Martin Veselý: Budou na Šídlovci zavedeny rezidentní karty?

Na jednání zastupitelstva, které se konalo loni v létě (22.6. 2020), navrhnula jedna z občanek v kontextu nové panelové zástavby v zatáčce, zavést rezidentní karty k parkování. Starosta tehdy sdělil, že se to musí projednat v komisích. Občanka Šídlovce tehdy trvala na tom, aby si to vzal na starost někdo z radních. Nakonec se radní Petr Balušek nabídnul, že si to vezme na starost s termínem projednání nejpozději ke konci roku 2020.

Na jednání zastupitelstva o více než rok později (20.10. 2021) se výše zmíněná občanka znovu dotázala na rezidenční karty, protože se nic neprojednalo a nikdo nepřipravil materiál? Nechápu to… nemluvě o tom, že absurdnost situace podtrhl starosta, který řekl, že to má opět projednat komise výstavby, dopravy a ekologie – ta to již však v minulosti probírala a návrh vedení obce na řešení parkování dosud neprojednalo.

Otázka tak nyní zní: Co by se z níže uvedeného dalo využít pro Šídlovec?

Placené stání asi nechce nikdo. Roční placení rezidentní karty asi taky nechce nikdo. Možná by byla zajímavá myšlenka rezidentní karty pro první auto zdarma a zpoplatnit druhé a další auto u jedné fyzické či právnické osoby. Jaká má být stanovena cena? Případně dá se řešit parkování (zvýšit počet parkovacích míst) jiným způsobem? Vše je věc diskuze, diskuze s občany. Pokud se však nic neudělá a nebude se ani o řešení parkování diskutovat, nemůže nikdy dojít ke zlepšení, po kterém občané volají již dlouhé roky.

Níže popsaný materiál dávám k dispozici radním, konkrétně Petru Baluškovi, přestože já za přípravu materiálů placený nejsem. Je opravdu na něm a na vedení obce, aby v dané záležitosti něco konečně udělali a již existující studie či návrhy Zelené Hrabové a komise výstavby neležely někde v šuplíku.

(FOTO) Zelená Hrabová: Problematika parkování na Šídlovci

REZIDENTNÍ KARTY

Jak to funguje: město či obec zavede zónu placeného stání a pak slevní placení stání rezidentům. Každé město či obec si placené stání, přizpůsobí místním podmínkám. Je to nemalý příjem do pokladny.

Účelem zavedení ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je regulace parkování tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům.

Nájemník a rezidentní karty

K materiálu ohledně rezidentních karet doplňuji tento často se objevující dotaz: „Pokud majitel nájemníkovi nedovolí přihlášení trvalého bydliště. Má tento nájemník nárok na rezidentní kartu?“ NEMÁ. Je to z důvodu který vychází přímo ze zákona. Zóny placeného stání jsou zřizovány na základě ustanovení §23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Toto ustanovení zmocňuje obce, cituji: „pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy c) …k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, …“.

A doplním. Právní experti sice upozorňují, že nelze nikomu bránit v přihlášení k trvalému pobytu, na druhou stranu je ale smlouva oboustranný akt, takže pokud je v ní např. uvedeno, že se strany dohodly na tom, že se nájemník nepřihlásí k trvalému pobytu, nelze proti tomuto ujednání postupovat.

Problém tak zůstává především na straně majitelů domů, kteří nechtějí nájemníky z nejrůznějších důvodů přihlašovat k trvalému pobytu. Např. kvůli tomu, že jsou nájemní smlouvy podepsány jen na krátkou dobu, a tím nájemníkům brání v možnosti pořídit si parkovací kartu.

Rezidentní karty: obvyklý je jeden typ R, někdy se vydává i druhý A

R a A,

rezidenti – Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, s příslušným vztahem k vozidlu , abonenti – Fyzická osoba podnikající a právnická osoba se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti, vlastnící nebo provozující vozidlo nebo fyzická osoba, která vlastní nemovitost ve vymezené oblasti města a nemá zde trvalý pobyt, s příslušným vztahem k vozidlu.

 • Ostatní musí stání platit (parkovací automat,virtuální parkovací hodiny).
 • Někdy jsou i v těchto zonách neplacená místa.
 • Jsou vyjímky např. pro vozidla soc. služeb.
 • Elektomobily neplatí, např. M. Ostrava a Přívoz, Praha (pozn: já tuto výjimku nechápu…)

Pro zajímavost ceny:

MoaP (Moravská Ostrava a Přívoz)

Karta A

Počet vozidel Částka
1. vozidlo

12 000 Kč/rok (vozidlo fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem anebo provozovnou ve vymezené oblasti)1 920,- Kč/rok(vozidlo fyzické osoby, která vlastní nemovitost ve vymezené oblasti města a nemá v oblasti 1 trvalý pobyt)

2. vozidlo a další

19 200 Kč/rok

Cena parkovací karty R

Počet vozidel Částka
1. vozidlo

1 200 Kč/rok

2. vozidlo a další

12 000 Kč/rok

 

OBLAST č.3 – FIFEJDY II. + č. 5 – FIFEJDY III. + č. 6 – ŠALAMOUN

Cena parkovací karty A

Počet vozidel Částka
1. vozidlo

6 000 Kč/rok (vozidlo fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti)

960 Kč/rok (vozidlo fyzické osoby, která vlastní nemovitou věc v oblasti 3, 5 a 6 a nemá v oblasti 3, 5 a 6 trvalý pobyt)

2. vozidlo a další

12 000 Kč/rok

Cena parkovací karty R

Počet vozidel Částka
1. vozidlo

480,- Kč/rok

2. vozidlo

6 000,- Kč/rok

3. vozidlo a další

12 000,- Kč/rok

 

Plzeň

 • odstupňované R karty 100 Kč na měsíc, 700 Kč za rok

Ústí

 • 1. vozidlo 1200 Kč/rok
 • 2. vozidlo 6000 Kč/rok
 • 3. vozidlo 15000 Kč/rok

Praha 1

 • 1.vozidlo 1200 Kč/rok
 • 2.vozidlo 7000 Kč/rok
 • 3.vozidlo a další 24 000 Kč/rok, 36 000 Kč/rok

Praha 5

 • 1. vozidlo 600 Kč/rok
 • 2. vozidlo 3500 Kč/rok
 • 3. vozidlo 16000 Kč/rok, 24 000 Kč/rok

Mariánské lázně

 • R
  • 1. vozidlo 1200 Kč/rok
  • další vozidlo 5000 Kč/rok
 • A
  • 1. vozidlo 12 000 Kč/rok
  • další vozidlo 18 000 Kč/rok
Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]