Příspěvek se štítkem: "DTJ"

Digitalizace unikátní kroniky Dělnické tělovné jednoty Hrabové se odkládá

V minulých dnech jsem se zeptal vedoucího archivního oddělení pana Antonína Barcucha na stav digitalizace unikátní kroniky Dělnické tělovné jednoty Hrabové, která měla být v letošním roce dokončena. Nicméně z úsporných důvodů se bohužel digitalizace prozatím odkládá.

Pamětní kniha Dělnické tělovýchovné jednoty Hrabové (1924-1933) je nyní ke stažení

Když se mi v roce 2017 ozvala paní Zuzana Benková, že v pozůstalosti získala pamětní knihu Dělnické tělovýchovné jednoty Hrabové a že ji nabízí k zapůjčení pro připravovanou výstavu, tajně jsem si již tehdy přál, aby Hrabová knihu od ní získala natrvalo.

Vladimír Slavík: Měřítko kulturní vyspělosti obce

Abychom mohli plánovat budoucnost, musíme porozumět minulosti. Asi  toto tvrzení má reálný základ, jinak by ho v různých obměnách nezdůrazňovali i velmi moudří  lidé.

Získaná kronika DTJ bude digitalizována v roce 2020

Na začátku letošního roku jsem veřejnost informoval, že Hrabová zakoupila kroniku Dělnické tělovýchovné jednoty zahrnující období let 1908-1933. Posudek k odkupu knihy nám udělal Archiv města Ostravy a konkrétně pan Antonín Barcuch, vedoucí archivního oddělení, nám tehdy k tomu napsal následující:

Hrabová získá cennou pamětní knihu

Rada obce včera na svém jednání odsouhlasila odkup kroniky Dělnické tělovýchovné jednoty Hrabová, která byla psána v letech 1908-1933. Pamětní knihu nabídla k odkoupení paní Zuzana Benková, která mi ji v roce 2017 zapůjčila k výstavě kronik a od té doby mi ležela doma, nikoliv však ladem;-)

Byla objevena pamětní kniha DTJ

Dobrý den, objevila jsem v pozůstalosti po příbuzných pamětní knihu DTJ obce Hrabová z období 1924  -1933, má cca něco přes 100 stran,ručně psaná velmi krásným ručním písmem, doplněná fotografiemi, kresbami, výstřižky z novin.

[email protected] [email protected]