(Hrabovské listy) Příprava stavby bytových domů pokračuje

Krajský úřad zamítl odvoláni Hrabové proti výstavbě projektu tří bytových domů, které mají vyrůst na louce v zatáčce Paskovské ulice před vjezdem k Šídlovci (z pohledu toho, kdo přijíždí do Hrabové od průmyslové zóny). Patrik Němec, investor, který se záměrem přišel, potvrdil Hrabovským listům, že se stavbou tedy nadále počítá.

„Stavebnímu úřadu byla předložena dokumentace pro stavební povolení a stavět tedy začneme až po ukončení stavebního řízení,“ říká Patrik Němec s tím, že stavební řízení by mělo proběhnout výrazně rychleji než územní řízení i vzhledem k tomu, že se stavební úřad dle platné legislativy nemůže zabývat námitkami, které už byly nebo měly být uplatněny v územním řízení. „Nyní se tedy bude řešit již pouze provedení stavby a její technické aspekty“.

V minulých Hrabovských listech jste uvedl, že chcete začít stavět už v létě. To už je v plném proudu. Platí tedy tento termín? „V létě bude provedena přeložka vedení vysokého napětí, které se nachází na pozemku a tak stavba bude zahájena až koncem léta.“

Pozn. redakce Hrabová.Info: Práce na přeložce vedení vysokého napětí již byly zahájeny v týdnu 22.-28.7. 2019:

A kdy bytové domy začnou sloužit svému účelu, tedy ubytují se v nich první senioři? „Pokud půjde vše podle plánu, konec roku 2020 se stále jeví jako reálný.“

Kromě výšky budov, které chcete stavět, se hodně diskutuje i o tom, že do Hrabové se tak přistěhuje mnoho lidí, kteří nemají k obci vztah. Jaké máte zkušenosti ze svých podobných projektů? „Celková kapacita tří bytových domů je cca 96 obyvatel. Hrabová má dle dostupných údajů přes 3 600 obyvatel. I kdyby všichni nájemníci přišli z jiných ostravských obvodů (což nepředpokládám), stále se jedná o 2,5 % nových obyvatel. Nedokáži si představit, že by jakýkoliv druh problému v rámci soužití mohl vzniknout. Naši nájemníci jsou zcela běžní senioři, kteří mají potřeby a chování jako každý jiný. Ničím se neliší od vašich nebo mých rodičů a příbuzných.“

Řešil jste někde v minulosti, v jiných svých domech, nějaké problémy se soužitím nových obyvatel se „starousedlíky“? „V rámci našich již realizovaných projektů Rezidence Nová Véska a Rezidence Slatinice jsme nikdy nezaregistrovali žádný problém týkající se soužití „starousedlíků“ a „nově přistěhovaných“. U Rezidence Nová Véska se do vesničky Staré Město u Bruntálu s 900 obyvateli přistěhovalo 35 nájemníků. V rámci Rezidence Slatinice se do lázeňské obce Slatinice na Hané s 1500 obyvateli přistěhovalo 65 nájemníků. Senioři se během krátké chvíle stali plnohodnotnými obyvateli těchto vesniček a mají zde také trvalý pobyt. Využívají kulturního zázemí obce, nakupují v obci, volí zastupitele do obecních orgánů, jsou členy místních sdružení a spolků atd. atd.“

Zdroj: Autorem článku je Petr Žižka. Zveřejněno v Hrabovských listech červenec/srpen 2019.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]