Hrabová.Net: Valná hromada – 22.8. 2021

V neděli 22. 8.2021 v 18:00 hod. proběhne na hřišti TJ Sokol Hrabová schůze řádné valné hromady. V případě, že valná hromada nebude v 18:00 usnášeníschopná, proběhne ve stejném dni a na stejném místě od 18:30 náhradní valná hromada.

Valná hromada musí nejprve:

  1. zvolit ověřovatele schůze valné hromady,
  2. odhlasovat program schůze.

Předpokládaný program:

  • zpráva o hospodaření,
  • zpráva o stavu a rozvoji sítě,
  • volby orgánů spolku,
  • diskuze.

V případě, pokud se rozhodnete valné hromady zúčastnit, dejte prosím vědět předem na emailovou adresu sdružení, aby byly zajištěny kapacitně dostatečné prostory. Při zajišťování prostor totiž vycházíme z účasti na předchozích valných hromadách.

Zveřejněno na webu spolku: 20. 7. 2021

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]