • Šárka Tomisová říká:

    Tak už konečně JEDNOU jednejte a nediskutujte pouze na HI, jste šéf komise VÝSTAVBY… rodinný aťas si to zaslouží…

    • Jan Dvořák říká:

     Kdybyste četla výše, tak byste se dozvěděla, že komise se tím zabývala již před více než 2 měsíci. Kdybyste byla na dnešní besedě, tak byste věděla, že jsem požádal starostu o schůzku s panem Jakubkem s mou účastí, aby se ta záležitost dořešila tak, aby pan Jakubek měl jistotu, že vjezd bude mít. Není ale v mých pravomocech to panu starostovi nějak nařídit.

[email protected] [email protected]