Zelená Hrabová: Údržba a péče o zeleň nejen v Ostravě-Hrabové

Soustavně a trpělivě apelujeme na náš ÚMOb Hrabová, aby bylo řádně pečováno o zeleň v našem obvodě Hrabová. Našimi nesčetnými podněty, které hlásíme na úřad, ukazujeme, jak velké mezery v rámci údržby zeleně v našem obvodu jsou. Doposud nebyla zajištěna dostatečně a pravidelně odborná údržba veřejné zeleně.

Konkrétně máme na mysli výchovné řezy keřů a stromů, ořezy suchých větví, kácení, zajištění podchodných a podjezdných výšek, údržba zeleně v parku před úřadem, v parku před obchodem BUDOUCNOST, údržba zeleně v lokalitě Pečovatelské služby Ostrava pro seniory a handicapované. Nedocházelo ani k plošným čištěním parkovacích míst, chodníků (nejen od plevele), zalévání výsadeb v době sucha. V neposlední řadě není již několik let aktualizován tzv. pasport zeleně. Většinu podnětů v rámci zeleně jsme zasílali na úřad, což nás stálo mnoho sil a času. Tyto aktivity děláme ve svém volném čase, zcela zdarma.

Vzhledem k tomu, že se staráme a pečujeme o Lesní park Hrabovjanku, získali jsme již velké množství zkušeností a informací, jak by, nejen veřejná zeleň, měla vypadat a jak dalece o ni pečovat.

Možná se však blýská na lepší časy.. Naším soustavným tlakem se začínají hýbat ledy i na straně našeho úřadu a samosprávy..

Tímto chceme poděkovat ÚMOb Hrabová za to, že jsou naše podněty vnímány a aktivně řešeny.

Na druhé straně víme, že můžeme být bráni jako ti, kteří upozorňují, apelují. My však prosíme o základní úkony, které v rámci zeleně v jiných obvodech fungují. Přejeme si hezké prostředí a věříme, že se nám to společnými silami podaří.

Pro inspiraci uvádíme nově vzniklé stránky zeleně v centru Ostravy: https://zelenvcentru.cz/

Rovněž se s Vámi chceme podělit o naši sekci zde, na webových stránkách: „O spolku Zelená Hrabová, z.s. – Vyřešili jsme“, kde průběžně vkládáme výčet problémů, závad a podnětů, které se nám již podařilo vyřešit. Máme z toho upřímnou radost.

Těšíme se, že i v našem obvodě bude jednou provždy nastavena odborná péče o zeleň a my budeme mít více času na další prospěšné aktivity.

Zelená Hrabová, z.s.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]