(VIDEO) Čerpací stanice u Pilíků je funkční a bourat se rozhodně zatím nebude…

Nedávno jsem na Hrabová.Info napsal článek “OKD provede demolici jedné z čerpacích stanic v Ostravě-Hrabové” a to aniž bych tušil, že Jan Dvořák bude v Hrabovských listech a někde na Facebooku psát informace, které jsou v přímé kolizi s mým článkem i realitou. Přestože článek z Hrabovských listů zajisté prošel kontrolou členy redakční rady, nikdo z nich si nevšiml, že Jan Dvořák píše o jiné čerpací stanici, než té, která má být srovnána se zemí.

Jan Dvořák: Necháme ji zbořit?

Budova na první pohled nepříliš vábná, ale v dobrém stavu a optimálně umístěná na hrázi Pilíků. Původně v ní byla čerpací stanice vod uhelného prádla, ale s jeho koncem je již nepoužívaná. Je však umístěná přímo na travnaté ploše u nádrže Pilík I a při jejím možném rekreačním využití by byla ideální pro umístění zázemí – převlékáren, WC, nějakého stánku s občerstvením, příp. i skladu. Bohužel ji stávající vlastník chce demolovat. Byla by to škoda.

Článek na sociální síti

Článek na sociální síti

Článek v Hrabovských listech

Článek v Hrabovských listech

Jaká je tedy skutečnost?

Šéfredaktor Hrabovských listů Jan Dvořák si s největší pravděpodobností popletl čerpací stanici u Pilíků s tou na Paskovské ulici, která jediná byla v posledních letech zmíněna v usnesení Rady městského obvodu Hrabová a redakční rada (členové jsou zároveň i radní), by si takové nesrovnalosti měla všimnout:

Rozhodnutí rady, jedná se však o stanici na Paskovské ulici

Pokud je podobnost článku na facebooku a v Hrabovských listech čistě náhodná (včetně fotky), pak tento článek berte jen jako vysvětlení nesrovnalostí, na které mě upozornil jeden čtenář.

Společnost OKD a.s. požádala o souhlas Hrabové s dotčením pozemků kvůli přečerpávací stanice vedle Paskovské ulice (viz usnesení z rady a mapy.cz), která je však vzdálena od nádrže Pilík vzdušnou čarou cca 700m.

Klub přátel nikdy nenavrhnul WC a převlékárnu v přečerpávačce u Paskovské ulice

Klub přátel nikdy nenavrhnul WC a převlékárnu v přečerpávačce u Paskovské ulice

Jako jeden z členů Klubu přátel Pilíků vím naprosto jistě, že dnes již neexistující klub nikdy neuvažoval o přestavbě jakékoliv přečerpávací stanice pro převlékárnu a WC, jak se snažil Jan Dvořák podsunout dokonce s tímto textem i v Hrabovských listech “Zatím existující budova čerpací stanice by mohla být využita jako WC, převlékárna a stánek s občerstvením”.

Šéfredaktor /psáno politicky korektně/ na sociální síti doslova vypustil kachnu čerpací stanice vod uhelného prádla je již nepoužívaná” a “bohužel ji stávající vlastník chce demolovat“. Pravdou je, že v Hrabovských listech není článek stejný, jako je na sociální síti, ale je velice pravděpodobné, že si Jan Dvořák všiml mého článku na Hrabová.Info a uvědomil si, že vymyšlenou kachnu musí alespoň trošku pro článek v Hrabovských listech upravit. Časově to odpovídá – první článek na sociálních sítích, pak můj článek a následovalo vydání Hrabovských listů.

(Aktualizováno 18.2. 2021 v 15:50, upraveno na základě podnětu pana Slavíka)

Níže uvádím video od Martina Veselého ze dne 16.2. 2021, které dokládá, že přečerpávací stanice u Pilíků je stále funkční a bourat se nebude (jak pochopil občan, který mě na nesrovnalosti upozornil), takže se lidé nemusí bát, že by Pilíky vyschly a přečerpávačka mezi kanálem a Pilíky byla zbourána.

Fotka od Jana Dvořáka se navíc týká ještě další (třetí) přečerpávačky, která je ale nefunkční opravdu již mnoho let a majitel aktuálně její zbourání vůbec neřeší. Aktuálně se řeší zbourání přečerpávačky u ulice Paskovská. Domnívám se, že článek tak mohl být pouhou výplní v Hrabovských listech, která pro šéfredaktora znamená peníze formou odměny z našich peněz!

Pozn.: Děkuji tímto pozornému čtenáři, který si nepřál uvedení svého jména, že mě na tyto nesrovnalosti upozornil…

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]