(FOTO) Vladimír Slavík: Odlehčovací kanál – ostuda Hrabové

Mám před sebou v písemné podobě zprávu, vysílanou 1.3. 2012 v televizním zpravodajství na stanici ČT24:

„Obyvatelé Ostravy – Hrabové si stěžují, že je úřady nechávají na holičkách a nezaybývají se potokem Ščučí, který se pravidelně rozvodňuje.

Domy na jeho březích tak mají při každé větší vodě zatopené zahrady. Potok Ščučí ohrožuje Hrabovou hned na dvou místech. Rozděluje se totiž do dvou koryt, jedno z nich prochází obcí, druhé umělé míří do Ostravice. Při vysokém stavu vody se cítí ohroženi lidé bydlící u obou koryt.

Podklady k projektu na rozšíření koryta jsou přitom již dva roky kompletní a v červnu roku 2010 jsme je zaslali na ministerstvo financí, sdělil Jan Pastrňák se státního podniku DIAMO. Ministerstvo v současné době zahájilo výběrové řízení na projektanta, bude se čekat na projekt a poté bude se možné pustit do samotného rozšíření. Obyvatelé Hrabové se tak dočkají zlepšení nejdříve v roce 2015.“

Píše se rok 2021 a rozšíření koryta kanálu je v nedohlednu. Je s podivem, že povodňovému nebezpečí je věnována občany Hrabové tak malá pozornost. Možná je to tím, že již dlouho pořádně nepršelo.

Velice mi na tom vadí nečinnost místní radnice. Neustálé oddalování rekonstrukce odlehčovacího kanálu nikdy nebylo předmětem vážných stížností a urgencí ze strany místní státní správy a samosprávy. Nikdy se o tom nejednalo na zastupitelstvu, nepsalo se o tom v Hrabovských listech. Neposílaly se žádné urgence na s. p. DIAMO, na KÚ MS kraje, na MMO a na ministerstvo financí.

Vlastní projekt byl vypracován již v roce 2010, proces EIA proběhl v roce 2013. Byla respektována připomínka MOb Hrabové, aby u nově navrhovaného mostu přes kanál na Paskovské ulici bylo počítáno s chodníkem případně s lávkou pro pěší. V dalších letech byl respektován i požadavek na vybudování nového propustku (mostek sirotek) přes Ščučí u mitrovické kapličky.

Mostek sirotek 14. října 2020 (několikadenní déšť, nejednalo se o záplavy) a 19. dubna 2021 (běžné jarní počasí):

Pak vzniklo několikaleté zdržení při výkupu potřebných pozemků. Možná, že se zde očekávala při jednáních s jejich vlastníky větší aktivní pomoc ze strany MOb. Zdlouhavé bylo i územní a vodoprávní řízení v letech 2014 – 2020. Ani zde nebyla ze strany MOb Hrabová účinná snaha tato jednání urychlit.

František Janša (14. října 2020): Ščučí se valí na pastvu, pole na Hurtě…

Z pohledu občana, který bydlí v blízkosti tohoto kanálu, přičítám značný podíl na časových zdrženích i panu starostovi a panu tajemníkovi:

  • Panu Igoru Trávníčkovi proto, že neprojevil o tuto stavbu patřičný zájem. A možnosti k tomu měl! V letech 2010 – 2014 byl předsedou komise výstavby, dopravy a ekologie, v letech 2014 – 2016 byl místostarostou a pak do dnešních dnů starostou Hrabové.
  • Panu tajemníkovi proto, že nevyvinul dostatečný tlak na podřízené úředníce, aby tuto akci pečlivěji sledovaly a o vznikajícíh zdrženích pak informovaly pana starostu a pana tajemníka.

Nezdá se mi normální, aby příprava této technicky nepříliš náročné stavby trvala tak dlouho.

Fotky Františka Janši na Google Photo:

Převzato z blogu pana Slavíka: http://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/odlehcovaci-kanal-ostuda-hrabove.html

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]