Příspěvek se štítkem: "Šídlovec"

Šídlovec – jediné německé sídliště v Ostravě

Národní památník II. světové války: Krásný pondělní (mlhavý) podvečer. Začíná nový týden a s ním i séie nových příspěvků, v nichž navážeme na přibližování historie, kolem které chodíte každý den, aniž byste to tušili. První příspěvek vám představí ostravský Šídlovec.

Hrabová: Pořadník na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty

Městský obvod Hrabová zveřejnil pořadník na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Hrabová.

Vladislava Kopitzová: Obnova zeleně Šídlovec – II. etapa

V nejbližších dnech bude proveden firmou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. udržovací ořez keřů, které byly zmlazeny na jaře letošního roku v rámci poskytnuté dotace na realizaci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, II.etapa“. Naší snahou bude v dalších letech  provádět pravidelné udržovací řezy pro zajištění lepšího zdravotního stavu a tyto udržovací řezy budou zahrnuty do připravovaného konceptu údržby veřejné zeleně.

Studie veřejného osvětlení sídliště Šídlovec

Předmětem studie je analýza stávajícího stavu veřejného osvětlení (VO) vystavěného v 80 letech minulého století, které je již za hranicí technické životnosti a vypracování nového technicko-ekonomického návrhu postupné celkové obnovy v návaznosti na jeho rozvoj, změny komunikační sítě, prováděné úpravy území, koordinaci prováděných či připravovaných úprav komunikací v sídlišti.