Příspěvek se štítkem: "kulturní sál"

(VIDEO) Slavnostní otevření kulturního sálu

Přesně před týdnem se slavnostně otvíral kulturní dům. Můžete se podívat na krátké video, které je na Youtube:

(FOTO) Přístavba kulturního sálu (duben/květen)

Fotky stavby kulturního sálu (přístavba k budově úřadu v Ostravě-Hrabové) byly pořízeny na přelomu měsice dubna a května (25. 4.–8. 5. 2021). Fotky jsou na Google Photos:

(FOTO) Stavba školky a kulturního sálu 03-04/2021

Průběžný i aktuální pohled na stavbu školky a kulturního sálu v Ostravě-Hrabové (za úřadem) z přelomu března/dubna 2021 jsou na Google Photos:

(FOTO) Stavba školky a kulturního sálu 02-03/2021

Ilona a Libor Hromádkovi nedávno pro náš městský obvod natočili video, které zachycuje stavbu školky a kulturního sálu ze vzduchu. K tomuto videu bych chtěl doplnit své fotky, které jsem pořídil na konci února a dnes.  Jelikož to stále řada občanů neví, školka (kapacita až 125 dětí) i kulturní sál (kapacita až 100 osob) se staví za budovou úřad v Ostravě-Hrabové.

(FOTO) Aktuální fotky z (pří)stavby kulturního sálu MOb Ostrava-Hrabová

V posledních několika týdnech jsem odpovídal na dva dotazy ohledně kulturního sálu MOb Ostrava-Hrabová, na které jsem si vzpomněl včera, když jsem se byl podívat, jak stavba pokračuje.

Přístavba kulturního sálu teprve začala a firma již po nás chce půl miliónu na vícepracích

Radní MOb Ostrava-Hrabová koncem roku 2020 odsouhlasili provedení víceprací (viz změnový list v PDF), které nám ve výsledku prodraží přístavbu kulturního sálu o 504 tisíc korun. Celková cena stavby není v tuto chvíli známa, navíc je ke stavbě nutno stále ještě připočíst dosud neupřesněnou částku 1 mil. korun na vybavení sálu.

Přístavba ÚMOb Hrabová pro kulturní účely: Posunutí termínu realizace I. etapy

Předání staveniště “Přístavba ÚMOb Hrabová pro kulturní účely” bylo připraveno dne 20. října 2020, ale byly na něm zjištěny skutečnosti, které brání zahájení stavby . Jedná se o objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla v době průběhu zadávacího řízení vědět a nemohla jim zabránit.

Úřad dnes zveřejnil na našem profilu veřejných zakázek “Přístavba ÚMOb pro kulturní účely”

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se přístavby budovy Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová. Jedná se o stavební úpravy – přístavbu pro kulturní účely. Součástí stavebních prací je i vybudování nové komunikace napojující sousedící pozemky.

Aktuálně: Přístavba ÚMOb Ostrava-Hrabová pro kulturní účely

(Investice za 15 miliard škrtnuty) To jsou obrovské finanční prostředky, se kterými obce počítaly. Musejí proto škrtat. Seznam Zprávy získaly seznam konkrétních projektů, které už starostové odpískali. Svaz měst a obcí totiž udělal mezi svými členy průzkum.

Informace o zahájeném řízení přístavby ÚMOb pro kulturní účely

Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení: Sdělujeme Vám, že na základě žádosti podané žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová zastoupeným na základě plné moci společností BYVAST pro s.r.o., bylo dnem 1.10. 2018 na odboru stavebně správním úřadu městského obvodu Hrabová, jako příslušném stavebním úřadu, zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová” (dále […]

[email protected] [email protected]