Hrabová získá cennou pamětní knihu

Rada obce včera na svém jednání odsouhlasila odkup kroniky Dělnické tělovýchovné jednoty Hrabová, která byla psána v letech 1908-1933. Pamětní knihu nabídla k odkoupení paní Zuzana Benková, která mi ji v roce 2017 zapůjčila k výstavě kronik a od té doby mi ležela doma, nikoliv však ladem;-)

Když se bývalá letopisecká komise nedokázala s kulturní komisí dohodnout na realizaci besedy k loňským oslavám 100 let od vzniku Československa, čerpal jsem právě z této kroniky cenné informace a fotografie.

Knihu DTJ ilustroval Bohumil Kolich

Posudek k odkupu knihy nám udělal Archiv města Ostravy a konkrétně pan Antonín Barcuch, vedoucí archivního oddělení, nám napsal následující:

Kroniku DTJ Hrabová zahrnující období 1908-1933 (112 s., 89 fotografií) jsme posoudili naší nákupní komisí ve složení ředitelka archivu a vedoucí obou oddělení archivu. Konstatovali jsme, že posuzovaná kronika je z svým obsahem z historického i výtvarného hlediska cenná, je nepoškozena a dobře zachovaná. Autora kroniky (Bohdan Kolich) se nám nepodařilo ztotožnit. Posoudili jsme uvedené skutečnosti a shodli jsme se na ceně – až – tisíc korun s tím, že konečná kupní cena by se mohla blížit spíše horní hranici tohoto rozpětí.

Kniha bude v budoucnu předána Archivu města Ostravy k digitalizaci a uschování pro pozdější generace. Co se veřejně neví, tak paní Benková nám ke kronice přidala i knihu s dobovými ústřižky z noviny, které se týkají událostí z Hrabové, ale o tom zase někdy příště.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]