Zdravotní komise nechala řešení “komárů” na rozhodnutí vedení Hrabové

Rostislav Gromnica: Jako zastupitel doporučuji projednání komáří problematiky na radě obce, která je kompetentní určit způsob řešení problému.

Komáří pandemie lze v současné době legálně řešit obcí dvěma způsoby:

  1. Zakuřování: tato metoda ničí dospělé jedince komárů. Nevýhody: poškozuje hmyz obecně (vč. užitečných druhů), především škodí včelám. Je nutný souhlas včelařů. Tato metoda rovněž vadí ochranářům a zeleným. Souhlasit musí všichni majitelé zasažených pozemků. Zakuřování musí provádět odborné akreditované firmy – finanční náročnost. Obec může zakuřovat pouze z veřejných cest a pozemků, není vstup na soukromé pozemky,což snižuje účinnost. Tuto netodu nedoporučuji.
  2. Jed do stojacích vod, který ničí larvy: musí provádět pouze odbornéakreditované firmy. Poměrně účinná metoda. Nevýhody v Hrabové – nelze použít ve Ščučí a našich potocích a jejich ramenech – je zapotřebí stojací voda. Stojací vodu v našem katastru obce máme na Pilíkách, které nám ovšem nepatří, takže nemůžeme aplikovat jed na cizím majetku.

Stanovisko KHS ke komářímu přemnožení:

Jak se s komáří patálií vypořádali naši sousedé ve Staré Bělé?

Nadměrný výskyt komárů nebude MOb Stará Bělá řešit plošným postřikem. Vycházíme z vyjádření odborníků – Krajské hygienické stanice , CHKO, Agentury pro ochranu přírody a ze zkušeností obcí v regionu. Nejedná se o kalamitní stav.

Občanům doporučujeme pro lokální postřik vlastního pozemku, zahrady využít prostředku AGROBIO Atak – sadu proti klíšťatům a komárům 50+50 ml (na 100m2). Prostředek se naředí a rozprašovačem aplikuje na pozemku buď v pozdních večerních hodinách nebo brzy ráno. Tento postřik má dlouhodobý účinek.

Autor: Rostislav Gromnica, zastupitel, předseda zdravotní komise.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]