OKD plní dohodu a dnes se začalo u “kanálu smrti” před Pilíky natahovat pletivo

Přestože se může zdát, že opakovaný zásah profesionálních hasičů na jaře letošního roku byl úspěšný, ukázalo se, že tomu tak není. Všechny srny, které se podařilo tehdy z kanálu smrti vytáhnout, našli o několik dnů později myslivci z Hrabové nedaleko uhynulé.

V květnu 2020 napsal předseda Klubu přátel Pilíků, pan Vladimír Slavík, otevřený dopis směřovaný na vedení městského obvodu, ve kterém upozornil na mnohaletou nečinnost státní správy, a doslova napsal:

Nastal čas, kdy musíme v záležitosti sedimentačního kanálu jednat, a to nekompromisně. Podle mého názoru má na skutečnosti, že se v kanále topí zvěř, především vinu naše státní správa.

Dále napsal jaké je východisko z této situace:

Ani tajemník ani starosta nejsou schopni přimět stavební úřad MOb Hrabová ke větší aktivitě.  Přitom prokazatelně museli letos hasiči již 3x zasahovat v tomto kanále  při záchraně zvěře. Pokud je v našich možnostech tuto skandální záležitost zveřejnit v regionálním tisku a televizi, tak to učiňme. Existují konkrétní důkazy o záchranných akcích, dokonce i  video.

Aktivitu spolku Zelená Hrabová vidím jako protest proti neschopnosti úředních míst řešit uvedený  problém. Trochu mi vadí, že se na těchto provizorních ochranných opatřeních podílí i OKD, tedy firma, která má zákonnou povinnost zajistit kanál proti pádu zvěře, a to na své náklady. Jakoby zneužívali iniciativu a dobrou vůli paní Václavíkové a paní Batelkové.

Slovo dalo slovo a nakonec se tlakem mnoha osob, spolků, komise výstavby, ale i starosty, tajemníka úřadu a paní Faicové podařilo dohodnout s OKD, že v následujících měsících vybuduje na své náklady nové oplocení ze strany svoditel.

OKD začalo montovat oplocení u kanálu smrti

OKD začalo montovat oplocení u kanálu smrti

Dnes mohu konečně potvrdit, že OKD dohodu začlo plnit a ve spolupráci s našimi technickými službami zahájili záchranáři OKD natahování nového oplocení. Dnes se jim podařilo oplotit zhruba polovinu plánované délky. Celé akci předcházelo pročištění, prořezání a štěpkování, které dne 17.8. 2020 provedli pracovníci Technických služeb Hrabové a i nyní v tom budou pokračovat, protože ani jejich práce na této spolupráci ještě neskončila.

Fotky jsou na Google Photos:

Štítky: , , ,

4 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Kanál má i protější stranu, která byla před mnoha lety opatřena dřevěnými sloupy a drátěným pletivem. Tato zábrana je nyní v havarijním stavu. Zdejší srnci žijí v zalesněné části Pilíků a při cestě na potravou na nedaleké louky brzy opět skončí v kanále.
  Nebylo by lepší trvat na tom, aby tento kanál byl zasypán a aby se zde obnovila původní krajina? Jaké jsou důvody, že to nejde?

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, rozhodně se necítím jako odborník a berte můj komentář s rezervou, ale co se týká druhé strany kanálu, tak ta zábrana v havarijním stavu není.
   
  Myslivci tvrdí, a já jim dávám ze svého pohledu za pravdu, ze strany haldy (strana o které píšete) je skutečně zvěř schopna se tam dostat, ale musí být vyplašena. V těchto místech jezdí motorky a někdy se stane, že i zde “uteče pes”, který zvěř hodně potrápí.
   
  Když je zvěř takto vyplašena, skutečně je schopna to pletivo/dřevěné zábrany i v těchto místech přeskočit.
   
  Jestli by bylo lepší trvat na tom, aby byl zasypán kanál, nebo jen upraven, jak je dle mých informací navrhováno, to už posoudit s ohledem na udržení vody v Pilíkách, neumím. Co však vím, je skutečnost, že se mezi nás OPĚT a zase nedostal žádný zápis ze schůzky s OKD, abychom věděli více, jak zněla celá domluva.
   
  Má se upravit původní koryto Ščučí, aby se tam odvedla voda z druhé strany? Bylo to pevně dohodnuto? Bude upraven/zasypán kanál? Tohle jsou dotazy na starostu, ale bez písemného zápisu to bude opět jen snůžka nehmatatelných informací.
   
  Paní Kelnarová již v minulosti navrhla na zastupitelstvu, aby ze všech schůzek starosty byl zápis. Do dneška se toho vedení nedrží…, takže může se nám to nelíbit, ale tak to je.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Radku,

  já tu záležitost vnímám poněkud jinak.Dobře si pamatuji tuto krajinu před Dolem Paskov. Pak se na mnoho,let vše změnilo. Ale v roce 2017 přestal Důl Paskov existovat: Vedení Hrabové prostřednictvím EIA mělo možnost trvat na obnovení původní krajiny a tím na úplném odstanění tohoto kanálu včetně čerpačky a trafostanice. Proč se tak nestalo? Nyní by se zde mohly v klidu pást srnci, srnky a i zající. Místo toho řešíme, jestli se má kanál oplotit z jedné nebo z obou stran.

 4. Radomír Orkáč říká:

  K tomu nemám co dodat, naprosto souhlasím.

[email protected] [email protected]