Školka: Vícepráce za 3 mil. korun

Výstavba školky v Ostravě-Hrabové je zhruba teprve ve své polovině a již nyní je jisté, že nás celá stavba vyjde minimálně o 3 mil. korun více, než bylo plánováno. V článku uvádím odpověď, kterou obdržela členka finančního výboru Květa Hrabovská od starosty Igora Trávníčka ve čtvrtek 8.10. 2020.

Vážená paní Hrabovská,
 
Dne 30. 9. 2020 jsme obdrželi Váš dotaz, který je evidován pod č. j. 05809/2020, týkající se uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo vedenou pod názvem „Zhotovitel Mateřské školy”.

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme:

V průběhu realizace stavby je na pravidelných kontrolních dnech projednáván průběh prací vč. případných změn, které mají dopad na cenu díla. Ke dni jednání zastupitelstva bylo zpracováno 13 změnových listů, které byly přílohou materiálu pro jednání zastupitelstva. Vícepráce jsou vyčísleny na 2 562 831,24 Kč bez DPH a jsou vedeny na evidenčních listech č. 1, 2, 3, 4, 6 a jsou zhotovitelem realizovány.

Žádné jiné vícepráce, než jsou výše vyčísleny, nejsou k dnešnímu dni evidovány. Dále Vám sdělujeme, že k dnešnímu dni nebyla vystavena a proplacena žádná faktura na provedené vícepráce.

S pozdravem,
Igor Trávníček starosta

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]