Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [2]

Jak jsem již avizoval v předchozím článku, naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

Upozorňuji, že přítomní zastupitelé zasypali pana Unucku řadou doplňujících otázek. Nebudu však psát přesně kdo co řekl (myšleno jmenovitě, kromě starosty a pana Unucky), kdo co navrhnul a kteří zastupitelé mluvili nejvíce (někteří samozřejmě mlčeli;-).

V úvodu starosta nastínil program jednání, kterým se stal můj návrh z článku na Hrabová.Info. Na konci diskuze s panem náměstkem jsem ještě seznam bodů doplnil o dva “dotazy”, které mě napadly až v průběhu jednání a uvádím je níže kurzívou:

 1. Zrušení dálničního poplatku na silnici Místecká v úseku od Makra po Frýdek-Místek.
 2. Výstavba protihlukových stěn na Místecké.
 3. Výstavba kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká.
 4. Řešení neúnosné situace na Paskovské ulici.
 5. Plány s jižní tangentou (od Shellky podél řeky Ostravice, přes Paskov, Mitrovice)
 6. Plány s prodlouženou Moravskou (z jižního okraje Vítkovic do Kunčic)

ad 1) Zrušení dálničního poplatku na silnici Místecká v úseku od Makra po Frýdek-Místek.

Nejprve si vzal slovo starosta Igor Trávníček, který před samotnou diskuzí vtáhl přítomné do tématu, že jeden z hlavních nežádoucích důsledků zpoplatnění Místecké vidí ve zvýšení nákladní dopravy z Hrabové směrem na Paskov do terminálu AWT (Advanced World Transport a.s.). Jinak řečeno že přes jižní část Hrabové jezdí velké množství kamionů, protože se vyhýbají poplatkům a to se musí řešit. Dále přišel starosta Hrabové s informací, že již v minulosti osobně jednal o zrušení dálničního poplatku i na schůzce v MOb Ostrava Jih, kde byli přítomni poslanci. Bohužel však ani tehdy jeho tlak nepadl na úrodnou půdu. Připomněl i opakovaná negativní stanoviska z Ministerstva dopravy, které náš městský obvod vždy dostal jako odpověď na naše žádosti, které jsme pravidelně zasílali od roku 2009.

Náměstek Unucka nejprve přirovnal náš boj s bojem v “jeho” Klimkovicích, kde přímo on v letech 2010-2011 řešil poplatky. Jak následně dodal, tak se mu to ani přes tehdejšího ministra z ODS (jeho stranická partaj) nepodařilo. (Moje poznámka: I s nákladní dopravou Klimkovice bojují…, což je opět podobná situace jako v Hrabové). Náměstek Unucka dále připustil, že si nelze nevšimnout stranické příslušnosti s ministry a předmětnou oblastí (úseky zpoplatněných úseků), kde se poplatky podařilo v minulosti zrušit.

Pan Unucka se zastupitele snažil uklidnit informací, že se chystají změny. Je v plánu elektronická známka a tlačí se na tzv. krajské dálniční známky. Tyto známky by měly být řešením pro řidiče, kteří si odmítají koupit klasické dálniční známky (aby ušetřili), protože za pár stovek korun, které bude krajská dálniční známka stát, ušetří řidiči tisíce korun na pohonných hmotách (nemusí jezdit delší cestou) a ušetří i čas strávený v autě. Dle jeho slov je to např. v Klimkovicích přes dálnici o 1.5 km delší, ale ve výsledku nesrovnatelně finančně výhodnější.

Zastupitelé měli tyto dotazy a připomínky:

 • Zastupitelé se snažili apelovat na zdravý rozum, protože se nebavíme o dálnici, ale o spojnici dvou měst, která navíc nemá ani na dálnici napojení.
 • Budovaná Místecká měla být vlastně obchvatem, který měl obcím pomoci se zbavit aut, které jedou z Ostravy do Frýdku a naopak. Zpoplatněním se tento “obchvat” narušil a řidiči, kteří dálniční známku nepotřebují, jezdí přes Hrabovou, Paskov, Žabeň, Vratimov, atd.
 • Paradoxní situace nastává v placeném úseku Hrabová -> Paskov, kudy jezdí jak MHD, tak i například OZO Ostrava. Jinak řečeno, je nepřípustné, aby byl zpoplatněn úsek Místecká i na území Ostravy.

Pan Unucka tento bod zakončil shrnutím:

 • Máme poslat dopis s podporou krajské dálniční známky podepsanou starosty z okolních obcí. Dle jeho názoru totiž nikdo dálniční poplatek nezruší.
 • Řešení kamionové dopravy žádné nemá.
 • Pokusí se svolat jednání na září (pravděpodobně 5.9. 2019), kde budou zástupci obcí, Ministerstva dopravy a Ministerstva financí.

Můj osobní závěr:

Zrušit zpoplatnění Místecké se za 10 let nepodařilo nikomu, my sami s tím absolutně nic nezmůžeme. Neznamená to, že se nemáme snažit, nebo že máme přestat psát na ministerstva, kraj či politikům. Na jednání s náměstkem v tomto bodě nezaznělo nic nového (nikdo na jednání nepřišel s ničím novým) a ten, kdo se na jednání připravoval jako já ví, že přislíbená jednání krajem (5.9. 2019) i snahy zrušit zpoplatnění ostravského úseku, tady již v minulosti byly.

Já si myslím, že bez spolupráce a tlaku společně s okolními obcemi nemáme šanci. Jsem smutný z toho, že jsem měl pocit, že toto je pouze můj názor a dočkal jsem se na místě otázky: “měl by sis uvědomit, jestli bojuješ za Hrabovou, nebo za okolní obce”. Jinak řečeno, někteří by chtěli začít usilovat pouze o zrušení zpoplatnění v úseku po Paskov. Opravdu pomůže bojovat pouze za Hrabovou, když se to dělo celých 10 let?

Opravdu hodíme přes palubu okolní obce, jako je Paskov, Vratimov, Žabeň a další, pro které zrušení zpoplatnění v úseku po Paskov nic neřeší a navíc se přesně o to snažili naši představitelé již v roce 2009, viz Hrabovské listy:

(MSK). Po záporném vyjádření ministerstva dopravy, s poukazem na nutnost rušení výjimek v oblasti časového zpoplatnění rychlostních komunikací, jsme se znovu obrátili na MSK a otevřeli také problematiku nepříznivých důsledků vybudování mýtných bran na výjezdech z průmyslové zóny a Nové Bělé pro Hrabovou. Náměstek hejtmana MSK Miroslav Novák nás ubezpečil, že se zavedením povinnosti úhrady časového poplatku na rychlostní silnici R56 rovněž nesouhlasí a vyjádřil názor, že otázka zpoplatnění příměstské části R56 navíc diskriminuje část obyvatel Ostravy v jejich dopravních potřebách. V polovině února vedoucí odboru MSK informoval Radu MOb Hrabová o připravovaném březnovém jednání vedení kraje s novým ministrem Petrem Bendlem za účelem přehodnocení stanoviska k výše uvedené problematice.

Z dopisu zaslaného dne 22.9.2009 (nejen) na Ministerstvo dopravy:

Dne 9.1. 2009 požádal městský obvod Hrabová Ministerstvo dopravy ČR o přehodnocení zpoplatnění úseku rychlostní silnice R 56 Místecká na území statutárního města Ostravy. Hlavními důvody žádosti bylo, že komunikace vede na území města, je přístupovou do průmyslové a obchodní zóny Hrabová a dopravní zátěž na souběžné silnici 11/478 Paskovská, probíhající bytovou zástavbou, byla velmi vysoká. Stanovisko náměstka (tehdy) Jiřího Hodače bylo nesouhlasné. V květnu t.r., při sčítání intensity, bylo zaznamenáno opětné navýšení dopravy ve srovnání s předchozími lety. Příčinou je zejména zpoplatnění R56 na území města.

Vážený pane náměstku, znovu se obracíme na Vaše ministerstvo s žádostí o reálné posouzení předmětné komunikace, a to v rozsahu úseku podléhajícího zpoplatnění. Věříme ve Vaši vstřícnost k občanům Hrabové.

S pozdravem ,
Mgr. Rostislav Naď, starosta

Na vědomí:

Petr Kajnar, primátor města Ostravy
Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana MS kraje

Vraťme se ke společnému boji s ostatními (pan Unucka to zmínil nepřímo i v souvislostí s žádostí o krajskou známku), protože nikde není řečeno, že se zruší zpoplatnění “alespoň” v Ostravě…

Minimálně Paskov (starosta Baďura), Žabeň (starosta Hejneš) a Nová bělá (starosta Bahr) již loni společný boj potvrdili!

21 Komentáře

 1. Miroslav Poláček říká:

  Myslím, že jste pane Orkáči zapomněl uvést to hlavní, co na této schůzce s panem náměstkem Unuckou vyšlo najevo. Něco velmi pozitivního a nadějného. Je totiž velmi nepravděpodobné, že se jakýmkoli způsobem podaří zrušit zpoplatnění Místecké. Ano, pokouší se o to kdekdo již deset let. I já jsem se pokoušel, bohužel bezvýsledně. Názor, že by byla větší naděje zrušení zpoplatnění vyřídit jen po Paskov, zastává i pan Unucka a není to žádné “házení ostatních obcí přes palubu”. Když uspěje jedna obec, je pravděpodobné, že pak uspějí i další. Ale spojení obcí v této záležitosti se mi prvotně taky zdálo nadějnější, proto jsem tuto myšlenku podpořil a inicioval, což vy nechcete přijmout. Ale to je jedno. Opusťme myšlenku zrušení zpoplatnění Místecké. Existuje mnohem jednodušší a reálnější řešení. Z mé osobní korespondence s panem hejtmanem Vondrákem vyplynulo (vyžádal jste si tuto pasáž mailu ode mne), že stačí po otevření Prodloužené Mostní zažádat o převedení ul. Paskovské pod správu města a to pak dá obci Hrabová volnou ruku jaké dá na začátku Paskovské dopravní značení. Takže pak bude jen na nás, jakou značku si tam dáme a koho si do obce pustíme. Jednoduché že? Pokládám to za nejlepší řešení a vedení obce by se mělo obrátit tímto směrem. Tuto cestu viděl i pan náměstek Unucka jako nejlepší. Proč neinformujete občany o tomto řešení? Vždyť jim dává naději na zlepšení ovzduší a dopravní situace v Hrabové. Miroslav Poláček

 2. Radomír Orkáč říká:

  Program jednání měl několik bodů, v tomto článku se věnuji bodu č. 1, který s prodlouženou Mostní až tak nesouvisí.

  S Vašim tvrzením toho, co jste v této věci dokázal nesouhlasím, ale do konce života budu bojovat za to, ať máte možnost to tvrdit.

  • Miroslav Poláček říká:

   Promiňte, nepochopil jsem, že tento článek je seriál na pokračování a budou následovat další díly. Měl jsem za to, že chcete občany informovat o hlavním výsledku této besedy a to jsou dvě věci. 1. Pan náměstek Unucka dá 5.9. k projednání možnost zrušení zpoplatnění pouze úseku po Paskov, ale i tak to bude se vší pravděpodobností neúspěšné. 2. Návrh, o kterém píšu výše je daleko lepší a reálný- až se vše vyřídí, dát na začátek obce ( Kohutek) zákazovou značku a omezení provozu na Paskovské je vyřešeno. I bez vyřízení zrušení zpoplatnění Místecké.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Velice by mě zajímalo, jaké závěry z uvedeného jednání vyvodil pan starosta Trávníček a pan radní Dolejška, který má dopravu v Hrabové ve své pracovní náplni.
  Nejvhodnějším mediálním prostředkem pro tato sdělení je web Hrabova.info.
  Předpokládám, že oba tito pánové mají konkrétní představu o dalším postupu ve věci zrušení zpoplatnění těch 12-ti km Místecké.

  • Miroslav Poláček říká:

   Vladimíre, zrušení zpoplatnění Místecké asi přestane být na pořadu dne, pokud se zvolí řešení mnou uvedené výše – řešení č.2.

 4. Radomír Orkáč říká:

  Vážený Mirku Poláčku,

  Vámi uvedené řešení je jen Vámi zjištěné řešení. Ve skutečnosti je nepřesné, jak nám na jednání Rady obce potvrdila paní Faicová a Králová. Kraj svěří “někomu” silnici až po otevření prodloužené Mostní a o tom se ví již dlouho. Kdybyste s tím nepřišel vy (jakože já to do té doby opravdu nevěděl), tak by nás informovaly úřednice, které navíc na jednání nebyly. Zjistil byste, že jste nepřišel s ničím revolučním a informace je navíc stará několik měsíců. Proč jste se nepodělil dříve, to mi je záhadou. Nic to však neřeší, protože 12t tam BUDE zakázaných již s jistotou a to je i na severu Hrabové (12t) a jak to vypadá na severu víme. Můžeme si tam vyvěsit po předání jinou značku, ale to je třeba zase vyjednat s Paskovem (Frýdek-Místek). Objevil jste však Ameriku, to se Vám musí nechat.

  Je mi jasné, že potřebujete ukázat veřejnosti, že jste si psal s Ivo Vondrákem, ale je to asi tak stejné jako jste před volbami rozhlašoval, že výsledek Vašeho jednání s primátorem, sdělíte po volbách – nestalo se tak a teď říkáte, že to je nereálné???

  Znovu se k tomuto tématu vrátím až v dalším díle seriálu. Nyní jsem se věnoval bodu č. 1 a to Místecké. Jestli považujete to co jste zmínil za nejdůležitější, co padlo na jednání, pak já tedy nikoliv a vše shrnu později. Klidně si sepište Váš pohled, nikdo Vám v tom nebrání…

  • Miroslav Poláček říká:

   A jsme zase tam, kde se dostaneme vždy. Já nechci “objevovat Ameriky”, nechci stále dokola vysvětlovat, že hledám řešení jak zlepšit životní prostředí především pro zde vyrůstající děti a ne pro nějaké své zviditelnění. Jak dopadlo mé jednání s primátorem Macurou jsem po volbách zveřejnil, tak, jak jsem slíbil. Nemám zapotřebí zde diskutovat o tom s Vámi, pokládal jsem pouze za potřebné informovat své spolubydlící o tom, že je zde reálná naděje na řešení dopravní situace v Hrabové. Ale to Vy Radku jistě rád učiníte sám, v dalších již avizovaných dílech tohoto seriálu. Ostatně jako vždy. Myslím ale, že v kompetenci, které jste si mezi radními rozdělili máte jiné oblasti a k této tematice by se tedy měli vyjadřovat především ti povolaní.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Mirku, my jsme si rozdělili kompetence v oblasti informování na Hrabová.Info? Kde jste se to prosím dozvěděl? Jesti Váš zastupitel Vás neinformuje o dění v obci, tak já ty, kteří mě volili budu informovat i ve věcech, které nemám svěřené radou obce. Třeba jako zastupitel si myslím tomu věnovat můžu, nemyslíte?

  • Miroslav Poláček říká:

   Samozřejmě, že na svém webu, který si správce sám platí a provozuje si můžete uveřejňovat co chcete. A to je ten kámen úrazu. Vydávat své domněnky a přání za informace může být někdy velmi zavádějící. Kompetence radních jsou jasně dané, ale zřejmě páni radní ani zastupitelé nepokládají Váš web Radku za dostatečně kompetentní, aby své voliče zde informovali, jak se jim práce v jejich oborech daří. Pak to musíte dělat za ně, to chápu.

 6. Martin Veselý říká:

  Je možno jíti oběmi možnostmi zároveň?
  a) tlačit na zručení dal.poplatku po Paskov
  b) připojit se k ostatním obcím

  • Miroslav Poláček říká:

   Obě varianty nemají příliš mnoho šancí na úspěch. Přesvědčujeme se o tom již 10 let. Ale zkoušet to stále můžeme. Jako nejnadějnější pro Hrabovou je mnou uváděná varianta č.2. Touto cestou by se mělo vedení obce vydat, samozřejmě dle mého názoru, ale je to názor i mnoho jiných lidí, např. i pana náměstka Unucky, hejtmana, atd….Údajně na této variantě dle pana Orkáče již pracují naše 2 úřednice. Proč to tajily našim radním a zastupitelům je mi ale záhadou.

 7. Radomír Orkáč říká:

  Domnívám se, že tomu nic nebrání…

 8. Radomír Orkáč říká:

  Martine, prosím Tě, vylož si komentář od Mirka Poláčka jak chceš. Úřednice byly na jednání rady obce pouze překvapené, že to někdo považuje za něco nového. Je to běžný postup a navíc informace hejtmana nejsou přesné, můžeme požádat přes město o celou Paskovskou na našem území, nikoliv pouze v úseku severním. Nepsal jsem, že naše úřednice na tom již pracují, žádost může na město (ať za nás požádá/vyvolá jednání) až po otevření prodloužené Mostní. Jak jsem však psal… tato varianta nic moc světoborného neřeší a nevím v čem je tak revoluční. Víme, že na jihu bude pro tranzit 12t zakázáno (identické je to na severu) a už na tohle dohlížet, aby to bylo dodržováno je něco nadlidského. Nicméně na radě se Jiří Dolejška pravidelně ptá úřednic na zákaz nad 6t, což není ani na severu Paskovské. Dokud však bude Místecká zpoplatněna, nákladáky budou i přes zákaz do AWT prostě jezdit, stejně jako se i nyní jezdí přes Šídlovec a osobní auta předání Paskovské pod nás opět nic neřeší. Každý ať si vezme z toho co píše Mirek Poláček své, já to prostě vidím jinak… Mimochodem, náměstěk vyvolá jednání se starosty dotčených obcí, které vůbec úsek po Paskov nezajímá. Kraj = Paskov, Vratimov, Žabeň, atd. Město = Nová Bělá a Hrabová. Kdo si slibuje něco od potenciálního 5.9. 2019, ten je blázen.

  • Miroslav Poláček říká:

   Ano, to se shodneme, ikdyby jednání 5.9. bylo, tak nám zřejmě nepomůže. Ale dnes jsem se informoval, že 5.9. se stejně o zrušení zpoplatnění jednat nebude neb všichni budou na jiné akci v hotelu Vista.

 9. Radomír Orkáč říká:

  Mirku, děkuji za zpětnou vazbu, vážím si toho.

  Mějte se a opatrujte se.

  “Samozřejmě, že na svém webu, který si správce sám platí a provozuje si můžete uveřejňovat co chcete. A to je ten kámen úrazu. Vydávat své domněnky a přání za informace může být někdy velmi zavádějící. Kompetence radních jsou jasně dané, ale zřejmě páni radní ani zastupitelé nepokládají Váš web Radku za dostatečně kompetentní, aby své voliče zde informovali, jak se jim práce v jejich oborech daří. Pak to musíte dělat za ně, to chápu.”

 10. Vladimír Slavík říká:

  K této problematice se prozatím veřejně vyjádřili pouze 4 občané. Snad je příčinou této zdrženlivosti specifické poslání webu Hrabova,info, ale žádná jiná možnost pro tyto diskuse v současné době neexistuje.
  Vyzývám všechny, kteří mají potřebu se k této záležitosti jakkoliv vyjádřit, napište svůj názor. Vždyť se údajně jedná o nejdůležitější problém současné Hrabové. Nebo to není pravda a zpoplatnění Místecké není pro Hrabovou důležité?

 11. Radomír Orkáč říká:

  Domnívám se, že zrušení zpoplatnění je naprosto klíčové… a jediné, co se v této věci nezkusilo je společný boj s ostatními. 10 let jsme byli solitéři a to se musí změnit. S nějakou Hrabovou se nikdo nebude bavit. S 5-10 obcemi již ano… A co JIH? Městský obvod velikosti pátého největšího města…? Jestli si někdo myslí, že až pod nás přejde Paskovská, že bude snadné tam dát značku zákazu tranzitu nižší než 12t, tak se pravděpodobně plete, navíc to vůbec neřeší osobní automobily. Prodloužená Mostní není obchvat, ale svod dopravy přes Hrabovou, který podporuje zpoplatnění Místecké. Tak třeba to je jen můj názor a dost možná se pletu.

  • Miroslav Poláček říká:

   My si tam můžeme dát jakoukoli značku, třeba i zákaz vjezdu, vjezd povolen pouze zde bydlícím a zásobování nebo průjezd zakázán, cokoli, je to na nás. V tom je meritum věci! V naší moci je omezit vjezd i osobním vozům! Druhá věc je, jak zajistit dodržování této značky řidiči, když doposud těžké vozy nad 12 t se podařilo jen omezit, v žádném případě zastavit. Kontrola a represe jsou nedostatečné. A to opravdu velký problém.

 12. Franta Koutný říká:

  Zdravím Vás Radku(i ostatní),
  jestli správně chápu, tak po otevření “Prodloužené Mostní” se pro obyvatele jižní části Hrabové nezmění téměř nic – protože – cituji z vyhlášky:”dopravní značka E 14 Tranzit omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče”.
  Takže kamióny (a vlastně i další…”tranzit”) budou jezdit na Paskov i nadále..
  Pokud mám pravdu(možná ne), tak vůbec nechápu proč byla “Prodloužená Mostní” budována…snad jen s výjimkou těch, kdo mají platnou dálniční známku.
  Jedinou “nadějí” pak může být možné “ucpání” Paskovské(po otevření “Prodloužené…”) takového rozsahu, že i kamióny budou muset jet “krokem”…

  Mýlím se ?

  Franta

 13. Radomír Orkáč říká:

  Pane Františku, jsem moc rád, že kromě pana Slavíka se ozývají další a další lidé z jihu Hrabové. Tento díl seriálu se Paskovské nevěnuje, Mirek Poláček to nedokázal pochopit a předbíhal. Zítra zveřejním pokračování, které se věnuje hluku z Místecké a již nyní sháním detailní informace ohledně Paskovské (po otevření Mostní) – nechci zveřejňovat spekulace či informace jedna bába povídala. Nemám však dobré zprávy a v brzké době se nic nezmení, kromě toho tranzitu. Náklaďáky nad 12t tam budou mít zákaz, to je jisté…, nejsem si však jist, že to pro jih přinese touženou úlevu. Samozřejmě, lepší než nic, ale více zapíšu do dalšího dílu, který zveřejním nejpozději v průběhu příštího týdne. Omlouvám se a děkuji za pochopení.

 14. Vladimír Slavík říká:

  A je to tady. Ještě před otevřením Prodloužené Mostní se začíná pochybovat o možných příznivých vlivech této stavby na dopravní zatížení Paskovské ulice.
  Brzy nastane urputná diskuse mezi těmi, kteří to vidí stějně jako pan Koutný a mezi těmi, kteří budou dokazovat prospěšnost Prodloužené Mostní.
  Jelikož neexistují žádná data o současném dopravním zatížení, skončí tato diskuse pouhým sdělováním subjektivních názorů jednotlivců.
  Dovolím si i zde určitou výtku směrem k radnímu Dolejškovi, zodpovědnému za dopravní problematiku v Hrabové. Na jeho místě bych se určitě pokusil zajistit sběr potřebných dat o intenzitě dopravy na Paskovské ulici, a to ihned po nástupu do funkce radního. Již tehdy bylo jasné, že hlavním dopravním problémem Hrabové je provoz na Paskovské ulici a bez konkrétních dat o dopravní intenzitě nelze zaujímat kvalifikovaná stanoviska. Jsem tímto jednáním čelního funkcionáře naší samosprávy poněkud zklamán.

[email protected] [email protected]