Měření kvality ovzduší u průmyslové zóny odhalilo překročení limitu u karcinogenního benzo(a)pyrenu

Minulý týden jsem požádal Magistrát města Ostravy o zaslání výsledků měření kvality ovzduší, které proběhlo ve dnech 6.-16. 9. 2021 v lokalitě Ostrava-Hrabůvka. Přišlo mi včera, proto se o něj podělím s veřejností. Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pyren

Pozn.: Překročení ročního limitu benzo(a)pyrenu odhalily i výsledky ročního měření ovzduší, které jsem zveřejnil zde na Hrabová.Info již 14.5. 2019.

Měření zajistilo Oddělení ovzduší Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě prostřednictvím mobilního měřícího vozu. Toto měření bylo financováno statutárním městem Ostrava.

Výsledky a prezentace Zdravotního ústavu Ostrava

Podnět od zaměstnance CTP

Zdravotní ústav obdržel od jednoho ze zaměstnanců CTParku následující sdělení/podnět, které se týká firmy Continental.

Brembo okamžitě požádalo Zdravotní ústav v Ostravě o další měření

Podařilo se mi zjistit, že v době po skončení výše uvedených měření, si společnost Brembo Czech s.r.o. objednala u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě následující služby:

Požádal jsem zástupce ze společnosti Brembo, aby se mi k objednaným službám vyjádřil, ale za více než 14 dnů jsem od něj neobdržel žádnou odpověď – přestože na jednání u kulatého stolu jasně přede všemi zdůrazňoval, že pokud budeme potřebovat jakoukoliv informaci, máme se ozvat. Lze tak předpokládat, že se společnost Brembo chce odborným posudkem od zdravotního ústavu “očistit”, že škodliviny nepocházejí od nich.

Štítky: ,

2 Komentáře

  1. Petr Blanár říká:

    Jednodenní překročeni koncentrace benzo(a)pyrenu není nijak vypovídající, přesně jak je komentováno ve zprávě z provedeného měření ZÚ. Navíc v den měření bylo severo-východní proudění tudíž vzhledem k poloze měřícího vozu v OV-Hrabůvce nemohlo jít o imise z průmyslové zóny Hrabová. Obecně a tím pádem ale i bohužel pro obyvatele Hrabové, Ostravy i celého regionu dochází, a vyplývá to i z naměřených dat z roku 2018 a dalších let, k opakovanému překračování ročních limitních koncentrací této nebezpečné sloučeniny. Poruba, Mar. Hory, Radvanice – tam všude toto prováděná měření potvrzují. Hlavní zdroje benzo(a)pyrenu jsou ale jinde a dle mého názoru nesouvisí v takové míře s výrobou v CT Parku Hrabová (tímto nijak nezpochybňuji a nebagatelizuji zápach, který se prokazatelně z průmyslové zóny šíří). Co se týká zmiňovaných studií, které si nechává Brembo zpracovat u ZÚ (Oddělení fyziologie a psychologie práce) tak si myslím, že s provedeným měřením kvality ovzduší nesouvisí a načasování je zcela náhodné.

  2. Radomír Orkáč říká:

    Petře, moc děkuji za tvůj komentář. Jsi jediný člověk v Hrabové, který investuje čas, aby to ostatním vysvětlil a řekl zcela objektivně, jak to vidíš…

[email protected] [email protected]