Otevření hřiště u základní školy – 1.4. 2021

Na přání některých rodičů otevíráme od 1. dubna 2021 venkovní školní hřiště u ZŠ Paskovská denně v době od 9:00 do 18:00 hod.

Ilustracni foto | Radomír Orkáč

Ilustracni foto | Radomír Orkáč

Venkovní sportovní hřiště by v době nouzového stavu, tj. do 11.4. 2021 mělo sloužit převážně k rekreaci a pobytu na dětském hřišti. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí, u dětí do 6 let za doprovodu rodičů.

V době nouzového stavu kvůli pandemii je třeba dodržovat epidemiologické zásady stanovené v aktuálně platném nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

V současné době se jedná zejména o

  • pohyb s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • děti do 2 let mají výjimku v nošení ochranných prostředků

Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení a majetek ZŠ, zabránit mechanickému, chemickému nebo biologickému poškození herních ploch a zařízení dětského hřiště, zamezit vnášení nečistot a likvidovat po sobě odpad.

Po skončení nouzového stavu předpokládáme, že by se pobyt na tomto veřejném hřišti měl řídit schváleným návštěvním řádem a bude pod dozorem správce hřiště, jak tomu bylo v minulých letech.

Za ÚMOb Ing. Jan Socha, tajemník

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]