Informace od Ministerstva pro místní rozvoj k budoucí žádosti o dotaci

Včera jsem v příspěvku „Dotaz k budoucí žádosti o dotaci na výstavbu školky v Ostravě-Hrabové“ psal o mém dotazu, který jsem poslal na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ohledně připravovaném programu, na který mě odkázal Andrej Babiš.

Ještě včera (3.2. 2020) mi přišla odpověď z Odboru řízení operačních programů, kterou zveřejňuji níže:

Dobrý den,

šance v novém období určitě existuje, ale nyní záleží především na vyjednávání dané aktivity s Evropskou komisí, a rovněž na vhodném načasování realizace vašeho projektu. Aktuálně dostupné informace k novému programovému období 2021 – 2027 a Integrovanému regionálním operačním programu (IROP) naleznete zde: https://www.irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027.

V dokumentech pod odkazem naleznete i návrh Programového dokumentu IROP 2021-2027, kde je ve Specifickém cíli 4.1: „Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury“ i aktivita na podporu mateřských škol. Na webu je uveřejněna veze z listopadu 2019. V aktuálním návrhu (který není uveřejněn na webu) je aktivita mateřských škol uvedena následovně:

„Mateřské školy

  • zajištění dostatečných kapacit a úpravy související se snižováním počtu dětí ve třídě pro předškolní vzdělávání v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ;
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ).“

Celý Programový dokument (PD) bude ještě předmětem projednávání a připomínkování jak na národní úrovni, tak s Evropskou komisí (EK). O nastavení IROP vyjednáváme se všemi relevantními partnery (včetně MŠMT, MPSV, SMOČR) a na podpoře rozvoje mateřských škol je jednoznačná shoda. Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání je jednou z priorit pro nové programové období.

S ohledem na schválení PD budou v následujících 12 kalendářních měsících připravována a schvalována hodnoticí kritéria a následně budou vyhlašovány konkrétní výzvy pro předkládání žádostí o podporu. Na přípravě kritérií a výzev a budeme plně spolupracovat s MŠMT a dalšími územními partnery, tedy především se zástupcem Svazu měst a obcí ČR. Pokud bude vše bez komplikací, tak první výzvy plánujeme vyhlašovat v průběhu roku 2021, ale vše bude záležet na schválení PD IROP ze strany EK. Podmínkou realizace projektů MŠ by mělo být navyšování kapacit v území, kde bude na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ. Případně bude možné podpořit projekty řešící MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků.

Způsobilost výdajů v programové období 2021 – 2027 bude nastavena od 1. 1. 2021 a do výzev nebude možné předkládat již zrealizované projekty (pravidla dané evropskou dotační legislativou). Do těchto mantinelů je tedy třeba Váš projekt směřovat.

V případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Ondřej Pešek

Vrchní ministerský rada
Oddělení řízení
Odbor řízení operačních programů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]