Příspěvek se štítkem: "odlehčovací kanál"

(FOTO) Hrabová: Příprava stavby Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí

Po opravdu mnoha letech se konečně podařil zásadní posun v přípravě stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ v Ostravě-Hrabové. Velkou zásluhu na tom má i zastupitel Jiří Skalský, který se státním podnikem Diamo byl v této záležitosti v pravidelném kontaktu.

Vladimír Slavík: Odpověď na otevřený dopis “Odlehčovací kanál Ščučí”

S odpovědí na můj otevřený dopis ve věci stále odkládané stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ nejsem vůbec spokojen. Důvody tohoto nezájmu o uvedenou stavbu ze strany pana starosty a pana tajemníka nebyly sděleny. Zcela nekonkrétní věty Ing. Faicové k této záležitosti pouze tento nezájem o tuto stavbu potvrdila. Ing. Faicová nesdělila nic nového, pouze „mlátila prázdnou slámu“.

(FOTO) Vladimír Slavík: Odlehčovací kanál – ostuda Hrabové

Mám před sebou v písemné podobě zprávu, vysílanou 1.3. 2012 v televizním zpravodajství na stanici ČT24:

Vladimír Slavík: Dobrá zpráva pro jižní část Hrabové

Na zasedání Rady MOb Hrabová 11.11. 2020 byl projednáván i dokument z MMO s názvem „Povolení nakládání s vodami stavby vodního díla Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. O povolení požádal investor této stavby státní podnik DIAMO. Tento dokument obsahuje i podrobný popis připravované stavby.

Spolek Zelená Hrabová vrátil dar na výrobu a instalaci dřevěného oplocení odvodňovacího kanálu

Finanční dar od MO Hrabová ve výši  40 tis Kč na výrobu a instalaci dřevěného oplocení kolem odvodňovacího kanálu v oblasti rybníků Pilíky jsme po pečlivém zvážení vrátili na bankovní účet obce.

OKD plní dohodu a dnes se začalo u “kanálu smrti” před Pilíky natahovat pletivo

Přestože se může zdát, že opakovaný zásah profesionálních hasičů na jaře letošního roku byl úspěšný, ukázalo se, že tomu tak není. Všechny srny, které se podařilo tehdy z kanálu smrti vytáhnout, našli o několik dnů později myslivci z Hrabové nedaleko uhynulé.

Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí – vývoj a aktuální stav

Realizace tzv. “Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, která se týká jižní části Hrabové, se měla být zahájena již v roce 2019. Podle Vladimíra Slavíka, člověka který přípravu stavby sleduje snad již od 90. let, má být hlavním cílem odvodnění průmyslového areálu v Hrabové.

[email protected] [email protected]