Příspěvek se štítkem: "diamo"

Hrabová: Rekultivace Pilík 3 aneb zalesnění plochy

V srpnu roku 2021 doporučilo tehdejší vedení městského obvodu Hrabová našemu zastupitelstvu, aby souhlasilo s úpravou územního plánu Ostravy, který u rekultivované plochy po bývalé odkalovací nádrže Pilík 3 počítal s funkčním využitím „lesy“ a nově se to mělo upravit na pouhou funkční plochu „krajinná zeleň“. Čili místo lesa tam měla být pouhá zeleň. Jak to dopadlo?

Vladimír Slavík: Je lepší mít u Pilíků „krajinnou zeleň“ nebo „lesní porost“?

Včera bylo na webových stránkách našeho městského obvodu  zveřejněno  usnesení RMOb č. 72/1534  ze dne 11.8.2021 následujícího znění:

Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí – vývoj a aktuální stav

Realizace tzv. “Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, která se týká jižní části Hrabové, se měla být zahájena již v roce 2019. Podle Vladimíra Slavíka, člověka který přípravu stavby sleduje snad již od 90. let, má být hlavním cílem odvodnění průmyslového areálu v Hrabové.

[email protected] [email protected]