Hrabová: Školka na Příborské ulici má být dle oficiální studie proveditelnosti zachována

V prosinci 2020 jsem vytvořil anketu, kde se mohou občané vyjadřovat k tomu, jak by se měly využívat prostory (pozemky) školky na Šídlovci (budova na Příborské ulici a ulici V. Huga) ve chvíli, kdy bude otevřena nově postavená školka za úřadem. Občané se k tématu stále mají možnost prostřednictvím ankety vyjádřit.

Dobrou zprávou pro všechny zájemce o školku na Příborské ulici (Šídlovec) je, že žadatel Statutární město Ostrava (za MOb Ostrava-Hrabová se vyjadřovali Trávníček, Strnišťová, Králová) deklaroval Ministerstvu pro místní rozvoj ve studii proveditelnosti, že školka v budově na Příborské ulici zůstane zachována.

Studie proveditelnosti – Novostavba MŠ Bažanova verze 2 (PDF) byla naposledy aktualizována v roce 2019, čili v roce, kdy byla zahájena výstavba nové školky za úřadem a do dnešního dne se s tím počítá (rada a ani zastupitelstvo nerozhodli svým usnesením jinak). Žlutá a zelená ( Žlutázelená) zvýraznění ve studii jsou odpovědí úřednice paní Králové (po konzultaci s ředitelkou MŠ a starostou) na nesrovnalosti (adresované Ministerstvu pro místní rozvoj), které se původně ve studii nacházely.

Nesrovnalost v kapacitě zařízení, která musela být vysvětlena (Ministerstvo pro místní rozvoj):

Kapacita zařízení – Ve studii proveditelnosti je v tabulce „kapacita zařízení“ stanoven očekávaný stav po realizaci projektu na 181 dětí. Dle dostupných údajů o kapacitě vyplývá, že kapacita budovy na ul. Příborská je 56 dětí + kapacita na ul. V. Huga je 56 dětí + kapacita nové budovy na ul. Bažanova je 125 dětí, což se v součtu nerovná kapacitě celého zařízení MŠ (181 dětí), která je v SP uvedena. Uveďte výpočet hodnoty očekávané kapacity zařízení (celého IČ) po realizaci projektu. Dále je v textu uvedeno, že Kapacita MŠ Příborská zůstane zachována.

Studie proveditelnosti MŠ Bažanova (Statutární město Ostrava):

Kapacita zařízení MŠ Příborská zůstane zachována. Dále dojde k přesunu všech dětí z budovy V. Huga do nové budovy. Celková kapacita zařízení proto bude 181 dětí (56 dětí MŠ Příborská + nová budova obsazená 56 přesunutými dětmi z MŠ V Huga a 69 novými dětmi).

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]