Přijďte se již tento pátek podívat do nově postavené školky

V pátek 27.8. 2021 v době od 13 do 18 hodin bude veřejnosti představena novostavba MŠ Klubíčko na ulici Bažanova za budovou úřadu v Ostravě-Hrabové.

O umístění této stavby rozhodlo zastupitelstvo MOb Hrabová na začátku roku 2018. Projekt zpracovaný architektonickým ateliérem DUPLEX s.r.o. Ostrava, projektantem Ing. arch. Rosypalem získal stavební povolení v březnu 2019.

Ve veřejné zakázce pro výběr zhotovitele uspěla firma MORYS s.r.o. Ostrava– Přívoz. Staveniště bylo předáno: 12.12. 2019, hotová stavba byla předána: 7.7. 2021, kolaudační souhlas nabyl právních účinků: 12.8. 2021. Celková cena díla (platba pouze a jen zhotoviteli) včetně všech dodatků je 72 268 450,88 Kč vč. DPH. Na investici se kromě finančních prostředků MOb Hrabová podílelo Statutární město Ostrava dotací ve výši 25 mil. Kč.

Včera se začaly práce na trávníku kolem školky

Včera se začaly práce na trávníku kolem školky

Nová školka je realizována jako pavilonový bezbariérový objekt o celkových půdorysných rozměrech 63,25 m x 35,45 m, obsahuje 5 tříd s kapacitou 25 dětí, celkem s každoročním udělení výjimky až 125 dětí (o 13 více než na Šídlovci). Mezi třídami se nacházejí sociální zařízení pro děti, třídy mají vlastní šatny.

Každé třídě (oddělení) je přidělena určitá barva, která je použita na podlaze, v šatně a na markýzách. V budově se nachází kapacitně dimenzovaná jídelna a kuchyň. Objekt je vytápěn dvěma závěsnými kondenzačními kotli na zemní plyn. V druhém nadzemním podlaží se nachází knihovna a sociální zázemí pro personál.

Tato 5 třídní nová školka má nahradit 4 třídy umístěné ve 2 stávajících objektech na sídlišti Šídlovec. Je předpoklad, že tento moderní objekt bude sloužit dětem i personálu k jejich plné spokojenosti.

Zdroj: MOb Ostrava-Hrabová

Štítky:

Jeden komentář

  1. Pomníček nebo Trávníček? říká:

    Den před otevřením dveří školky se dělá pomníček nebo Trávníček? Školka je naprosto nedůstojná průmyslová fabrika! Tak to dopadá, když je to o nás bez nás. Těch 10 laviček za 1.2 mega tam jsou? Doufejme, že to je pomníčkům trávníček!!!

[email protected] [email protected]