Přístavba ÚMOb Hrabová pro kulturní účely: Posunutí termínu realizace I. etapy

Předání staveniště “Přístavba ÚMOb Hrabová pro kulturní účely” bylo připraveno dne 20. října 2020, ale byly na něm zjištěny skutečnosti, které brání zahájení stavby . Jedná se o objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla v době průběhu zadávacího řízení vědět a nemohla jim zabránit.

V důsledku zvýšených dešťových srážek došlo k podmáčení terénu, které neumožňuje provádět práce způsobem předepsanou projektovou dokumentací a sanace zvodněného terénu by vedla k vícepracem.

Dále došlo k vyhlášení opatření ve vztahu k pohybu osob z důvodu epidemie COVID-19. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se upravuje lhůta plnění pro I. etapu. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 49/1129 ze dne 26.10. 2020.

Cena za přístavbu

Cena za přístavbu

Dokončení I. etapy je tak smluvně dodatkem č. 1 ujednáno do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení stavby. Dílo je dle smlouvy rozděleno na dvě dílčí části následovně:

 • I. etapa
  • SO.01 – 01a – stavební práce – I. etapa,
  • SO.01 – 02a – zdravotechnika – I. etapa,
  • SO.03 – venkovní přípojky — I. etapa, VRN a ON – I. etapa,
  • SO.04 – zpevněná plocha,
 • II. etapa
  • SO.01 – 01b – stavební objekt – II. etapa,
  • SO.01 – 02b – zdravotechnika – II. etapa,
  • SO.01 – 03b – elektroinstalace — II. etapa,
  • SO.01 – 04b — vzduchotechnika — II. etapa, VRN a ON – II. etapa.

Smlouvy:

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]