Kolik nás bude stát přesun dětských prvků ze staré školky do nové?

Na jednání zastupitelstva v prosinci 2020 jsem se zeptal na to, kolik nás bude stát přesun dětských hracích prvků ke školce za úřadem, které jsou nyní u staré školky. Ředitelka školky a zastupitelka v jedné osobě, paní Alica Strnišťová, odhadla přesun na 1000 Kč. Předpokládám, že tím myslela 1000 Kč za přesunutí jednoho prvku, protože takový je přesně odhad projektanta.

V projektu se píše: U stávajících herních prvků určených k přesunu bude prověřen jejich stav a dojde k jejich opravě a opatření novým nátěrem. K přesunu jsou určeny následující herní prvky: kolébačka – duo, kolébačka – koník, dřevěný domek, prolézačka se skluzavkou, prolézačka, skluzavka, tabule/počítadlo, dřevěný vláček, dřevěný altán.

Zeptal jsem se paní Králové z našeho úřadu, kolik za přesun a opravu prvků zaplatíme dle platné smlouvy o dílo na stavbu školky:

Co se týká nákladů na přesun těchto prvků tato informace není k dnešnímu dni známa. Tato informace bude známa až při zpracovávání  změnových listů, které budou předloženy na jednání nejbližšího zastupitelstva.

Jedná se o daný dřevěný altán k přesunu?

Jedná se o daný dřevěný altán k přesunu? Viz seznam prvků určených k přesunu. | Foto: Radomír Orkáč

Situace známá je, místo 21 780 Kč včetně DPH máme za přesun a opravu herních prvků dle platné smlouvy o dílo zaplatit neuvěřitelných 230 938 Kč včetně DPH. Nebylo by lepší za 230 000 Kč koupit nové prvky?

V projektu je přesun řešen v sekci “dětské hřiště” (ceny bez DPH):

 • Přesunutí stávajících herních prvků, včetně montáže – celkem 9 000 Kč (1 ks / 1 000 Kč).
 • Oprava stávajících herních prvků, nátěr – celkem 9 000 Kč (1 ks / 1 000 Kč).

Zastupitelé však v říjnu 2019 přistoupili na tuto cenovou nabídku společnosti Morys, která nám staví školku (ceny bez DPH):

 • Přesunutí stávajících herních prvků, včetně montáže – celkem 114 514,74 Kč (1 ks / 12 723,86 Kč).
 • Oprava stávajících herních prvků, nátěr – celkem 76 343,22 Kč (1 ks / 8 482,58 Kč).

Štítky:

4 Komentáře

 1. Jan Socha říká:

  Obecně je dobře, když se zastupitelé a občané zajímají o to, zda jsou výdaje obce vynakládány účelně a hospodárně. Pokud však někdo podává informace zavádějící, či nepravdivé a namísto věcné diskuse, se do konkrétní akce, v tomto případě „Stavby MŠ Bažanova“ zavádí politika, je třeba se k tomu ohradit a uvést věci na pravou míru.
  Takže:
  1) Za 11 laviček pro novou školku NEzaplatíme neuvěřitelných 1.2 miliónů korun
  2) Přesun herních prvků z MŠ Klubíčko na MŠ Bažanova nás NEbude stát 230 938 Kč včetně DPH
  Obě informace jsou vytrženy z kontextu.
  V roce 2019 byla vysoutěžena zakázka „Zhotovitel MŠ“ jako podlimitní dle zákona 134/2016Sb. Ze 3 uchazečů byla vybrána jako nejvýhodnější (a nejlevnější) nabídka firmy MORYS s.r.o.Ostrava s cenou 59 900 734,13 Kč bez DPH, tj. 72 479 888,30 Kč s DPH a zastupitelstvo rozhodlo 31.10.2019 o uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.
  Součástí smlouvy je položkový rozpočet, ve kterém je 1156 položek. Je zavádějící, když se z 1156 položek vyberou 2 položky, které se jeví zastupiteli jako předražené.
  Ad1) Pokud se týká laviček zahrady do nové MŠ, byl již téměř před rokem projektant Ing. arch. Rosypal vedení MOb požádán, aby původní prvky designově přepracoval, což se stalo 22.6.2020. Tak můžeme tvrdit, že 11 laviček a práce s tím související v žádném případě nebudou činit uváděných 1,2 mil. Kč, ale částku řádově nižší, která bude předmětem Změnového listu, který projednají zastupitelé na nejbližším ,zasedání ZMOb.
  Ad2) Nejedná se o prostý přesun stávajících herních prvků z MŠ Klubíčko do MŠ Bažanova, ale také o jejich demontáž, montáž, nátěry, revizi, apod. Množství stávajících prvků určených k přesunu a potřeba nových prvků se v současné době ve spolupráci s ředitelkou MŠ Klubíčko dojednává a z toho se stanoví konečná cena, která bude předmětem dalšího změnového listu.
  O všech změnových listech, kde jsou uváděny více ale i méně práce rozhodnou zastupitelé na nejbližším zasedání ZMOb. Zde teprve budou známy konečné ceny laviček i herních prvků.
  Na kontrolní dny, které se konají zpravidla každý týden v úterý, jsou za Mob přítomni p. starosta, paní místostarostka a referentka investic našeho Úřadu.
  Kompletní položkový rozpočet je zveřejněn na oficiálních webových stránkách http://www.ostrava-hrabova.cz, v sekci radnice, projekty, stavby.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Děkuji, že jste tímto potvrdil mé obavy a má zjištění.
   
  V článku je jasně napsáno, že podle smlouvy zaplatíme tuto částku a stále toto platí – jak lavičky, tak přesun prvků. Proč tady píšete o tom, jak to změníte někdy v budoucnu? A proč to budete měnit, když s tím zastupitelé souhlasili? Měnit to budete, protože to stále máme dle smlouvy zaplatit!
   
  Musíte nejprve totiž vymyslet, jaké vícepráce uděláte, aby firma o peníze nepřišla. Méněpráce již byly za miliony, ale školka je i tak dražší a dražší!
   
  Žádná firma nechce přijít o darované miliony. Musíte vymyslet, jak to udělat, aby nikdo nepřišel na to, kde se v projektu ubere a kde se přidá. Jako například v položce kácení zeleně.
   
  Dokument na webu není.

 3. Jan Socha říká:

  Nic nevymýšlím, jenom konstatuji. Občané jsou totiž vaší zprávou poplašeni, že MOb zaplatí nesmyslné sumy. Já jen konstatoval, že zatím nebylo zaplaceno nic a kolik se zaplatí, SCHVÁLÍ až zastupitelé po důkladném doložení argumentů osob, které na rozdíl od vás chodí na kontrolní dny, dojednávají změnové listy, potvrzují stavební deník a navrhují zastupitelům uzavřít dodatek. Domněnky některých komentářů výše, že jde o korupční peníze, za které si někdo z úřadu finančně polepší jsou zcela mylné, na hraně dobrých mravů a trestního práva.

 4. Radomír Orkáč říká:

  Mohu konstatovat i já, že nic z toho nebylo zaplaceno, ale že pokud to nezměníte, pak to MUSÍME zaplatit.
   
  Nevím, jestli se jedná o korupční peníze, když ještě nebylo toto zaplaceno, ale o korupční peníze nepochybně jde u kácení zeleně, kde jste mi ani přes příkaz z MMO nedoložili vícepráce za desítky tisíc (viz Vaše vyjádření níže).
   
  Je absolutně nepodstatné, jestli si někdo z úřadu finančně polepší, podstatné je, jak to, že to v položkovém rozpočtu bylo, je a ještě nějakou dobu bude a jak to, že jsme zaplatili za smyšlené pokácení stromů, které nikdo z Vás ani přes výzvu MMO nevysvětlil nebo nedoložil. Desítky tisíc korun.
   
  Krádež za bíleho dne, kterou nedokážete vysvětlit, vaše vyjádření (kácení zeleně):
   

  Jelikož se žadatelem požadovaná informace na ÚMOb Hrabová nenachází, požádali jsme projektanta novostavby MŠ pana Ing. arch.Rosypala ze společnosti DUPLEX s.r.o. neprodleně po obdržení Rozhodnutí MMO č.1/21/O Po doložení Vámi požadovaných informací.
   
  Přestože jsme tuto informaci urgovali a vynaložili značné úsilí, abychom požadovanou informaci získali, do dnešního dne se ji nepodařilo získat.
   
  Musíme tedy konstatovat, že požadovaná informace upovinného subjektu neexistuje a museli bychom ji za účelem vyřízení žádosti nově vytvořit.

  MMO příkaz:
   
  … a proto MMO OOŽP nařídil povinnému subjektu žádost vyřídit ve stěžovatelem požadovaném rozsahu (tj. jednoznačně a úplně).

[email protected] [email protected]