Opravu povrchů vozovek je povinnen zajistit městský obvod, nejsou na to ale peníze…

Zcela správně se pokusila paní Moskalová z úřadu v Hrabové požádat Magistrát města Ostravy, aby zajistil opravu cesty na ulici U Řeky, která je v katastrofálním stavu již řadu let. Pokus dobrý, ale Statut města Ostravy jasně říká, že o údržbu a opravu komunikací je povinnen se starat městský obvod, přestože mu nebyla správa svěřena.

Jelikož Hrabová nemá teď peníze na jakékoliv větší opravy cest, snad kromě zalepení výtluků (a to ještě za stavební firmy, které cesty poničily), vedení obce požádalo komisi výstavby, aby sepsalo priority jednotlivých oprav. Jenže komise neobdržela žádný seznam toho, co se má opravovat, takže bude zajímavé sledovat, jak vedení obce celou záležitost vyřeší. Dle některých členů komise chce vedení obce hodit “neopravování” jednotlivých cest právě na komisi výstavby (vždyť oni komise stanovila prioritu;-), jedná se však o spekulaci, kterou by však vedení obce mělo vyvrátit.

 

Hrabová se o své cesty nestará, nemá na to peníze.

Hrabová se o své cesty nestará, nemá na to peníze.

Za poslední rok snad nebylo čtvrtletí, ve kterém by si někdo z občanů nestěžoval na katastrofální a nebezpečný stav komunikací, ať jde již o vybudování komunikace, přechodů, mnohaleté výtluky, stav chodníků, stav kanálů, atd.

Doslova se bouří “celé ulice”, respektive tamní rezidenti, kteří opakovaně sepisují petice/stížnosti. Jenže vedení obce tiše háže pod stůl (Bělská, K Nadjezdu, K Pilíkům, Lužná, Dubraviova, cesta u garáží, chodník u Hrušky, a další).

Přitom vedení obce má v letošním rozpočtu miliony korun, které se letos nepoužijí, nebo nemusí použít, případně nepoužijí celé:

  • Nákup traktoru (1 mil korun),
  • Osázení kruhového objezdu na Paskovské (500 tis. Kč),
  • Technické posouzení objektu Paskovská 51 stálo cca 100 tisíc (400 tis. Kč),
  • Letos se pravděpodobně nestihne soutěžit zpracování projektové dokumentace na hasičárnu (600 tis. Kč),
  • Letos se nezačne stavět chodník k hasičárně (1 mil. Kč),
  • Nebude se realizovat koloběžkové hřiště u úřadu (600 tis. Kč),
  • Nebudou se kupovat lavičky za 1.2 mil. Kč (900 tis. Kč).
  • Dle vyjádření paní Králové se jedná zejm. opravu ulice Poplužní a K Nadjezdu (1.7 mil. Kč).

Samozřejmě, že vím, že pro vedení obce mohou být výše uvedené peníze šetřeny na umoření předražené školky, nebo na plnění předvolebních slibů (jako např. osázení kruhového objezdu – předvolební slib šéfredaktora Hrabovských listů Jana Dvořáka). Vylhat se ze všeho umí snad každý šikovný politik.

Školku a kulturní sál v hodnotě okolo 100 mil. korun prostě Hrabová nikdy neměla šanci ufinancovat, aniž by devastujícím způsobem šetřila na všem možném:

Bylo by fér, kdyby někdo veřejně vysvětlil, proč městský obvod neplní své povinnosti a nestará se o bezpečnost svých občanů (nebuduje přechody na Paskovské) a neudržuje komunikace. Místo toho se směřují peníze do věcí, které buď nebudou realizovány, nebo nemusí být realizovány letos! Jenže pánem je ten, kdo vyhraje volby…

Vyjádření Magistrátu města Ostravy:

Statutární město Ostrava městský obvod Hrabová předal odboru dopravy Magistrátu města Ostravy dne 16.4. 2021 podnět k opravě ulice U Řeky na základě četných stížností občanů.

Odbor dopravy MMO konstatuje následující:

Ulice U Řeky je věřejně přístupnou účelovou komunikací, která se nachází na pozemcích parc. č. 1752/21, 1752/22, 1752/23 a 1752/2 v k. ú. Hrabová a jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy.

I když tyto pozemky nebyly svěřeny městskému obvodu Hrabová, dle Statutu města Ostravy č. 14/2013 v článku 9 odst. 5) městské obvody jsou povinny udržovat na své náklady a ze svého rozpočtu i veřejně přístupné účelové komunikace včetně provádění údržby, změn a dopravního zařízení, a to i v případě, že se jedná o majetek, jenž nebyl městským obvodům svěřen.

Na základě uvedených skutečností Vám tuto věc vracíme zpět k řešení.
Ing. Břetislav Glumbík, v.r. vedouce odboru dopravy

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]