Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [4]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

V dnešním pokračování popíšu získané informace, které se týkají bodu číslo tři, tedy výstavby kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká. Není jich sice moc, ale pokusím se zde nakousnout i měření dopravy, které proběhlo v těchto místech.

Program jednání:

 1. Zrušení dálničního poplatku na silnici Místecká v úseku od Makra po Frýdek-Místek.
 2. Výstavba protihlukových stěn na Místecké.
 3. Výstavba kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká.
 4. Řešení neúnosné situace na Paskovské ulici.
 5. Plány s jižní tangentou (od Shellky podél řeky Ostravice, přes Paskov, Mitrovice)
 6. Plány s prodlouženou Moravskou (z jižního okraje Vítkovic do Kunčic)

3. Výstavba kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká.

Dle našeho starosty Igora Trávníčka i náměstka Unucky je kruhový objezd ve stavu „kreslí se…“. Dle náměstka, který informaci telefonicky ověřoval přímo z jednání se zastupiteli v Hrabové, by kruhový objezd mohl být hotov v roce 2021. Co se týká peněz na tuto stavbu, tak nám bylo vysvětleno, že kraj peníze stoprocentně najde na všechny plánované kruhové objezdy u krajských silnic.

Situaci s místem, kde již nyní vznikají kolony, by mohlo také pomoci plánované mimoúrovňové křížení aut s vlaky ve Vratimově, které by mohlo být dokončeno v roce 2024. Zajímavostí pod čarou může také být i to, že elektrifikace tratě úseku do Beskyd je zakotvena přímo v zákoně a může se stavět ještě před vyvlastněním problémových pozemků, které vlastní pan Bakala.

Náměstka pro dopravu našeho kraje jsme se ještě zeptali i na případnou změnu organizace dopravy. Jinak řečeno, že by byla do vybudování kruhového objezdu hlavní silnice ve směru z Hrabové na Frýdeckou (do centra nebo do Vratimova). Pan Unucka slíbil, že se na tuto možnost zeptá a dá nám vědět. (Včera) dne 19.8. 2019 jsem se mu mailem připomněl… .

Dále již jen moje „domněnky“, nebo smutná fakta?

Předpokládám, že nikdo v Hrabové neví, že před železným mostem mezi Hrabovou a Vratimovem, konkrétně na straně ulice U Řeky, se nacházelo JEDINÉ MÍSTO V HRABOVÉ, kde probíhalo v letech 2010 a 2016 sčítání projíždějících aut. Jinak řečeno, nikdo neví, kolik aut ve skutečnosti jezdí po Hrabové… Přišel jsem na to teprve při psaní tohoto textu v době cca před týdnem. Tento fakt mi přijde jako naprosté selhání předchozích představitelů (zastupitelé a radní) i komise výstavby, dopravy a ekologie v letech 2010-2018.

Občané si (již deset let) aktivně stěžují na přetíženou dopravu na Paskovské ulici a my ještě ani dnes nemáme šajnu, kolik aut v Hrabové jezdí… . Jak chce někdo někdy v budoucnu prokazatelně zjistit, jestli prodloužení Mostní pomohlo Paskovské? Bohužel, nikdo to nikdy již neprokáže, bude to již vždy jen pouhá domněnka!

Roční průměr denních intenzit dopravy (všechny dny)

Roční průměr denních intenzit dopravy (všechny dny)

V roce 2016, když ŘSD měřilo dopravu naposledy, projíždělo u železného mostu v pracovní dny 10 767 aut (vypočítaný roční průměr denních intenzit). Kolik aut ve skutečnosti odbočilo do/z Tajgy, nebo později na severní část Paskovské, to nikdo neví a ani při nejmenším netuší. Dokonce ani nevíme (můžeme jen hodně nepřesně tušit díky měření na ulici Rudé armády v Paskově, parkoviště u Green Gas DPB, a.s.), kolik aut jezdí po jihu Hrabové!

Pro jistotu jsem si svůj názor nechal potvrdit u ŘSD:

Pokud se podíváme/te do mapy kraje a mapky města Ostravy lze usuzovat, že v úseku sil. II/478: křížení s I/56 po danou křižovatku (zaústění III/4705 do II/478) nemáme sčítací úsek, na kterém je zřejmě intenzita dopravy vysoká (dělí se pak do uvedených sčítacích úseků).

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-140 00 Praha 4

Nepřekvapuje mě, že někteří v rámci získávání politických bodů prosazovali vybudování prodloužené Mostní bez potřebných čísel a ještě ani nezajistili, že zároveň s otevřením prodlouženého úseku Mostní nebude kruhový objezd u Shellky. O samotné Paskovské ulici však budu psát příště… . Sčítání dopravy jsem nyní zmínil proto, že se v Hrabové sčítalo právě a pouze na tomto jediném místě, na samotném konci Mostní ulice.

A když se po otevření prodloužené Mostní objeví podobná uzavírka někde dále po Místecké směrem na centrum, pak bude náš nově vybudovaný obchvat pro řidiče od Místku "jasnou" volbou.

Když se po otevření prodloužené Mostní objeví podobná uzavírka někde dále blíže centru Ostravy, pak bude náš nově vybudovaný „obchvat“ skrz Hrabovou pro řidiče „jasnou“ volbou…

Pro zajímavost ještě uvedu, jak chtěli a správně měli naši představitelé řešit dopravu před 20 lety (převzato z Hrabovských listů z roku 1996):

Základním motivem jižního sektoru je idea vnějšího ostravského JV polokruhu, který uvažuje mimo jiné s výstavbou komunikačních tahů Jižní tangenta, prodloužení ulice Dr. Martínka. Dle návrhu postupu výstavby je do r. 2010 uvažováno s realizací prodloužení ulice Dr. Martínka, Jižní tangenty v úseku ul. Plzeňská – Místecká a „severní obvodové“ Vratimova v úseku ul. Frýdecká – Rudná.

Stanovisko našeho obvodu je, že považujeme za nezbytné, aby Jižní tangenta byla řešena komplexně, včetně úseku Frýdecká – Místecká, zároveň s úsekem Plzeňská – Místecká a Frýdecká – Rudná, s vyloučením déletrvajícího využití ul. Mostní a části Paskovské jako součásti komunikačního tahu.

Na území městského obvodu Hrabová jsou dále navrženy doprovodné komunikační stavby – prodloužení ulice Mostní v úseku Paskovská – Nebeského, „nová“ Krmelínská v úseku ul. Místecká – Plzeňská, nový most přes Ostravici včetně propojovací komunikace Tajga – Frýdecká, přičemž první etapou je stavba Plzeňská – stávající Krmelínská, ostatní po roce 2010.

V našem stanovisku požadujeme stavbu „nové“ Krmelínské zahájit ze strany od ul. Místecké, vzhledem k přípravě a budoucímu využití území západně od ul. Místecké pro lehký průmysl (viz. územní plán města Ostravy), souběžně s „novou“ Krmelínskou řešit prodloužení ulice Mostní při zohlednění realizace prodloužení ul. Dr. Martínka v úseku ul. Místecká – Vratimovská.

7 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Naprosto zde souhlasím s Radkem, že představitelé naši samosprávy v období 2010-2016 velmi zanedbali problematiku Paskovské ulice. Mohli již tehdy reagovat na výsledky měření intenzity dopravy a domluvit s ŘSD zlepšení použité metodiky.

  Nezájem samosprávy se nyní opakuje u připravované stavby jižní tangenty. Začíná na Paskovské za Statkem, pokračuje po levém břehu Ostravice a končí novým mostem přes Ostravici v těsné blízkosti mostu nynějšího. Pak se na napojuje na budoucí kruhový objezd u Schellky.

  Marně opakovaně varuji, že to bude další „jizva“ do tváře Hrabové, Tato stavba zcela oddělí střední a jižní část Hrabové od Ostravice. Důsledky budou nedozírné. Případným zájemcům sdělím podrobnější výhrady k této stavbě. Ještě je čas ji zastavit.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, líbí se mi, jak se snažíte nadhodit háček v naději, že se někdo chytí. Tím mám na mysli onen háček s „Nezájem samosprávy se nyní opakuje“. Já si to nemyslím, že by zde panoval nezájem, stejně tak ani v případě Vámi často předhazovanými Pilíky. To, že o tom nepíšu/nepíšeme, neznamená, že se v těchto záležitostech nic neděje. Promyšlení a sesbírání podkladů jen pro tento článek zabralo mnoho a mnoho hodin a aby nebyl dlouhý až příliš, vejdou se do něj jen informace zapsané zkráceně. Pokud si znovu přečtete všechny díly tohoto „seriálu“, v každém zmiňuji i bod č. 5 a to plány s Jižní tangentou. Jinak řečeno, pokud jsem člen samosprávy, pak moc nechápu, co znamená onen napsaný „nezájem“, když tento bod jsem navrhnul, předhodil na jednání s náměstkem i popíšu já;-)

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Pane Slavíku, můžete mě považovat za zájemce o Vaše výhrady vůči stavbě Jižní tangenty. Přestože tato stavba není na pořadu dne a nikdo v nejbližší době nepočítá s její realizací, tyto výhrady by mě opravdu zajímaly. Pro mě má tato silnice pro Hrabovou smysl, na rozdíl od Prodloužené Mostní. A nejen pro Hrabovou. Plánovaná Jižní tangenta totiž nezačíná na Paskovské za statkem, jak píšete. Jelikož se nejedná o silnici lokálního významu, tak ve skutečnosti začíná na ulici Rudné u Šenova a pokračuje přes napojení na ulici Plzeňskou dále na Starou Ves. Jižní tangenta je skutečným obchvatem Vratimova, Kunčic, Hrabové, Paskova, Nové Bělé, Staré Bělé a Krmelína. Spolu s plánovanou Prodlouženou Moravskou, popřípadě prodloužením ulice Dr.Martínka by tyto silnice vyvedly dopravu z Hrabové.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Odjakživa se snažím vyjadřovat stručně a srozumitelně. Ve výše uvedeném komentáři k danému tématu jsem se nůbec nezmínil o problematice Pilíků. Takže nechápu, proč Radek toto téma v souvislosti s dopravou v Hrabové zmiňuje. Tyto diskuse, kdy se plete „páté přes deváté“ jsou pak k ničemu.
  Pokud jde o jižní tangentu, tak mi vadí následující skutečnost. Nedávno měla naše samospráva možnost se vyjádřit k platnému územnímu plánu. Byly podány některé připomínky k výstavbě RD, ale nutnost Jižní tangenty po levém břehu Ostravice nebyla zpochybněna. Zodpovědnost za to padá na všechny radní, včetně R.Orkáče.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Nyní mě na počítači „naskočil“ komentář Milana Slívy, který se zajímá o mé výhrady k Jižní tangentě.
  Vůbec nezpochybňují její význam. Pouze mi vadí, že její hrabovský úsek vede po levém břehu Ostravice. Z mnoha důvodů bych se snažil ji přemístit na pravý břeh. Vede mě k tomu i vnitřní přesvědčení, že mezi místní populaci a touto řekou byl odjakživa určitý intimní vztah, který bude tímto způsobem násilně přerušen,
  Ale nevylučuji, že současná generace to vidí úplně jinak.

 6. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, naprosto souhlasím s tímto „Tyto diskuse, kdy se plete „páté přes deváté“ jsou pak k ničemu.“. Proto nechápu, proč pod článkem o „Výstavba kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká“ je obviněna samospráva z nečinnosti, dokonce když je z úvodu jasné, že Jižní tangenta bude probírána později. Proto Vás poprosím, než začnete zase nahazovat háčky, nahazujte je pod správným článkem – „Tyto diskuse, kdy se plete „páté přes deváté“ jsou pak k ničemu.“

 7. Martin Veselý říká:

  Díky za článek . Zajímavá informace ohledně sčítání aut!

[email protected] [email protected]