Získaná kronika DTJ bude digitalizována v roce 2020

Na začátku letošního roku jsem veřejnost informoval, že Hrabová zakoupila kroniku Dělnické tělovýchovné jednoty zahrnující období let 1908-1933. Posudek k odkupu knihy nám udělal Archiv města Ostravy a konkrétně pan Antonín Barcuch, vedoucí archivního oddělení, nám tehdy k tomu napsal následující:

Kroniku DTJ Hrabová zahrnující období 1908-1933 (112 s., 89 fotografií) jsme posoudili naší nákupní komisí ve složení ředitelka archivu a vedoucí obou oddělení archivu. Konstatovali jsme, že posuzovaná kronika je z svým obsahem z historického i výtvarného hlediska cenná, je nepoškozena a dobře zachovaná. Autora kroniky (Bohdan Kolich) se nám nepodařilo ztotožnit. Posoudili jsme uvedené skutečnosti a shodli jsme se na ceně – až – tisíc korun s tím, že konečná kupní cena by se mohla blížit spíše horní hranici tohoto rozpětí.

Nyní jsem se ho znovu zeptal na informaci, jak to vypadá s digitalizací (amatérskou kopii mám u sebe) a na odpověď s příslibem jsem nemusel čekat dlouho:

Vážený pane zastupiteli,

kroniku DTJ naskenovanou nemám. Tento požadavek jsem v minulosti ze strany Hrabové nezaznamenal. Pokud by šlo o naskenování několika stran na ukázku, není to problém. Naskenování celé kroniky v podstatě ihned z časového hlediska jako problém vidím.

Naskenování dáme do plánu na příští rok jako prioritní, takže do poloviny roku 2020 budeme mít hotovo.

S pozdravem

PhDr. Antonín Barcuch
vedoucí archivního oddělení

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]