Jednání zastupitelstva – 22.1. 2020

Upozorňuji, že starostou svolané pracovní jednání zastupitelstva je neveřejné, proto neberte tento příspěvek jako pozvánku pro veřejnost. Dnes (22.1. 2020) se koná pracovní jednání zastupitelstva, takže si dovolím dle zvyklostí zveřejnit program a obdržené materiály.

POZVÁNÍ
na pracovní zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 22. 1. 2020 v 16.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

  1. Zřízení pracovní pozice redaktora (bez materiálů)
  2. Úprava cen nájemného v obecních bytech, zásady pronajímání bytů
  3. Zadávací řád zakázek malého rozsahu
  4. Změny ve složení KV a FV
  5. Zateplení fasády a oprava střechy Příborská 15, 17 – smluvní pokuta zhotoviteli
  6. Prezentace sportovní haly
  7. Různé (dotace spolkům)

Na přání Květy Hrabovské z finančního výboru, jsem nezveřejnil materiály k dotacím spolků (dotační program 2020):

Dobrý den, pane tajemníku,

v příloze zasílám zápis z jednání FV a prosím o jeho rozeslání zastupitelům.

Zároveň prosím Vás i všechny zastupitele, aby tento zápis nebyl zveřejňován, a to ani na oficiálních ani na žádných jiných stránkách. Jedná se o pracovní zápis, který slouží jen jako vysvětlení tabulky s návrhy na přidělení dotací pro rok 2020. 

Chtěli bychom zastupitele na pracovním jednání seznámit s naším návrhem a vyslechnout si jejich vyjádření a názory. Následně se FV sejde ještě jednou k projednání dotací a teprve potom vydá konečné stanovisko, včetně usnesení s návrhem pro jednání zastupitelstva.             

Děkuji.
K.Hrabovská

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]