Brembo dostalo peníze na eliminaci zápachu

Státní fond životního prostředí České republiky zveřejnil v pátek 13.3. 2020 smlouvu se společností Brembo Czech s.r.o., ve které byly specifikovány podmínky pro poskytnutí finančních prostředků.

Podpora je určena výhradně na akci: „Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy“, která má být (měla být) realizována v letech 2019 až 2020. Při splnění příslušných podmínek poskytne Fond v roce 2020 podporu ve výši 9 038 799 Kč.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]