Položkový rozpočet předražené stavby školky v Ostravě-Hrabové

(Aktualizováno 8.2. 2021 ve 13:40 hod.) Tajemník úřadu na konci minulého měsíce napsal veřejně na Facebooku i Hrabová.Info, že položkový rozpočet je zveřejněn na webu MOb Ostrava-Hrabová. Bohužel musím konstatovat, že si pan Socha z občanů “dělal legraci” a ve skutečnosti tam položkový rozpočet vůbec nevyvěsil. Možná si myslel, že se na to nepřijde;-)

Tajemník úřadu veřejně napsal: Kompletní položkový rozpočet je zveřejněn na oficiálních webových stránkách http://www.ostrava-hrabova.cz, v sekci radnice, projekty, stavby. Později mi tajemník vysvětlil, samozřejmě již neveřejně, že mu to údajně zakázal starosta Igor Trávníček. Opravdu? Přestože je již od 12. ledna 2021 na nemocenské?

Bohužel dostal jsem pokyn od svého nadřízeného, abych ho nevyvěšoval. Důvody vám sdělí sám. Nejsem jeho tiskový mluvčí.

Ing. Jan Socha
tajemník

Položkový rozpočet MŠ Bažanova

Až objevíte nesrovnalosti, napište mi prosím pro jistotu neveřejně na [email protected], abychom společně ověřili platnost položky;-)

Upozornění: Pro jistotu uvádím, že v položkovém rozpočtu nejsou uvedeny vícepráce, méněpráce a některé položky jako např. vybavení kuchyně za několik miliónů korun. Ve schváleném rozpočtu (nabídka společnosti Morys) se stále ještě nacházejí lavičky za 1.2 mil. korunpřesun dětských prvků ze staré školky za 230 000 Kč. Nejlépe se předražené položky porovnávají vůči ostrému položkovému rozpočtu, který tvoří předpokládanou cenu stavby a který tímto také zveřejňuji.

Přestože měl rozpočet viset na webu obce, nestalo se tak

Přestože měl rozpočet viset na webu obce, nestalo se tak…

Pro jistotu uvádím, co mě opravňuje položkový rozpočet zveřejnit:

  • Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby.
  • Oba položkové rozpočty (projekt i nabídka od společnosti Morys) jsem získal v souladu se zákonem č. 106/1999 sb., a proto mají oba dokumenty již na webu MOb Ostrava-Hrabová dávno viset.

Aktualizováno 8.2. 2021 ve 12:10 hod.

Aniž by si tajemník úřadu Jan Socha přečetl tento článek, okamžitě se snažil vrhnout na článek špatné světlo.

Aktualizováno 8.2. 2021 ve 13:40 hod.

Jelikož se tajemník snaží veřejnost přesvědčit, že žádný zákon neporušil, dokládám žádost dle informačního zákona, ve které jsem o položkový rozpočet požádal a je tak dle zákona nutné zajistit jeho vzdálený přístup (zveřejněním na webu obce).

Položka “MORYS-MS” na obrázku níže je dle informačního zákona poskytnutý položkový rozpočet od společnosti Morys, který jsem si vyžádal a tento dokument má viset na webu MOb Ostrava-Hrabová v sekci “povinně zveřejněné informace”.

(2.10. 2020) Radomír Orkáč -> podatelna

 

— Z dotazu dle 106/1999sb. —
Zašlete mi ještě zvlášť PLNÝ položkový rozpočet, se kterým vyhrála společnost Morys ve formátu XLS(X).
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]