(FOTO) Zelená Hrabová: Problematika parkování na Šídlovci

Vzhledem k tomu, že zaznamenáváme žádosti občanů Hrabové o koncepční řešení parkování na Šídlovci a také díky tomu, že by se parkování mělo řešit uceleně, s patřičným rozmyslem, odborností, ale také citem k historicky a architektonicky hodnotnému místu, jakým Šídlovec bezesporu je, rozhodli jsme se vrhnout do problematiky parkování osobních vozidel na Šídlovci.

Poslení Studie parkování, které na parkování na Šídlovci byly vytvořeny, tu již nějaký ten rok existují, doposud však nebyly zrealizovány. Dané dokumenty jsme si prošli a díky odborné konzultaci, která nám byla poskytnuta Policií ČR – Dopravním inspektorátem Ostrava, můžeme pravdivě sdělit, že ve Studiích jsou závažná pochybení.

Fotky jsou na Google Photos:

 

Zde uvádíme výčet:

  • Studie počítají s tzv. obytnou zónou a ne se současnou zónou 40; pokud přeci jen zohledníme, že Studie vznikly v době, kdy počítaly se zachováním školky na ulici Viktora Huga na Šídlovci, i tak by v žádném případě zmíněná ulice nemohla být obytnou zónou (obytná zóna znamená, že si děti po celé délce ulice mohou hrát, to však není příklad Šídlovce! Obytná zóna obecně počítá s málo počty projíždějících vozidel s tím, že jsou ulice zaslepené, Šídlovec takový však v žádném případě není!),
  • místa pro invalidy – dle PARKOVACÍ NORMY ČSN 73 6056 je pro invalidu třeba 3,5m široká manipulační plocha – Studie však počítá s pouhými 2,5m! (společnost NIPI může případně s těmito věcmi odborně poradit),
  • bezpečnostní prvky, které mají regulovat rychlost (ponechání přednosti zprava) musí správně vyjít svojí mírou a musí být zachovány tzv. rozhledové trojúhelníky; v rámci Studií pouhým odborným okem je vidět, že toto kritérium není v žádném případě splněno,
  • opět dle PARKOVACÍ NORMY ČSN 73 6056 má být základní šířka stání 2m, ne pouhých 1,8m tak, jak je počítáno ve Studiích (pro informaci délka stání má být pak celkově 6,75m),
  • v jedné ze Studií je počítáno s vysokou obrubou – nic však nemůže být ve stejné výši vozovky.

Možná výčet zmíněných chyb byl důvodem, proč k realizaci Studií doposud nedošlo. Jisté je však to, že Studie byly již naším úřadem řádně zaplaceny s “pravděpodobně” v té době jediným cílem, aby se mohly zrealizovat.

Měli jsme pochopitelně snahu nabytá odborná fakta předat našemu úřadu. Ten nás ale bohužel vůbec nevyslechl. Aktuálně chce přistoupit v našich očích k opět nahodilému vybudování (ač se má zadávat, pokud to rada schválí, nejprve studie proveditelnosti) pár parkovacích míst na volné ploše před obchodem Budoucnost tak, že se poničí celkový ráz Šídlovce. Někteří jistě vzpomenou, že v těchto místech zde bývaly trhy, nebo je to prostor, kde dochází ke shlukování lidí ať už za soukromým účelem či nějakou pěknou veřejnou akcí.

Volíme proto tuto možnost sdělit zde naše řešení, které je koncepční, nezasahující do architektonicky bohatého Šídlovce, který je i z dronu na fotografiích překrásný a chloubou celé Hrabové.

Máme dvě varianty, které jsme opět odborně rozebrali na zmíněném pracovišti:

  • 1. varianta: zjednosměrnit dle platných norem a regulí Šídlovec na ulicích V. Huga a Šrobárova, tzn. parkovací místa by byla po obou stranách (bez zásahu do zeleně, s vybudováním zcela nových dalších parkovacích míst)
  • 2. varianta: vybudovat malé obecní parkovišťátko např. se závorou (pokud se prokáže, že budova stále současné školky je po technické stránce nevyhovující), kde by občané v místě svých bytů měli „jistotu“ zaparkování svých aut bez větších problémů
  • v rámci setkání jsme také společně rozebírali místa vyhrazená pro místní dodávky (přišli jsme na jedno místo – viz fotografie, které je obecní a které by možná mohlo splňovat normy, které jsou třeba pro vybudování parkovacích míst pro dodávky; úřad by musel chtít místo ověřit; zde jen dané normy: šikmé – nad 45° (nejběžnější dodávky), šířka 3,90m, délka 6m + převis 0,5m vozidla + 0,5m za obrubou nesmí nic být NEBO v rámci místní úpravy ve stejném místě zúžit část komunikace, šířka jízdního pruhu 3,5m, částečné stání dodávek).

Jak se k tomu postaví náš úřad? Bude brát zřetel na koncepční řešení, tzv. z ptačí perpektivy nebo bude ze Šídlovce postupně uždibovat volné kousky, až z něho nezůstane vůbec nic?

Zelená Hrabová, z.s.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]