Informace o plánované rekonstrukci vodovodního řádu pod Paskovskou ulicí

Jeden z občanů, který bydlí nedaleko zatáčky u statku v Ostravě-Hrabové, se mě ptal na aktuální informace ohledně plánované rekonstrukce vodovodního řádu pod Paskovskou ulicí. Dle jeho slov má minimálně on problém s tlakem vody, který by se měl zlepšit právě po dokončení předmětné rekonstrukce.

Vyjádření k plánované rekonstrukci mi zaslal výrobní ředitel Ing. David Kutý, MBA z Ostravských vodáren a kanalizací a.s.:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ze dne 22. října 2021 Vám sdělujeme, že

  • předmětná stavba je připravovanou opravou OVAK a.s., pro kterou je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení č. 601/20/VH ze dne 4.8. 2020;
  • rozpočtové náklady stavby z roku 2019 jsou stanoveny na 37,3 mil Kč bez DPH. Aktuálně tato oprava není kryta finančním plánem OVAK a.s. pro rok 2022, termín realizace v tuto chvíli nejsme schopni garantovat;
  • průběh a rozsah provádění stavby bude řešen s konkrétním dodavatelem ve vazbě na projektovou dokumentaci a přechodné dopravní značení (situace stavby viz příloha).

V záležitosti problému s tlakem vody, prosím, zašlete konkrétní adresy objektů, kterých se to týká. Následně zajistíme místní prošetření faktického stavu problému a případně přijmeme nápravná opatření.

Ing. David Kutý, MBA
Výrobní ředitel

Rekonstrukce vodovodu - situace širších vztahů

Rekonstrukce vodovodu – situace širších vztahů

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]