Jednání zastupitelstva – 16.12. 2019

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 16.12. 2019 v 16.00 v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Hrabová za leden až září 2019

2. Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava

3. Rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová

4. Pravidla rozpočtového provizoria

5. Návrh kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2020

6. Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2020

7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na léta 2021-2023

8. Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová

  • nelze anonymizovat

9. Poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb

  • nelze anonymizovat

10. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová

11. Odpis pohledávky — dluh vzniklý z pronájmu bytu

12. Zpráva o činnosti finančního výboru

13. Zpráva o činnosti kontrolního výboru

14. Majetkoprávní záležitosti

15. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 9. a 10. zasedáním ZMOb

  • bez materiálů

16. Různé

  • bez materiálů
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]