Dnes je poslední den pro uplatnění námitek ke stavebním záměru společnosti Brembo

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informace týkající se oznámení záměru změny stavby “CTPark Ostrava – Hrabová, objekt O23 – Hyundai + Brembo (písemnost evidována pod č. 099/2020).

  • Byly za MOb Hrabová proti oznámenému stavebnímu záměru změny stavby “CTPark Ostrava – Hrabová, objekt O23 – Hyundai + Brembo, ze dne 8.10.2020, uplatněny námitky, případně výhrady podle § 117 odst. 4 stavebního zákona?
  • V případě, že uplatněny byly, žádám o jejich zaslání na tuto moji e-mailovou adresu. (pozn. zítra 26.10.2020 je posledním dnem pro jejich uplatnění).
  • V případě, že bylo rozhodnuto o jejich neuplatnění, žádám o jméno osoby odpovědné za toto rozhodnutí, a zároveň o zaslání dokumentů, na základě kterých bylo rozhodnuto o neuplatnění námitek, resp. výhrad. Jde o dokumenty obsahující vyhodnocení relevantních důvodů, ze kterých se k námitkám či výhradám přihlíží (např.  stavební záměr neodpovídá podkladům, na základě kterých MOb Hrabová udělil souhlas se stavbou; a další důvody uvedené v písemnosti 099/2020).
Pozn.: Realizace oznámeného záměru “změny stavby před dokončením” by znamenala pro Hrabovou nepochybně další zhoršení situace z důvodu nesnesitelného zápachu produkovaného dotčenými firmami. Jelikož zlepšení ovzduší v Hrabové je v současné době pro mne  prioritou č. 1, nedokážu si představit, že by tajemník a starosta ve své kompetenci nezajistili, co je v dané věci potřeba.

Informace o stavebním záměru-změna stavby před dokončením z 8.10. 2020 (PDF)

Občanka Hrabové

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]