Vyjádření státního podniku DIAMO: Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí v Ostravě-Hrabové

Dne 17.9. 2019 jsem si napsal státnímu podniku DIAMO o aktuální vyjádření ke “Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí v Ostravě-Hrabové” a shodou náhod jsem ho po zveřejnění článku “Přednáška Ing. Slavíka – Odlehčovací kanál Ščučí” v pátek 14.10. 2019 dostal;-)

14.9. 2019 Radomír Orkáč -> [email protected]

Dobrý den,

moc prosím o poskytnutí informací ve věci “Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí” v Ostravě-Hrabové, kde již v roce 2014 došlo k vydání územního rozhodnutí od MMO.

Jelikož se občané Hrabové stále více a hlasitěji ptají na progress, který se v této věci děje, ptám se za ně jako zastupitel, abych jim mohl informace poskytnout.

 • Řeší DIAMO nějaké překážky, které stavbě brání?
 • Jaké jsou plány v této věci?
 • Kdy se se zkapacitněním začne a kdy se předpokládá, že bude vše dokončeno?
 • Má DIAMO na to peníze?
 • Kolik peněz to bude stát?
 • Může MOb Ostrava-Hrabová věc/stavbu ovlivnit?

Moc děkuji za jakékoliv informace.

Kontaktuji Vás přes email pro media, protože pro občany Hrabové připravím na základě Vašich informací článek, který zveřejním na webu www.hrabova.info.

S přáním pěkného dne, R.O.


„Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ v Ostravě-Hrabové

Sanačně rekultivační stavba „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ je řešena v rámci programu Revitalizace Moravskoslezského kraje a bude hrazena z prostředků Ministerstva financí ČR. Stavba je vedena v prioritách pro rok 2020.

Rozpočtové náklady dle zpracované projektové dokumentace činí 115 mil. Kč. Realizační cena bude známa na základě výběrového řízení. Navržené řešení předpokládá, že celou stavbu bude realizovat jeden přímý zhotovitel stavby, jenž bude vybrán na základě výběrového řízení, a jeho poddodavatelé. Detailní postup výstavby včetně harmonogramu prací, které budou projednány s investorem, uživatelem, technickým dozorem a koordinátorem BOZP, vypracuje zhotovitel stavby po skončení výběrového řízení.

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební řízení. Po podpisu souhlasu vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem v souladu s § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, bude podána žádost o povolení k nakládání s vodami – jiné nakládání s nimi, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se změnou dokončené stavby vodního díla „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. Termín podání žádosti je 10/2019.

Navrhovaná lhůta výstavby je 24 měsíců a je navržená s ohledem na způsob provádění a podmínky realizace v návaznosti na uvedení stavby do provozu. Upřesnění termínu realizace stavby bude na základě výběrového řízení na zhotovitele uvedeno v Realizační smlouvě uzavřené mezi Ministerstvem financí ČR a vybraným zhotovitelem.

ÚMOb Hrabová může být nápomocen při vyřizování sloučeného stavebního a vodoprávního řízení.
Kontakt: [email protected]

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Nevěřím svým očím! O tak důležité stavbě, která má být zahájena za několik měsíců, se dozvídám díky příkladné osobní iniciativě Radka Orkáče.
  .O Prodloužené Mostní se diskutovalo několik let, ,o “zkapacitnění” kanálu žádná diskuse nebyla vedena. A věřte, že bylo o čem diskutovat.
  Prapříčinu tohoto stavu vidím ve složení zastupitelstva. Ale co jsme si zvolili, to jsme si zvolili,

[email protected] [email protected]