Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [3]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat třetí pokračování na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Předchozí články:

Můj příspěvek se měl týkat bodu Schválení Závěrečného účtu za rok 2017.

Další kuriozitou je dle mého názoru to, že DHM – dlouhodobý hmotný majetek je inventarizován dokladově nikoliv fyzicky.

To znamená, že se podíváte do karty (lhostejno či papírové nebo elektronické) a konstatujete: máme a vůbec nemusíte vytáhnout paty z kanceláře.

Pokračování…

Součástí fyzické inventarizace majetku je ve slušných firmách zhodnocení stavu majetku:

  • potřebný,
  • nepotřebný,
  • potřebuje údržbu
  • apod.

Kdyby u nás byla fyzická inventarizace majetku, tak by se například zjistilo kolem hospody Zvonírna, kde je náš pozemek.

  • Na pozemku má nájemce právo užívat určitou velikost pozemku pro venkovní posezení a dětské atrakce. Ve skutečnosti je zabráno daleko větší rozloha.
  • Smlouva není na tuto skutečnost aktualizována, nikdo neřeší.
  • Plot kolem pozemku je ve velmi špatném stavu, ohrožuje bezpečnost hlavně dětí. Čí je plot? Nikoho, tedy vlastníka to nezajímá. Dnešní občanský zákoník by řekl: k pozemku patří nemovitosti na něm postavené. Asi to není takto jednoduché. Muselo by se pátrat v archivech, co jsme vlastně od VÍTKOVIC dostali.
  • Chodník mezi děcákem a jesličkami na přechodu zámkovky do asfaltu „vyzdoben“ dvěma zplihlými ležícími zábranami proti vjezdu vozidel. Upozorňoval jsem na to již mnohokrát a oporu kromě rozumu mám i v legislativě o dopravě silniční a komunikacích – nesmí být v komunikaci předměty ohrožující a to splňujeme.

Chápu úřad, že si nechtějí přidělávat další práci k té hromadě co mají dnes. To ale není problém občana, který se například zraní o tyto naše lapáky lidí a dětí.

Povzdechnu si politicky korektně. Vítkovicky by to znělo jinak. Je to jako když defekuje a utíká. Ani exkrement nezůstane.

Bude pokračováno…

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]