Příprava, plány a financování kanalizace v Ostravě-Hrabové

Městský obvod Hrabová je součástí třetího nejlidnatějšího města této země, přesto zde na mnoha místech nemáme kanalizaci a jen tak se ji nedočkáme. Některým občanům Hrabové se k realizaci kanalizace vyjádřila náměstkyně primátora Mgr. Bajgarová a z jejího dopisu lze dovozovat, že kanalizace v jižní části Hrabové zde bude nejdříve za 10 let. Na Lužné a Bažanové ulici je tedy kanalizace v naprostém nedohlednu…

Pokud to my občané necháme spát, opět se dočkáme jen toho, že příští rok před volbami se u všech volebních subjektů v programech objeví “dokončíme kanalizaci v jižní části Hrabové”. Bude těmto slibům ještě někdo věřit? A co ostatní části Hrabové, např. ulice Lužná a Bažanova? Lepší je dělat něco, než nedělat nic!!! Jen se musí chtít…

Městečko Vratimov peníze má, třetí největší město už 16 let nikoliv

Nejprve se podívejme k sousedům do Vratimova, kteří před půl rokem dokončili budování kanalizace v Horních Datyních:

  • výstavba kanalizačního řadu  02/2019 – 12/2020
  • celková cena kanalizace II. etapa cca 159 mil. Kč včetně celoplošných oprav povrch komunikací
  • spoluúčast města byla 36,25% z uznatelných nákladů (neuznatelné byly celoplošné opravy komunikací mimo rýhu, tyto opravy jsou také v celkové ceně a byly cca 10 mil. Kč navíc za opravy povrchů)
    dotace z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), což je úspěšný dotační program, který umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů na ochranu a zlepšování životního prostředí.
  • celkem cca 10,5 km kanalizačního řadu včetně tří čerpacích stanic, výtlaku cca 480 m a taky rozšíření stávající ČOV (dovystojení druhé linky pro navýšení kapacity na 2000 EO).
  • součástí také cca 350 kanalizačních odboček k jednotlivým nemovitostem (z toho některé financovány vlastníky jednotlivých nemovitostí).

Pro mě je naprosto nepřijatelné, aby městečko Vratimov, které má pouhých 7400 obyvatel, mělo/získalo peníze na budování kanalizace za 160 mil. korun a město Ostrava se zhruba 280 000 obyvatel nebylo schopno kanalizaci v Hrabové za 100 mil. korun vybudovat od roku 2005, kdy byla dokončena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba“ a „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba“.

Ulice Lužná a Bažanova

Ing. Jan Šrámek, vedoucí Odboru investičního MMO, mi včera odpověděl na několik mých dotazů, proto se s Vámi touto cestou o ně podělím.

Požadavek na vybudování kanalizace v Lužné ulici a rekonstrukci stávající kanalizace v ulici Bažanově zatím Magistrát města Ostravy neobdržel ani od provozovatele kanalizační sítě (OVAK a.s.), ani od městského obvodu Ostrava-Hrabová.

Obě části si již vedu na své nástěnce Trello a v následujících dnech se znovu zeptám MOb Ostrava-Hrabová, proč ještě nikdy v minulosti nešel od nás žádný požadavek pro budování kanalizace v těchto dvou lokalitách:

Příprava, plány a financování kanalizace v jižní části Hrabové

V jižní části Hrabové nejsou v současné době stavebně dokončeny 4., 5., a ani 6. stavba. V rámci 4. stavby byly zrealizovány stoky C, C-5 a C-6 jejichž vybudování bylo nezbytným předpokladem pro napojení kanalizace z Nové Bělé.

Pro stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba“ a „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba“ byly dokončeny projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení již v dubnu 2005.

 

Přehledná situace budování kanalizačního řádu

Přehledná situace budování kanalizačního řádu

Zatím ještě neexistuje projektová dokumentace pro provedení stavby

Pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba“ bylo vydáno stavební povolení v roce 2009, které je platné stále z důvodu provedení stok C, C-5 a C-6. Pro realizaci této stavby je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby a provést zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Vzhledem k tomu, že pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba“ nebylo vydáno stavební povolení, je nutné pro realizaci stavby zpracovat aktualizaci projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, vč. dopracování této dokumentace do úrovně projektové dokumentace pro provedení stavby, zajistit stavební povolení a provést zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Plán financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací

Přestože se mi magistrát již k mým dotazům i dotazům dalších osob k výstavbě kanalizace v městském obvodu Ostrava–Hrabová několikrát vyjadřoval, znovu mi sdělili, že výstavba vodohospodářských staveb se řídí výhradně Plánem financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, který je aktualizován usnesením zastupitelstva města, naposledy usnesením 0677/ZM1822/11 ze dne 11.12. 2019.

Podle aktuálního Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací je s financováním předmětných staveb počítáno v roce 2024/2025.

Kdo by z těch, kteří musí co 6 týdnů platit zhruba 2000 Kč za odvoz fekálií, ještě věřil těmto plánům. Podle mého názoru je to pouze o tom, aby šlo vedení městského obvodu na magistrátu neustále slyšet. Jenže podle všeho si dalších mnoho let nemůžeme vyskakovat. Magistrát podpořil již záchranu stavby předražené školky a kulturáku, tak co bychom ještě chtěli… máme v kapse přes 25 mil. korun. Respektive v kapse to má stavební firma Morys a všichni na ni napojeni, nikoliv Hrabová!

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]