Vladimír Slavík: Je lepší mít u Pilíků „krajinnou zeleň“ nebo „lesní porost“?

Včera bylo na webových stránkách našeho městského obvodu  zveřejněno  usnesení RMOb č. 72/1534  ze dne 11.8.2021 následujícího znění:

„Rada městského obvodu Hrabová bere na vědomí žádost s.p. DIAMO  ze dne 3. 8. 2021 o stanovisko k návrhu na změnu Územního plánu Ostravy na pozemek parc. č. 476/13 v k.ú. Hrabová a doporučuje provést změnu územního plánu Ostravy  na pozemku parc. č. 476/13, a to plochu  s funkčním využitím „lesy“ změnit na  funkční plochu „krajinná zeleň“  a ukládá starostovi předložit žádost´na změnu územního plánu jednání zastupitelstva“

Jedná se o rekultivovanou plochu po bývalé odkalovací nádrži Pilík 3 o  velikosti 9.5 ha.

Osobně si myslím, že doporučení RMOb není správné. Domnívám se, že pro životní prostředí  ve srovnání s „krajinnou zelení“  je  výhodnější  „lesní porost“.   Stromy  produkují kyslík,  likvidují  oxid uhličitý, zadržují v zemi vodu, zvyšují vlhkost vzduchu. Naproti tomu tzv. krajinná zeleň může být i pouhá tráva a keře.

Les, ve srovnání s „kajinnou zelení“ je lépe využitelný i pro odpočinek a relaxaci obyvatelstva, a to celoročně.  Argumentem pro les  je i skutečnost, že na území Hrabové ho máme pouze cca 30 ha, kdežto trvalých travních porostů je 106 ha a jejich plochy stále rostou.

Proč asi žádá vlastník této nově rekultivované plochy, aby získala statut „krajinné zeleně“?

Pravděpodobně jsou to peníze. Je veliký rozdíl mezi náklady na zatravnění   a náklady na výsadbu 9.5 ha lesa a na jeho  následné udržování.

Proč vedení obce nekonzultovalo rozhodnutí s komisí?

Také mi vadí, že tato odborná záležitost nebyla dána k vyjádření  k tomu určené komisi. Tím míním komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii. Její  členkou je i zástupkyně spolku  „Zelená Hrabová“. Tento spolek má ekologii v pracovní náplni a vyjádření paní Jany Batelkové k tomuto problému by mohlo mít svou váhu, stejně jako i vyjádření dalších členů této komise.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]