Termíny honů našich myslivců v Ostravě-Hrabové

Myslivost je definována v platné právní úpravě (§ 2 zákona o myslivosti). Právem myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků [1].

Zdroj: Facebooková skupina

Autor příspěvek upravil “Nakonec se střílelo prý po bažantech a ne po srnkách. Nicméně to nic nemění na tom, že se střílelo a lidé se cítili ohroženě.” Zdroj: Facebooková skupina Hrabová

Pokud mohu reagovat na příspěvek s bouřlivou diskuzí v naší facebookové skupině, tak myslivecké hony mají svůj řád, rozhodně nejde o bezhlavou likvidaci všeho živého. Jde o o odlovy zvěře, které pomáhají v tom, aby příští pokolení mohlo být založeno zdravými kusy v příznivém zastoupení počtu samců a samic. Temíny honů jsou od srpna letošního roku řádně nahlášeny na Magistrátu města Ostravy a Policii ČR.

Plán honů Mysliveckého sdružení Hrabová:

  • 14.11. 2020
  • 21.11. 2020
  • 12.12. 2020
  • 26.12. 2020

Na území Ostravy se myslivecky hospodaří v honitbách uznaných orgánem státní správy myslivosti – Magistrátem města Ostravy. Jedná se o honitby Stará Bělá, Nová Bělá, Ostříž Hošťálkovice, Hrabová, Rybníky – Slezská, Polanka nad Odrou, Bučina Radvanice, Svinov a Krásné Pole. Výměry honebních pozemků v Ostravě-Hrabové [2]:

  • Celková výměra: 610 ha
  • Zemědělská půda: 288 ha
  • Lesní půda: 19 ha
  • Vodní plocha: 71 ha
  • Ostatní plocha: 232 ha

[1] pravniprostor.cz
[2] zdravaova.cz

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]