Přechod pro chodce u autobusové zastávky Beta

Přecházení Paskovské ulice bude na jihu Hrabové opět o něco bezpečnější. Po třech neúspěšných výběrových řízení na zhotovitele přechodu pro chodce, kdy v prvních dvou případech se nikdo nepřihlásil a ve třetím případě byla nabídka naprosto neakceptovatelná (místo plánovaných 250 tis. korun nabídla jedna společnost realizaci za 423 tis. korun) jsme se problém rozhodli vyřešit jinak.

Abychom bezpečnost zvýšili, přistoupili jsme nakonec k realizaci místa pro přecházení„, namísto plánovaného klasického přechodu pro chodce. Klasický přechod pro chodce v daném místě vyžaduje spoustu souvisejících úprav – například bychom museli vybudovat ostrůvek a osvětlení, což je nákladné a jak naše snahy ukázaly, nikdo nám přechod ani nechce za námi nabízené peníze zhotovit (půl mega za to opravdu nedáme, zavřeli by nás za předraženou zakázku, kde se přihlásila jediná firma).

Asi si každý teď ťuká na čelo, proč… když ostrůvek na Paskovské ulici na obdobných přechodech (statek, u Hrušky, úřadu, atd.) není… . Na to jsem obdržel jednoduché vysvětlení, byly vybudovány dříve, kdy to ještě nebylo potřeba. Je to podobné jako se zákazem vjezdu pro auta nad 12t a tranzitu (rozdíl mezi severní a jižní částí Paskovské), oba zákazy mají podobný význam, ale přišly v jinou dobu, proto jde o jiné značky, zákaz vjezdu se dnes již nedává (viz odkazovaný článek).

Rada městského obvodu Hrabová tedy nakonec dne 4. září 2019 rozhodla o zadaní zakázky malého rozsahu na realizaci stavby pod pracovním názvem „Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava-Hrabová“ společnosti SEKOS Morava s.r.o., Vratimovská 716, 71900 Ostrava — Kunčice, IČ 25832654, dle předloženého návrhu.

Stavební činnost na ul. Paskovská je možno realizovat jen do 31. října, protože od listopadu začíná zimní údržba a správce komunikace z tohoto důvodu a s ohledem na vývoj počasí může stavební činnost zakázat.

Občané dlouho volají i po zajištění bezpečného přecházení u Sokolu, ale ani tam není situace jednoduchá. Obec jedná se Sokolem o vybudování chodníku, na který bude místo pro přecházení nebo klasický přechod pro chodce navazovat.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]