Pilíky v Ostravě-Hrabové již od roku 2016 nejsou evropsky významnou lokalitou

V lednu letošního roku vyšel v celostátních novinách Právo velice pěkný článek s názvem Záchrana rybníků Pilíků se zadrhla. Redaktorka mě zhruba týden před zveřejněním požádala o informace, které jsem ji včetně vyjádření pana Slavíka zaslal. Bohužel se v článku objevil šotek, který se tam dostal na základě několika mnou odkazovaných starých článků pana Slavíka, a proto se pokusím nepřesné informace o výskytu hořavky duhové upřesnit.

Pilíky v Ostravě-Hrabové již od roku 2016 nejsou evropsky významnou lokalitou

Evropsky významná lokalita Pilíky byla zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády. Toto nařízení bylo následně nahrazeno jiným, kde evropsky významná lokalita Pilíky i nadále figurovala. Jediným důvodem pro vyhlášení těchto míst za významnou lokalitu byla ochrana zde žijící hořavky duhové.

O několik let později byly dalším nařízením vlády Pilíky v roce 2016 ze seznamu evropských významných lokalit odstraněny. Jako náhrada za zrušenou lokalitu byla konkrétně hořavka duhová doplněna jako předmět ochrany do evropsky významné lokality Poodří.

Důvodem tohoto rozhodnutí bylo vymizení hořavky druhové v “nádrži” Pilíky, na kterém se zřejmě podílely tyto faktory:

  • predace okounem a vymizení hostitelských mlžů,
  • nepůvodnost populace daného druhu na lokalitě (na základě genetické analýzy bylo zjištěno, že jedinci hořavky byli na lokalitu uměle vysazeni),
  • a také nízká perspektiva dlouhodobého udržení daného druhu na lokalitě s ohledem na stav nádrží.

Vyřazení Pilíků ze seznamu evropských významných lokalit nám nesmí bránit v tom, abychom tlačili na vedení městského obvodu a na vedení města Ostravy, aby se tato krajina přeměnila v relaxační zónů. Přestože se o takovém záměru již psalo v Hrabovských listech v devadesátých letech, do dnešního dne se k tomu nikdo neměl. Náš strategický plán Hrabové, kde se tento požadavek nachází, je jen bohužel cár papírů, který od roku 2018 ještě neprošel žádným usnesením Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová.


Vážený pane Orkáči,

obdržela jsem k vyřízení Váš dotaz týkající se evropsky významné lokality Pilíky. Evropsky významná lokalita Pilíky, která byla zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády č. 132/2005 Sb. (toto nařízení vlády bylo následně nahrazeno nařízením vlády č. 318/2013 Sb., kde evropsky významná lokalita Pilíky figurovala v příloze č. 1057) z důvodu ochrany jediného předmětu ochrany – hořavky duhové, byla zrušena nařízením vlády č. 73/2016 Sb. Blíže viz Ústřední seznam ochrany přírody https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?SHOW_ONE=1&ID=12290.

Důvodem zrušení této evropsky významné lokality bylo vymizení hořavky druhové z evropsky významné lokality (na kterém se zřejmě podílela predace okounem a vymizení hostitelských mlžů), nepůvodnost populace daného druhu na lokalitě (na základě genetické analýzy bylo zjištěno, že jedinci hořavky byli na lokalitu uměle vysazeni) a také nízká perspektiva dlouhodobého udržení daného druhu na lokalitě s ohledem na stav nádrží. Jako náhrada za zrušenou lokalitu byla hořavka duhová doplněna jako předmět ochrany do evropsky významné lokality Poodří.

S pozdravem

Pavlína Kuncová

Mgr. Pavlína Kuncová, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]