Porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň v Hrabové v letech 2015 – 2019

Radní Jiří Dolejška požádal tajemníka úřadu, aby vypracoval nebo nechal vypracovat „porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň“ za posledních pět let.

Detailní rozpis nákladů měli radní k dispozici k nahlédnutí na úřadě. V rámci maximální transparentnosti nehodlám nic před veřejností skrývat, proto vše zveřejňuji. Pro veřejnost je důležitá informace, že jsme v uplynulé zimní sezóně vyhodili oknem několik stovek tisíc korun (cca 640 000 Kč) jen díky tomu, že se změnily zadávací podmínky pro zimní údržbu a my tak na radě obce dostali po volbách ke schválení pouze jednu reálnou nabídku. Druhá nabídka od pana Janši, neodpovídala zadávacím podmínkám, přestože odjakživa (kvalitnější) zimní údržbu zajišťoval on a ve srovnání s Parkservisem dokonce o řád levněji!

Výdaje na zeleň a zimní údržbu

Výdaje na zeleň a zimní údržbu

“Zimní údržbou” se bude zabývat (nebo možná již zabýval) kontrolní výbor, takže předpokládám, že zastupitelé ještě od něj obdrží stanovisko. V letošním roce děláme maximum, aby se tato chyba již neopakovala…

Zdroj: Materiál pro jednání rady obce zpracoval Ing. Jan Socha z podkladů Ing. Matuštíkové a pí Králové.

2 Komentáře

  1. milan orkáč říká:

    Ale,ale…..Není nic horšího, než anonymita. Kdo z pracovníků úřadu zpracoval nové zadávací podmínky, na základě čeho a příkazu koho je změnil a  kdo schválil vyhlášení takového výběrového řízení? Nebylo vypsáno příliš pozdě jen proto, aby nemohlo být zrušeno a vypsáno nové výběrové řízení?

  2. Anonym říká:

    Dobrý balík na to že ráno, kdy nejvíce lidí chodí do práce/školy/obchodu atd. byly chodníky neodhrnuté. Pak až někdy v poledne se něco dělo. Dobrá práce Parkservisu. 2018/2019 byla nejhorší údržba a taky nejdražší.

    Pan Janša to měl zmáknute o hodně lépe. Může mi někdo vysvětlit, proč už to nedělá?

    Díky za článek, jde hezky vidět ten bordel, ktery se tady děje.

[email protected] [email protected]